סקרים

תלמידים בוחרים קבוצה

היכולת לחלק משתתפים לקבוצות במוודל יכולה להיות מאד שימושית, אך מה אם נרצה לתת להם להתחלק בעצמם? לשם כך קיימת פעילות זו. יוצרים מראש את הקבוצות, קובעים כמה הגדרות ומגבלות ומאפשרים למשתתפים להתחלק עצמאית לקבוצות בשיטת "כל הקודם זוכה".

איך זה עובד?

יוצרים ומגדירים את הפעילות

לפני שמתחילים חשוב לדעת שהקבוצות שאליהן יתחלקו הסטודנטים אינן נוצרות במסגרת הפעילות הזו. לכן, השלב הראשון בעבודה הוא יצירת הקבוצות עצמן (ריקות), דרך תפריט הקבוצות במשבצת ניהול הקורס. אחרי שיצרנו את הקבוצות נבחר מתפריט המשאבים והפעילויות את הפעילות "תלמידים בוחרים קבוצה" ויופיע לנו דף ההגדרות שלה. ניתן לה שם ונוסיף תיאור שיסביר את מטרת החלוקה לקבוצות והאופן שבו היא הולכת להתבצע, ואז נעבור להגדרת מאפייני החלוקה:


בחלק הגדרות שונות נוכל לקבוע 1 האם משתתף יכול להצטרף ליותר מקבוצה אחת, ובאיזה שלב 2 הוא יראה מידע על החלוקה לקבוצות (אם מישהו כבר בחר קבוצה): כל הזמן, רק לאחר שבחר בעצמו, רק לאחר שהפעילות נסגרה ולא ניתן יותר לבחור או לעולם לא. אם קבענו שאפשר לראות מידע על החלוקה לקבוצות, נוכל לקבוע 3 כמה מפורט יהיה המידע שיוצג: רק מספר החברים בקבוצה או גם פירוט שמותיהם.

כאשר מטרת הפעילות היא חלוקה לקבוצות עבודה מומלץ לאפשר לסטודנטים לראות את שמות החברים בכל קבוצה כל הזמן, כדי שיוכלו להחליט לאן להצטרף.

בהמשך אפשר לקבוע 4 אם ניתן לעדכן את הבחירה. אם נאפשר עדכון של הבחירה הסטודנטים יוכלו לעבור בין הקבוצות באופן חופשי, כל זמן שנותר בהן מקום והפעילות לא נסגרה. ניתן גם להציג 5 עמודה נוספת של כל מי שלא בחר עדיין, אך זה אינו מומלץ בקורסים גדולים כיוון שאין בזה הרבה תועלת, וזה רק מסרבל את הטבלה.

אחת האפשרויות השימושיות בפעילות זו היא היכולת 6 להגביל את מספר החברים בקבוצה. הגבלה זו לא תאפשר לסטודנטים נוספים להצטרף כאשר המכסה התמלאה, והם יאלצו לבחור בקבוצה אחרת. ניתן לקבוע 7 כאן הגבלות כלליות לכל הקבוצות בפעילות, או להגביל כל קבוצה במכסה שונה (להלן). הכפתור 8 החל על כל הקבוצות נעשה שימושי רק אחרי שנבחר את הקבוצות שיופיעו בפעילות.

בשלב הבא בהגדרות (בחלק קבוצות) נתבקש אל אילו מקבוצות שקיימות בקורס יוכלו הסטודנטים להצטרף. ברשימה "קבוצות זמינות" מימין, מופיעים אוספי הקבוצות במודגש, ולחיצה כפולה עליהם מציגה את הקבוצות בתוכם. אם ישנה קבוצה שלא בתוך אוסף היא מופיע בכתב רגיל. כדי להוסיף קבוצות לרשימה "הקבוצות שנבחרו" בצד השמאלי יש לבחרו קבוצה או אוסף קבוצות וללחוץ על כפתור ההוספה שמופיע בין שתי הרשימות. באותו האופן, רק הפוך, ניתן להסיר קבוצות שהוספנו.

כעת, לחיצה על הכפתור 8 החל על כל הקבוצות תיישם את הגבלת המכסה על כל הקבוצות שבחרנו (מופיעה בסוגריים אחרי שם הקבוצה). אם נרצה, נוכל לשנות את המכסה באופן ספציפי לקבוצה מסוימת ע"י בחירה בה ברשימת הקבוצות שנבחרו ושינוי המספר בחלונית "הגבלת חברים בקבוצה" שתופיע משמאל.לסיום, נוכל להגביל את אפשרות הבחירה לתקופה מסוימת ע"י סימון האפשרות הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה:הסטודנטים מתחלקים לקבוצות

כאשר הסטודנטים יכנסו לפעילות הם יראו טבלה שכל שורה בה היא קבוצה שניתן לבחור בה (אם נותר בה מקום):


בעמודה "קבוצה" 1 יופיעו שמות הקבוצות האפשריות לבחירה (לחיצה על תצוגת תיאור הקבוצות תציג את התיאור שמופיע בהגדרת הקבוצה). העמודה הבאה 2 מציגה את מספר החברים הקיים והמקסימלי המוגדר לקבוצה (אם יש כזה). אם קבוצה התמלאה 3 מופיעה ליד שמה הכיתוב "(מלא)" ולא ניתן לבחור בה. בנוסף, אם אפשרנו זאת ניתן לצפות 4 ברשימת החברים בקבוצה ע"י לחיצה על הצגת חברי הקבוצה. לבסוף, יש ללחוץ 5 על שמירת הבחירה שלי בשביל לשמור את הבחירה.

אם אפשרנו עדכון של הבחירה, בכניסה לפעילות לאחר הבחירה תופיע הבחירה בטבלה ותחת הטבלה יופיע הקישור "הסרת החברות שלי מהקבוצה", אשר לחיצה עליו תחזיר את הפעילות למצב המוצג בתמונה למעלה (ללא בחירה).

אם מאפשרים הצטרפות למספר קבוצות, אז במקום כפתורי בחירה מופיעות תיבות סימון ☑ שמאפשרות לבחור קבוצה אחת או יותר. עדכון הבחירה מתבצע פשוט ע"י ביצוע בחירה מחדש, ללא השלב של "הסרת בחירה".

שימו לב! על אף ההגבלות השונות הקיימות למשתתפים, המורה תמיד יכול לצרף משתתפים לקבוצה או להעביר אותם בין קבוצות ללא כל קשר למגבלות הקיימות בפעילות הזו.  את כל השינויים ניתן לבצע ממסך עריכת הקבוצות שתחת "משתמשים" במשבצת ניהול הקורס.


משתמשים בתוצאות החלוקה

כדי לראות את מצב החלוקה ניתן בכל עת להיכנס למסך תצוגת הבחירות מהאפשרות האחרונה במשבצת ניהול הפעילות או מהקישור בפינה השמאלית העליונה של הטבלה. מסך זה יציג לנו טבלת סיכום של החלוקה, וכן מאפשר 1 לשמור את הנתונים בקובץ גליון נתונים. בנוסף, ניתן למחוק בחירות של סטודנטים מהמסך הזה ע"י סימון הסטודנט 2 בתיבה ליד שמו ובחירה "מחיקה" מהחלונית עם הנבחרים 3 מתחת לטבלה:


שימו לב! מסך תצוגת הבחירות משקף באופן מדויק את החלוקה לקבוצות בקורס. כל שינוי או העברה ידנית שתבצעו במסך ניהול הקבוצות יופיע גם כאן, אפילו אם הוא סותר את מגבלות הפעילות (למשל, מצרף משתתף אחד לשתי קבוצות או מספר משתתפים הגבוה מהמכסה לקבוצה).