בוחן

מהו בוחן?

בוחן הוא פעילות במוּדל המאפשרת להציג לתלמיד סדרה של שאלות, לקבל את תשובתו, ולבדוק אותה באופן אוטומטי (אם לא מדובר בשאלה פתוחה). פעילות בוחן היא כלי גמיש ושימושי מאד למגוון של מטרות, וכוללת מגוון רחב של סוגי שאלות אפשריים ושל אפשרויות להגדרת משובים, תרחישים, והתניות. על אף גמישותו הרבה, אין צורך בהיכרות עם כל שלל האפשרויות בשביל להעמיד בוחן פשוט ומתפקד אחד. במדריך להלן נציג את המינימום הנדרש בשביל להתחיל לעבוד עם בחנים, ועם זאת לעשות זאת נכון כבר מההתחלה.

שלבי הפעולה ביצירת פעילות בוחן

אפשר לחלק את תהליך יצירת הבוחן במוּדל לשלושה שלבים, שמהווים את פרקי המדריך הזה:

  1. החלטה על מבנה הבוחן ומטרתו, וכתיבת מסמך (מחוץ למוּדל) עם פירוט של השאלות שנרצה לכלול בבוחן, ויתר המידע שדרוש כדי לכתוב את הבוחן במוּדל
  2. בחירת סוג השאלות המתאים ליישום הבוחן שכתבנו, וכתיבתן בתוך מוּדל
  3. בניית הבוחן מהשאלות שכתבנו, וקביעת יתר ההגדרות הנוגעות אליו בהתאם למטרות שהגדרנו

דבר אחד שחשוב להבהיר כבר עכשיו, הוא שבשונה מפעילויות אחרות במוּדל, פעילות "בוחן" מערבת שני אזורים שונים באתר הקורס. הראשון הוא מאגר השאלות, שבו אנחנו כותבים ומסדרים את כל השאלות שנשתמש בהן בקורס, והשני הוא פעילויות הבוחן עצמן, שאותן אנו יוצרים בדף הראשי ומכניסים לתוכן את השאלות שיצרנו מהמאגר.

הנה תרשים סכמתי של אופן העבודה עם בחנים:


צד שמאל בתרשים מציג את האזור שנקרא מאגר השאלות, ובתוכו חלוקה היררכית של קטגוריות שבתוכן נמצאות שאלות מכל מיני סוגים. מימין מוצג הדף הראשי של קורס, שבו הוספנו פעילויות בוחן, והחצים מדגימים כיצד אנו יוצרים קישור בין פעילות הבוחן לבין שאלות מסוימות מתוך המאגר.

תגים: