סקרים

מערכת: 2020/21 moodle2 HUJI
קורס: אתר ההדרכה
ספר: סקרים
הודפס על-ידי: Guest user
תאריך: 23/05/2024, 06:04

תלמידים בוחרים קבוצה

היכולת לחלק משתתפים לקבוצות במוודל יכולה להיות מאד שימושית, אך מה אם נרצה לתת להם להתחלק בעצמם? לשם כך קיימת פעילות זו. יוצרים מראש את הקבוצות, קובעים כמה הגדרות ומגבלות ומאפשרים למשתתפים להתחלק עצמאית לקבוצות בשיטת "כל הקודם זוכה".

איך זה עובד?

יוצרים ומגדירים את הפעילות

לפני שמתחילים חשוב לדעת שהקבוצות שאליהן יתחלקו הסטודנטים אינן נוצרות במסגרת הפעילות הזו. לכן, השלב הראשון בעבודה הוא יצירת הקבוצות עצמן (ריקות), דרך תפריט הקבוצות במשבצת ניהול הקורס. אחרי שיצרנו את הקבוצות נבחר מתפריט המשאבים והפעילויות את הפעילות "תלמידים בוחרים קבוצה" ויופיע לנו דף ההגדרות שלה. ניתן לה שם ונוסיף תיאור שיסביר את מטרת החלוקה לקבוצות והאופן שבו היא הולכת להתבצע, ואז נעבור להגדרת מאפייני החלוקה:


בחלק הגדרות שונות נוכל לקבוע 1 האם משתתף יכול להצטרף ליותר מקבוצה אחת, ובאיזה שלב 2 הוא יראה מידע על החלוקה לקבוצות (אם מישהו כבר בחר קבוצה): כל הזמן, רק לאחר שבחר בעצמו, רק לאחר שהפעילות נסגרה ולא ניתן יותר לבחור או לעולם לא. אם קבענו שאפשר לראות מידע על החלוקה לקבוצות, נוכל לקבוע 3 כמה מפורט יהיה המידע שיוצג: רק מספר החברים בקבוצה או גם פירוט שמותיהם.

כאשר מטרת הפעילות היא חלוקה לקבוצות עבודה מומלץ לאפשר לסטודנטים לראות את שמות החברים בכל קבוצה כל הזמן, כדי שיוכלו להחליט לאן להצטרף.

בהמשך אפשר לקבוע 4 אם ניתן לעדכן את הבחירה. אם נאפשר עדכון של הבחירה הסטודנטים יוכלו לעבור בין הקבוצות באופן חופשי, כל זמן שנותר בהן מקום והפעילות לא נסגרה. ניתן גם להציג 5 עמודה נוספת של כל מי שלא בחר עדיין, אך זה אינו מומלץ בקורסים גדולים כיוון שאין בזה הרבה תועלת, וזה רק מסרבל את הטבלה.

אחת האפשרויות השימושיות בפעילות זו היא היכולת 6 להגביל את מספר החברים בקבוצה. הגבלה זו לא תאפשר לסטודנטים נוספים להצטרף כאשר המכסה התמלאה, והם יאלצו לבחור בקבוצה אחרת. ניתן לקבוע 7 כאן הגבלות כלליות לכל הקבוצות בפעילות, או להגביל כל קבוצה במכסה שונה (להלן). הכפתור 8 החל על כל הקבוצות נעשה שימושי רק אחרי שנבחר את הקבוצות שיופיעו בפעילות.

בשלב הבא בהגדרות (בחלק קבוצות) נתבקש אל אילו מקבוצות שקיימות בקורס יוכלו הסטודנטים להצטרף. ברשימה "קבוצות זמינות" מימין, מופיעים אוספי הקבוצות במודגש, ולחיצה כפולה עליהם מציגה את הקבוצות בתוכם. אם ישנה קבוצה שלא בתוך אוסף היא מופיע בכתב רגיל. כדי להוסיף קבוצות לרשימה "הקבוצות שנבחרו" בצד השמאלי יש לבחרו קבוצה או אוסף קבוצות וללחוץ על כפתור ההוספה שמופיע בין שתי הרשימות. באותו האופן, רק הפוך, ניתן להסיר קבוצות שהוספנו.

כעת, לחיצה על הכפתור 8 החל על כל הקבוצות תיישם את הגבלת המכסה על כל הקבוצות שבחרנו (מופיעה בסוגריים אחרי שם הקבוצה). אם נרצה, נוכל לשנות את המכסה באופן ספציפי לקבוצה מסוימת ע"י בחירה בה ברשימת הקבוצות שנבחרו ושינוי המספר בחלונית "הגבלת חברים בקבוצה" שתופיע משמאל.לסיום, נוכל להגביל את אפשרות הבחירה לתקופה מסוימת ע"י סימון האפשרות הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה:הסטודנטים מתחלקים לקבוצות

כאשר הסטודנטים יכנסו לפעילות הם יראו טבלה שכל שורה בה היא קבוצה שניתן לבחור בה (אם נותר בה מקום):


בעמודה "קבוצה" 1 יופיעו שמות הקבוצות האפשריות לבחירה (לחיצה על תצוגת תיאור הקבוצות תציג את התיאור שמופיע בהגדרת הקבוצה). העמודה הבאה 2 מציגה את מספר החברים הקיים והמקסימלי המוגדר לקבוצה (אם יש כזה). אם קבוצה התמלאה 3 מופיעה ליד שמה הכיתוב "(מלא)" ולא ניתן לבחור בה. בנוסף, אם אפשרנו זאת ניתן לצפות 4 ברשימת החברים בקבוצה ע"י לחיצה על הצגת חברי הקבוצה. לבסוף, יש ללחוץ 5 על שמירת הבחירה שלי בשביל לשמור את הבחירה.

אם אפשרנו עדכון של הבחירה, בכניסה לפעילות לאחר הבחירה תופיע הבחירה בטבלה ותחת הטבלה יופיע הקישור "הסרת החברות שלי מהקבוצה", אשר לחיצה עליו תחזיר את הפעילות למצב המוצג בתמונה למעלה (ללא בחירה).

אם מאפשרים הצטרפות למספר קבוצות, אז במקום כפתורי בחירה מופיעות תיבות סימון ☑ שמאפשרות לבחור קבוצה אחת או יותר. עדכון הבחירה מתבצע פשוט ע"י ביצוע בחירה מחדש, ללא השלב של "הסרת בחירה".

שימו לב! על אף ההגבלות השונות הקיימות למשתתפים, המורה תמיד יכול לצרף משתתפים לקבוצה או להעביר אותם בין קבוצות ללא כל קשר למגבלות הקיימות בפעילות הזו.  את כל השינויים ניתן לבצע ממסך עריכת הקבוצות שתחת "משתמשים" במשבצת ניהול הקורס.


משתמשים בתוצאות החלוקה

כדי לראות את מצב החלוקה ניתן בכל עת להיכנס למסך תצוגת הבחירות מהאפשרות האחרונה במשבצת ניהול הפעילות או מהקישור בפינה השמאלית העליונה של הטבלה. מסך זה יציג לנו טבלת סיכום של החלוקה, וכן מאפשר 1 לשמור את הנתונים בקובץ גליון נתונים. בנוסף, ניתן למחוק בחירות של סטודנטים מהמסך הזה ע"י סימון הסטודנט 2 בתיבה ליד שמו ובחירה "מחיקה" מהחלונית עם הנבחרים 3 מתחת לטבלה:


שימו לב! מסך תצוגת הבחירות משקף באופן מדויק את החלוקה לקבוצות בקורס. כל שינוי או העברה ידנית שתבצעו במסך ניהול הקבוצות יופיע גם כאן, אפילו אם הוא סותר את מגבלות הפעילות (למשל, מצרף משתתף אחד לשתי קבוצות או מספר משתתפים הגבוה מהמכסה לקבוצה).

נוכחות תלמידים

פעילות נוכחות תלמידים מאפשרת לבצע רישום מהיר ונוח של סטודנטים במפגש. המפגש יכול להיות שיעור, תרגיל, מעבדה או כל חלון זמן אחר שהוגדר. הרישום עצמו יכול להיות ידני ע"י המרצה, או רישום עצמי של הסטודנטים, או רישום אוטומטי שנעשה על סמך פעילות באתר הקורס. מדריך זה יתמקד בעיקר בהוספה של מפגש(ים) לרישום עצמאי ע"י הסטודנטים., ובתתי הפרקים משמאל אפשר לקרוא על אפשרויות מתקדמות יותר.

שתי פעולות מקדימות

כדי לרשום נוכחות צריך קודם כל להפעיל את מצב העריכה בקורס ולהוסיף פעילות "נוכחות תלמידים" חדשה לאתר הקורס. תוך כדי ההוספה, כתמיד, ייפתח לנו דף ההגדרות של הפעילות - אפשר לשנות את ההגדרות אם יש סיבה לכך, או להשאיר את הגדרות ברירת ומחדל ופשוט לגלול את הדף למטה וללחוץ על 'שמירת השינויים והצגתם'.

בנוסף להוספת הפעילות, מומלץ להוסיף גם משבצת (בלוק) נוכחות שתופיע בדף הבית של אתר הקורס. במשבצת יופיע לסטודנטים סיכום של המידע, ולצוות ההוראה קיצורי דרך לפעולות שונות הקשורות לרישום הנוכחות. כדי להוסיף משבצת מפעילים את מצב העריכה בקורס, גוללים לתחתית עמודת המשבצות הימנית (בעברית) ובמשבצת האחרונה ("הוספת משבצת") בוחרים מהתפריט את "נוכחות". המשבצת נוכחות תופיע בתחתית העמודה הימנית אך ניתן להעביר אותה למקום אחר, בולט יותר, באמצעות הצלב הקטן בפינה השמאלית העליונה.שלבי העבודה:

הוספת מפגש (או מספר מפגשים חוזרים)

כדי להוסיף מפגש נלחץ על הלשונית "הוספת מפגש" בתוך הפעילות, או על הקיצור "הוספה" המופיע במשבצת "נוכחות" (אם הוספנו אחת כזו), ונגדיר את שני הדברים הבאים:


 • תאריך - היום בו יתקיים המפגש. לא ניתן ליצור מפגש שמתקיים על פני יותר מיום אחד.
 • זמן (שעת התחלה וסיום) - מחוץ לחלון זמן זה סטודנטים לא יוכלו להרשם עצמאית, ובתוכו ניתן להפעיל מגבלות נוספות על אפשרויות ההרשמה.

ניתן ליצור סדרת מפגשים בבת אחת, ע"י שימוש באפשרויות המופיעות במקטע הוספת מפגשים חוזרים:


 • נסמן מפגש חוזר (עם אותם נתונים) בתאריכים הבאים
 • נבחר את הימים בהם המפגש מתקיים (למשל, שני וחמישי)
 • נקבע את התדירות השבועית לקיום המפגש. אם הוא מתקיים מידי שבוע נבחר 1, אם מידי שבועיים נבחר 2, וכן הלאה…
 • נציין עד איזה תאריך יש לחזור על המפגשים (למשל סוף הסמסטר).

במקטע רישום סטודנטים ניתן לאפשר רישום נוכחות עצמאי לסטודנטים ע"י סריקת קוד QR שהינו מהיר, אוטומטי ופשוט. לשם כך נבחר ב'כן' ברישום עצמי של סטודנטים, ונסמן את האפשרות קוד QR מתחלף. הגדרה זו נועדה להקשות על הסטודנטים שבכיתה לשלוח את הקוד לחבריהם שאינם בכיתה (עד שהקוד יגיע הוא כבר איננו רלוונטי).

ומה לגבי האפשרות שסטודנט שנוכח בכיתה יתחבר מחדש במקום סטודנט שאיננו נוכח ויירשם במקומו? כדי למנוע זאת יש לבחור ב'כן' בהגדרה "מניעה מהסטודנטים להירשם מאותה כתובת רשת". 

שימו לב! כשמיישמים הגדרה זו חשוב מאוד להנחות את הסטודנטים להתנתק מהרשת האלחוטית שבכיתה ולהירשם רק דרך הרשת הסלולארית !!!


זהו! המפגש שלנו מוכן ומופיע ברשימת המפגשים.


רישום נוכחות בזמן המפגש

אם הגדרנו את המפגש לפי ההגדרות דלעיל יופיעו לנו שתי אפשרויות לרישום נוכחות:


 • רישום נוכחות ידני - לחיצה על הכפתור תפתח מסך רישום נוכחות שבו ניתן לשנות את מצב הנוכחות של כל סטודנט, וכן לבצע פעולות מרוכזות על כל הסטודנטים. מסך זה זמין תמיד לשינויים, ללא קשר לזמן המפגש בפועל.
 • רישום עצמאי באמצעות סיסמה - לחיצה על הכפתור תפתח לשונית חדשה שבה מופיע קוד QR אשר מתחלף כל 15 שניות. בנוסף יופיע טיימר להחלפה, וכן סיסמה זמנית עבור הסטודנטים.

אם הפעלנו רישום עצמאי, הסטודנטים יכולים לבחור:

 1. לסרוק את ה-QR בטלפון (עם או בלי להתקין את יישומון מוודל מובייל) ורישום הנוכחות עבור המפגש יבוצע אוטומטית (בהנחה שהם מחוברים למוודל בטלפון).
  או
 2. להיכנס דרך הדפדפן בטלפון או במחשב לפעילות הנוכחות באתר הקורס ולהכניס את הסיסמה הזמנית בשביל לרשום את הנוכחות שלהם.

כלומר, כל שעל המרצה לעשות בשביל לאפשר לסטודנטים רישום נוכחות עצמאי בשיעור הוא להציג על המסך שבכיתה את הלשונית עם ה-QR למשך הזמן שבו הוא מעוניין לאפשר רישום עצמי. סגירת הלשונית עם ה-QR תסיים את שלב רישום הנוכחות העצמאי.


צפיה בדו"ח

לחיצה על הלשונית "דוח" תפתח טבלה אשר מסכמת את רישום הנוכחות בקורס:


כיוון שהדוח על פי רוב רחב מאד, מומלץ להעזר בכפתורי סינון שמופיעים משמאל למעלה 1 ומאפשרים להציג רק חלק מהמפגשים, בחלוקה לפי חודשים/שבועות/ימים או את כל המפגשים שכבר התקיימו. בנוסף ניתן להציג רק מפגשים שבהם לא נרשמה נוכחות מלאה.

החלק המרכזי של הדוח מציג בשורות הטבלה את הסטודנטים בקורס 2, ובעמודות את המפגשים. עבור כל מפגש מצוין לכל סטודנט הרישום שלו באותו מפגש ("?" משמעות שלא בוצע רישום עבור הסטודנט). בחלק התחתון 3 מוצג סיכום רישום הנוכחות עבור כל מפגש, ובהמשך הטבלה 4 מופיע סיכום הנתונים עבור כל סטודנט.

ניתוח נתוני נוכחות

התוסף להלן מאפשר שרשור אוטומטי של נתוני נוכחות מקורסים שונים, תוך שמירה על מבנה טבלאי אחיד המאפשר ניתוח רוחבי של המידע.

הפעלת סקרים באמצעות Participoll

Participoll היא מערכת המאפשרת עריכת סקרים ושאלונים בכיתה. המערכת מאפשרת לתלמידים/ות להצביע באמצעות כל טלפון חכם, טאבלט או מחשב נייד. התוצאות מוצגות ישירות מתוך מצגת ה-PowerPoint של המרצה.
היתרונות הפדגוגיים של שימוש בסקרים בכיתה הם רבים. החל מגיוון בדרכי ההוראה, עבור בהגברת הענין והמחויבות ללמידה וקידום תהליכי ההבנה ורכישת הידע של הלומדים/ות, וכלה בשיפור האינטראקציה בין מרצה לסטודנט/ות ובין הסטודנטים/ות עצמם/ן. 


שלבי העבודה:

פתיחת חשבון אישי והתקנה

כדי לפתוח חשבון באתר Participoll, גולשים לכתובת https://www.participoll.com/plans, ותחת Individual בוחרים ב-Buy Now וממלאים את הפרטים:


בחלק התחתון של הטופס יש לבחור סיסמא 1 וכתובת אישית 2 (מומלץ לבחור כתובת קצרה המורכבת משמך או משם משפחתך), בחלקו העליון לוחצים על Click here to enter your code 3, מקלידים את הקופון: 4 HUJI ולוחצים על Apply coupon 5. משלימים את ההרשמה.

Participoll הוא תוסף לתוכנת PowerPoint. כדי להשתמש בו יש להתקין אותו תחילה - גשו לכאן ולחצו על DOWNLOAD. השלימו את ההתקנה לפי ההוראות.

אם נרשמתם בעבר לחשבון חינמי וברצונכם להסב אותו כעת למנוי המוסדי (וכך לשמור על כתובת ההפעלה שבחרתם), הכנסו לדף ההרשמה ובראש הדף לחצו על: Returning customer? Click here to login
אח"כ הזינו את הקופון (HUJI) במקום המתאים ואשרו את הטופס.


הוספת שאלת סקר למצגת

כדאי לדעת:

 • ניתן לנצל את הכלי גם לאיסוף שאלות שהסטודנטים רוצים להפנות למציג. במכשירי הסטודנטים, מתחת לאותיות ההצבעה מופיעה משבצת בה הם יכולים לכתוב את שאלותיהם (ask the presenter.... שאל את המציג). השאלות הללו אינן מופיעות במצגת וכדי לצפות בהן על המרצה לעבור לאזור האישי באתר:
  https://presenter.participoll.com
  ניתן לעבור לשם גם ישירות מ-PowerPoint ע"י לחיצה על live comments (בלשונית Participoll).
 • באפשרותכם לעצב את דף ההצבעה ולקבוע כיצד הוא יוצג במכשירי הסטודנטים. בין היתר ניתן לבחור את שפת הממשק, לשנות את צבע הרקע, לשנות את הכותרת, ולהוסיף לוגו. כדי לעשות זאת נכנסים לאזור האישי באתר, ול-Customise Voting Page.

סקר/שאלון (לא) אנונימי

ברירת המחדל של הפעלת השאלון היא שהסטודנטים/המשיבים אינם מתבקשים להזדהות ("הצבעה אנונימית") ולפיכך התוצאות המתקבלות מציגות התפלגות כללית של העמדות בכיתה אך לא מתעדות את תשובותיהם האישיות של המשיבים. עם זאת, ניתן לשנות את ההגדרות כך שהסטודנטים יתבקשו להזדהות (והמורה יכול לשמור את תשובותיהם, לצרכי ציון למשל).

שינוי הגדרות האנונימיות מתבצע מהדף Customise Voting Page. בשדה Track individual voter responses יש לבחור באפשרות responses are tracked, audience members must identify themselves כמוצג בתמונה, ולשמור את השינויים.הפעלת הסקר בכיתה

מומלץ להגיע לכיתה 10 דקות לפני השיעור ולוודא שהתוסף אכן מותקן ב-PowerPoint. פותחים את המצגת שהוכנה מראש ונכנסים ללשונית participoll. לוחצים על "start polling" ומזינים את פרטי החשבון האישי.

יש להסתפק בלחיצה אחת על כפתור ההפעלה start polling לפני תחילת הפרזנטציה גם אם במצגת ישנן מספר שאלות סקר על גבי שקפים שונים (אין צורך להפעילו מחדש לפני כל שאלה).

ומתחילים בשיעור - עוברים מתצוגת עריכה ל"הצגת שקופיות". כשמגיעים לשקף שיש בו שאלה עוצרים ונזהרים שלא להתקדם במצגת עד שהסטודנטים מסיימים להשיב.

ניתן לדעת כמה השיבו לפי המספר המופיע בריבוע החום מימין:

לאחר שהסטודנטים סיימו להשיב, מקליקים בזהירות (לחיצה אחת בלבד) על הריבוע החום וממתינים שתי שניות להופעות עמודות ההתפלגות.

חשוב לדעת! אם עוברים לשקופית הבאה – התוצאות ייעלמו ואי אפשר יהיה להציגן שוב.
(אמנם לאחר סיום התצוגה ישנה אפשרות להציג את העמודות מהאזור האישי שבאתר participoll.com – אך שם מוצגות רק העמודות ללא כיתוב בצידן).


דוגמא להפעלה בכיתה