Zoom

שימוש בסקרים

סקרים מאפשרים לנו להציג שאלות בחירה למשתתפים ולאסוף מהם את התשובות, ואז להציג את התפלגות הבחירות לכלל המשתתפים, בדיוק כמו שהדבר נעשה ע"י סקרים כיתתיים דוגמת ParticiPoll אשר מעודדים הוראה פעילה.

את שאלות הסקר ניתן לכתוב ולהכין מראש (מומלץ!) או תוך כדי הפגישה (לא יוסבר במדריך הזה, אבל מוסבר כאן), אבל חשוב לדעת שהן שייכות לפגישה ספציפית, ולא ניתן להשתמש בסקר מסוים לפני שצרפנו אותו לפגישה. כל סקר יכול לכלול שאלה אחת או יותר שיופיעו במקבץ לסטודנטים. ניתן לצרף מספר סקרים לפגישה אחת.

במדריך זה:

כפי שתוכלו לראות בהצצה חטופה בהמשך המדריך, יצירה ותפעול של סקר זהו תהליך המורכב ממספר שלבים, ולוקח קצת זמן ללמוד אותו. לכן, כדאי לדעת שבשביל שאלות פשוטות כמו כן/לא ישנה אפשרות לקבל משוב גרפי מהמשתתפים ללא כל שימוש בסקר. כדי להפעיל את האפשרות הזו עלינו לגשת להגדרות החשבון באתר של זום, לגלול מטה עד לאפשרות Nonverbal feedback, ולוודא שהיא מופעלת:


הפעלת האפשרות הזו תרחיב את אפשרויות החיווי של המשתתפים בפגישה (מעבר להרמת יד) במספר איקונים נוספים, וכאשר הם ישתמשו בהם, מספר המגיבים בכל איקון יופיע לכם מעל כפתור האיקון לסכימה מהירה של התגובות:


יצירת סקר

ראשית נלמד איך מוסיפים סקר באמצעות תבנית מוכנה מראש לפגישה מסוימת:

  1. ניכנס לרשימת הפגישות שלנו ברכיב זום במוּדל, ונבחר בפגישה הרצויה
  2. נגלול לתחתית מסך פרטי הפגישה, ונבחר בהורדת תבנית CSV

לחילופין, אתם יכולים פשוט להוריד את הקובץ מכאן.


אם במקרה אתם לא רואים את האפשרות ליצור סקרים בתחתית מסך הפירוט על הפגישה, גשו להגדרות החשבון באתר של זום, גללו מטה עד לאפשרות Polling, ובידקו שהיא מופעלת:


קובץ התבנית שהורדנו בנוי באופן הבא (נפתח בתוכנת Excel):


  1. העמודה הראשונה היא שם הסקר, השם שתבחרו יופיע לסטודנטים כשתפעילו את הסקר
  2. בעמודה השניה מפרטים את תוכן השאלות (בשונה ממוּדל, לשאלות אין "שם")
  3. בעמודה השלישית קובעים עבור כל שאלה אם ניתן לבחור תשובה אחת או יותר, בעמודה זו אפשר לרשום רק את המילים single או multiple.
  4. בעמודה הרביעית רושמים את כל אפשרויות הבחירה לכל שאלה

שימו לב שבין כל רמה היררכית אנחנו עוברים עמודה וכמו כן יורדים שורה - תוכן השאלה הראשונה בסקר נכתב שורה מתחת לשם הסקר, והאפשרויות לבחירה נרשמות שורה מתחת לשאלה עצמה. כמו כן חשוב לשמור על שורה ריקה כרווח בין שאלה לשאלה באותו הסקר. ניתן לרשום בעברית היכן שרוצים, למעט בכותרות העמודות (שבהן אסור לגעת בכלל) ובעמודה השלישית הקובעת את סוג השאלה.

אחרי שכתבנו את כל השאלות בקובץ נשמור אותו, ונשים לב שאנחנו לא משנים את הפורמט שלו מ-CSV ל-xlsx. שמירה פשוטה של הקובץ (ctrl+S) לא אמורה לשנות את הפורמט שלו. ניכנס לפגישה שבה אנחנו מעוניינים לצרף את הסקרים, נגלול לתחתית הדף (בדיוק היכן שהורדנו את התבנית) ונלחץ על הכפתור Import CSV. יפתח לנו חלון המבקש שנבחר את הקובץ ליבוא מהמחשב, ואחרי שנבחר ונאשר, נמתין כמה רגעים ונוכל לראות את פירוט הסקרים והשאלות מופיע באתר:


הפעלת סקר

כעת, משיש לכם סקר(ים) מוכנים ומצורפים לפגישה, אתם יכולים להתחיל את המפגש ולהפעיל בו את הסקרים. הנה תאור תמציתי של אופן הפעלת סקר במפגש:

  1. כדי להפעיל את הסקר לוחצים על הכפתור Polls בחלון הפגישה של Zoom, ובוחרים מתוך הרשימה את הסקר הרצוי (אם יש יותר מאחד)
  2. לוחצים על הכפתור Launch poll, והסקר, על כל השאלות בו, נשלח לכל הסטודנטים. בשלב זה המרצה רואה על המסך את הצטברות התשובות, וכן כמה זמן עבר מתחילת הסקר.
  3. בבוא העת, לוחצים על End poll, ולא ניתן יותר להשיב על הסקר. כעת יוצגו התוצאות על המסך של המרצה, והוא יוכל לבחור בין שיתוף של התוצאות עם הסטודנטים (Share results) לבין שליחה מחדש של אותו הסקר (Re-launch polling), או סגירה של החלון הסקר. את השיתוף ניתן להפסיק בכל עת ע"י לחיצה על הכפתור (Stop sharing).


חשוב לדעת! במשך כל הסקר, וגם לאחריו התשובות מתקבלות באופן אנונימי לחלוטין. לא ניתן במהלך השיעור לדעת מי ענה על הסקר או מה הוא ענה, רק את מספר המשיבים הכולל, ומספר הבוחרים בכל אפשרות. נתונים על זהות המשיבים ובחירתם ניתן לקבל רק זמן מה אחרי המפגש בדו"ח שמופק על הסקר.

חשוב לדעת! אם מחליטים לשלוח סקר מחדש (Re-launch polling), כל הנתונים הנוגעים להפעלה הראשונה של הסקר נמחקים ומוחלפים בנתוני הסקר החדש, גם בדוחות שניתן להפיק אחרי הפגישה. אם חשוב לכם לשמור את התוצאות של שני סקרים זהים עוקבים, כדאי לייצר אותם כסקרים נפרדים עם שאלות זהות.

הנה סרטון קצר המדגים את אופן ההפעלה של הסקר מנקודת מבטו של המרצה:


כיוון שהפעלת סקרים היא תהליך שדורש קצת מיומנות במעבר ובשליטה בחלונות של Zoom ובחלונות אחרים שפתוחים במחשב, כדאי מאד שלא לשתף מסך באופן מלא (בשביל להציג מצגת למשל) אלא לעשות זאת באופן ממוקד לחלון מסוים. כפי שמוסבר בפרק על שיתוף מצגת.

לפעמים לוקח מעט זמן לסקר להגיע לכל המשתתפים, וכן לתשובות שנבחרו להגיע אליכם. כדאי לברר אם כל המשתתפים קיבלו את השאלות ובחרו תשובה (אם הם רוצים) לפני שסוגרים את הסקר, כיוון שלא ניתן לפתוח אותו מחדש בלי למחוק את התוצאות.


תגים: