סוגי השאלות

ציור חופשי

זוהי למעשה שאלה "פתוחה" שבמקום להציג מקום לכתיבת התשובה מציגה תמונת רקע שעליה הסטודנט מצייר את תשובתו, באמצעות כלי ציור פשוטים לתפעול. התוצאה נשמרת כקובץ תמונה המאפשר בדיקה מהירה מתוך מוודל, ללא צורך בהורדת קבצים.

הגדרת השאלה חזרה למעלה

בשאלה זו יש מעט מאד פרטים שצריך להגדיר מראש. תוכן השאלה כולל את ההוראות לסטודנט, ובחלק תמונת רקע 2 מעלים קובץ מהמחשב שישמש כתמונה שעליה הסטודנט מצייר. תמונה זו קובעת באופן ראשוני את גודל משטח הציור, אבל אפשר לשנות אותו ע"י קביעת רוחב וגובה הציור בחלק הגדרות ציור 1. שימו לב שמומלץ לסמן את האפשרות שמור על יחסי גובה/רוחב על מנת שהתמונה שהעלנו לא תתעוות.

חשוב לקבוע ניקוד אבסולוטי לשאלה באפשרות ניקוד (ברירת מחדל), כיוון שבזמן הבדיקה ערך הזה הוא שמשמש כציון המקסימלי שניתן לתת לשאלה.

אם אין צורך ברקע שעליו הסטודנט יצייר אפשר פשוט להעלות קובץ תמונה שהוא ריבוע לבן. לא ניתן לשמור את השאלה ללא העלאה של קובץ.ממשק הסטודנט חזרה למעלה

כאשר הסטודנט עונה על השאלה מופיע ממשק ציור פשוט הכולל את המרכיבים הבאים:

  • כלי ציור - חץ בחירה וגרירה של שרבוטים שצוירו, עפרון שרבוט, ציור מקטע, הוספת טקסט וכן ביטול וביצוע חוזר של הפעולה האחרונה שבוטלה.
  • הגדרות ציור - בורר צבעים הכולל כמה בחירות ראשוניות וכן כלי לבחירה מתקדמת של צבעים (ואפילו גרדיינטים), בורר עובי השרבוט.
  • מסך מלא - במקרה שבו הציור גדול או שנדרשים פרטים רבים ישנו לחצן להגדלת פרישת הצייר למסך מלא.
  • תקריב - ניתן להקטין ולהגדיל את תצוגת הציור לפי הצורך.

כשהסטודנט מסיים את מלאכת הציור הוא יכול להמשיך אל השאלה הבאה, והתשובה שלו נשמרת בתור תמונה המשלבת את הרקע עם התוספות שצייר עליו.אופן הבדיקה חזרה למעלה

הבדיקה של שאלות מסוג זה זהה לבדיקה של שאלות פתוחות באופן כללי, רק שבנוסף לאפשרות להגיב בטקסט הבודק יכול גם להוסיף שרבוטים משלו על הציור של הסטודנט. בנוסף ליתר הרכיבים בממשק הציור, יופיע כעת תפריט אזור בפינה הימנית העליונה ובא כפתור Save annotations לשמירת ההערות, ותחתיו אפשרות להציג את השרבוטים שתרם כל בודק לציור, וכן את תמונת הרגע שהופיעה בשאלה ואת הציור המקורי של הסטודנט.


כאשר הסטודנט מציג את השאלה הבדוקה, מופיעים לו כל השרבוטים שהבודק(ים) הוסיפו, וכן כפתור Show answer שמציג לו את התשובה כפי שהוא הגיש אותה:נכתב ע"י: אייל בן-חור