סוגי השאלות


        
 


לחצו על שורת השאלה לקבלת מידע מפורט והוראות שימוש.
סוג השאלה תיאור
רב־ברירה שאלה זו מציגה בפני התלמיד אפשרות בחירה של פריט בודד או מספר פריטים מרשימה שהוגדרה בגוף השאלה. ניתן להציג תמונות ורכיבי מולטימדיה המשובצים בגוף התוכן של הפריטים השונים.
נכון/לא-נכון שאלת זו מציגה מבנה פשוט של שאלת רב־ברירה בעלת שתי אפשרויות בלבד: "נכון" או "לא־נכון". משום כך, היא אינה כוללת אפשרות לניקוד חלקי או רמזים ונסיונות חוזרים.
מספרית שאלה זו מחייבת את התלמיד להזין תשובה מספרית. ניתן לדרוש הזנה של יחידות-מידה לערכים המספריים של התשובה. התשובה נבדקת מול ערכים נתונים מראש תוך התחשבות במרווח שגיאה שהוגדר
מאמר מאפשרת לתלמיד לענות באופן מקוון תשובה הכוללת מספר פסקאות ורכיבי מולטימדיה אותם ניתן להעלות או לשבץ בתשובה. הבדיקה ומתן הציון מתבצעים באופן ידני. זהו סוג השאלה היחיד המתאים לתשובה מוקלדת פתוחה האמורה להיבדק באופן ידני.
משתנים מספריים התשובה לשאלה מסוג זה מבוססת על חישוב ערך מסוים מתוך הנתונים המוצגים בה, כאשר כל סטודנט מקבל אותה עם נתונים אחרים. בנוסף, ניתן לסנכרן את המספרים שהוגרלו עבור המשתנים בין שאלות שונות באותו נסיון המענה, כדי ליצור שאלה עם סעיפים.
סידור פריטים בגרירה בשאלה זו על הסטודנט לסדר מספר פריטים בסדר הנכון אנכית או אופקית. הפרטים יכולים להיות טקסט תמונה או מדיה אחרת, וניתן לקבוע את הניקוד על השאלה במגוון שיטות חישוב שונות.
ציור חופשי זוהי למעשה שאלה "פתוחה" שבמקום להציג מקום לכתיבת התשובה מציגה תמונת רקע שעליה הסטודנט מצייר את תשובתו, באמצעות כלי ציור פשוטים לתפעול. התוצאה נשמרת כקובץ תמונה המאפשר בדיקה מהירה מתוך מוודל, ללא צורך בהורדת קבצים.