רשימת המסננים


        
 

  


לחצו על שורת המסנן לקבלת מידע מפורט, הוראות שימוש, ודוגמאות ליישום.
מסנן תיאור
Display H5P מאפשר הצגת פעילויות H5P כחלק מגוף הטקסט במקומות שונים באתר הקורס
קישורים אוטומטים לשמות הפעילויות מוסיף קישור אוטומטי לכל מילה או מספר מילים שמהוות שם של פעילות או משאב באתר הקורס
קישורים אוטומטים לפריטים בבסיס־נתונים מאפשר להפעיל קישור אוטומטי לכל מילה או מספר מילים שמופיעות כפריט בפעילות "בסיס הנתונים" בקורס
קישורים אוטומטים למונחים באגרון מונחים מאפשר להפעיל קישור אוטומטי לכל מילה או מספר מילים שמופיעות מונח בארגון המונחים בקורס
תוכן בעל שפות-מרובות מאפשר להציג את תוכן הדף בשפות שונות למשתמשים שונים, לפי שפת ממשק המוודל שלהם. מורכב לשימוש, דורש ידע ב-HTML
כתיב מתמטי (MathJax - תחביר MathML, LaTeX) הופך את כל מה שמוקלד בתחביר Tex בין שני סימני $$ לכתיב מתמטי מעוצב. הפעלתו מציגה את כפתור עורך המשוואות בעורך הטקסט
כתיב מתמטי (תחביר TeX) הופך את כל מה שמוקלד בתחביר Tex בין שני סימני $$ לכתיב מתמטי מעוצב. הפעלתו מציגה את כפתור עורך המשוואות בעורך הטקסט
MathType by WIRIS מציג עורך משוואות גרפי משוכלל בעורך הטקסט הממיר את התוכן המתימטי שנוצר בו לתמונה בגוף הטקסט