סוגי השאלות

רב־ברירה

שאלה זו מציגה בפני התלמיד אפשרות בחירה של פריט בודד או מספר פריטים מרשימה שהוגדרה בגוף השאלה. ניתן להציג תמונות ורכיבי מולטימדיה המשובצים בגוף התוכן של הפריטים השונים.

הגדרת השאלה חזרה למעלה

בשאלת רב-ברירה אנחנו למעשה צריכים למלא שני מרכיבים עיקריים: גזע השאלה, שבו מופיעה שאלה עצמה, ותשובות אפשריות שאחת או יותר מהן נכונה. בנוסף ניתן להגדיר ערבול ומספור של התשובות. כך זה מתבצע:

 1. בשדה תוכן השאלה נכתוב את הגזע של השאלה, כלומר רק את השאלה ולא את המסיחים (=התשובות האפשריות). כדאי מאד לנסח את הגזע כך שיכלול את מירב המידע הרלוונטי לשאלה, ולהשאיר למסיחים רק את מה שבאמת שונה בין תשובה לתשובה
 2. כעת עלינו לבחור באיזה סוג של שאלת רב-ברירה אנחנו מעוניינים. האם ישנה תשובה אחת או תשובות מרובות נכונות? אם נבחר בתשובות מרובות, הסטודנט יוכל לסמן יותר ממסיח, והניקוד של כל המסיחים שסימן יסכם לניקוד של השאלה
 3. מיד אח"כ מופיעה האפשרות לערבב את התשובות, כלומר להציג אותן בסדר שונה לכל סטודנט - אם אין הגיון בסידור של התשובות מראש (כמו למשל רשימה של שנים שמסודרת באופן כרונולוגי) השאירו אותה מופעלת
 4. את האפשרות למספר את האפשרויות השאירו תמיד על "ללא מספור"
 5. כעת נגיע לרשימת התשובות. בשלב ראשון יופיעו מקומות למילוי של 5 תשובות אפשריות, אבל אין חובה להשתמש בכולן ואפשר להוסיף עוד אם רוצים. כדי לשמור את השאלה נצטרך למלא לפחות שתי תשובות אפשריות
 6. כל תשובה אפשרית (נקראות "בחירה 1", "בחירה 2" וכו'...) כוללת שלושה מרכיבים:
  • תוכן התשובה - המסיח עצמו. אל תמספרו את המסיחים והשתדלו לשמור אותם קצרים ככל הניתן
  • הניקוד - עלינו לבחור אותו מתוך רשימה קבועה מראש, הכוללת אל כל השברים בין 0/10 ל-10/10 וכן מספר אפשרויות נוספות. שימו לב שניתן גם לתת ניקוד שלילי (לפי אותם שברים), אבל כברירת מחדל ניקוד השאלה כולה לא ירד אף פעם מתחת לאפס.
   שימו לב! אם ניתן לבחור רק תשובה אחת, חובה לתת ניקוד של 100% לפחות לתשובה אחת, ואם ניתן לבחור מספר תשובות, אזי סך האפשרויות הנכונות חייב להיות 100% לפחות, אחרת לא יהיה ניתן לשמור את השאלה
  • משוב ספציפי לתשובה - מידע שיוצג לסטודנט אחרי שהגיש את השאלה/הבוחן, אם בחר במסיח הזה


כדאי לדעת! שאלות רב-ברירה עם אפשרות בחירה במספר תשובות הן התחליף הנכון והפשוט ליישום שאלות שבהן יש אפשרויות כמו "א+ג נכונים" בתור תשובה בודדת. במקום ליצור תשובות בשביל השילובים האלה, פשוט מאפשרים לסטודנט לסמן את כל מה שנכון. באופן כזה מאפשרים לסטודנטים להפגין באופן מדויק את מה שהם יודעים בלי לתת או להוריד ניקוד על תשובות שסומנו מתוך ידע חלקי.

שימו לב! אם בחרתם ליצור שאלת רב ברירה עם אפשרות בחירה במספר תשובות, חשוב מאד לקבוע את הניקוד באופן מתאים. כלל אצבע לקביעה של הניקוד: כל אפשרות נכונה מקבלת 100 חלקי מספר האפשרויות הנכונות, וכל תשובה לא נכונה מקבלת 100 חלקי מספר האפשרויות הלא נכונות. אם לא נקבע ניקוד שלילי, כל סטודנט שיסמן את כל האפשרויות פשוט יקבל את מלוא הניקוד על השאלה.


ממשק הסטודנט חזרה למעלה

בשאלות רב ברירה הסטודנט פוגש אחת משתי אפשרויות.

אם רק תשובה אחת נכונה, מופיע כפתור לבחירת התשובה הנכונה:


רק בסביבת הבחינות ניתן לבטל את הבחירה ע"י לחיצה חוזרת על כפתור הבחירה

אם השאלה הוגדרה עם אפשרות לבחור יותר מתשובה אחת, יופיעו תיבות סימון ליד האפשריות שהסטודנט יכול לסמן את כולן חלקן, או אף אחת מהן (אך לא ניתן לקבוע שהתשובה הנכונה היא לא לסמן אף תיבה):אופן הבדיקה חזרה למעלה

שאלת רב-ברירה נבדקת אוטומטית. אין צורך לבצע שום פעולה נוספת בשביל לבדוק שאלות אלה.


נכתב ע"י: אייל בן-חור