סוגי השאלות

סידור פריטים בגרירה

בשאלה זו על הסטודנט לסדר מספר פריטים בסדר הנכון אנכית או אופקית. הפרטים יכולים להיות טקסט תמונה או מדיה אחרת, וניתן לקבוע את הניקוד על השאלה במגוון שיטות חישוב שונות.

הגדרת השאלה חזרה למעלה

בתוכן השאלה, נכתוב את ההנחיות לסידור הפריטים שיופיעו בהמשך. חשוב לציין בבירור כיצד יש להתייחס לכיוונים. כיוון שתיבת הסידור של הפריטים לא מגיעה עם כיתוב מצידיה, חשוב להסביר כיצד יש להתאים את כיוון הסידור לציר שעליו השאלה שואלת. למשל, אם צריך לסדר מאורעות, יש לציין במפורש האם האירוע המוקדם או המאוחר צריך להופיע למעלה / מימין.

כעת יש להגדיר את אופן ההצגת הממשק של השאלה. הגדרה זו כוללת את הפרטים הבאים:

 • פריסת הפריטים - אם יש לסדר פריטים אנכית או אופקית.
 • דרך בחירת הפריטים - גם אם מכניסים (בהמשך) עשרה פריטים לסידור, אין חובה להציג את כולם לכל הסטודנטים. ניתן לבחור מקבץ אקראי מתוכם (עם או בלי רצף בתוכו) שיוצג לכל סטודנט. באופן כזה ניתן ליצור למעשה סט של שאלות אקראיות ע"י הכנסת מספר גדול יחסית של פריטים והצגה חלקית שלהן לכל סטודנט.
 • מספר הפריטים שיוצגו - אם בחרנו להציג מקבץ של פריטים, ולא את כולם, כאן נציין כמה פריטים יש להציג לכל סטודנט.
 • אפשרויות הניקוד - ישנו מגוון רחב של אפשרויות לנקד את הפריטים שסודרו, באופן יחסי למיקום המקורי שלהם או לפרטים שנמצאים לפניהם / אחריהם ואפילו "הכל או לא כלום".עוד כל כך להלן בחלק בדיקת השאלה.
 • הצגת הציון - ניתן לקבוע האם להציג לסטודנט פירוט מלא של אופן חישוב הציון והתרומה היחסית של כל פריט, או פשוט להציג את הניקוד הסופי על השאלה.
 • מספור - אפשרות זו לרוב לא כ"כ מומלצת כיוון שהמספור של הפריטים מיותר. אבל אם ישנה תועלת של ממש בהצגת המיקום המספרי של הפריט לידו אפשר לשקול להציג מספור מסוג כלשהו.


בשלב הבא נכניס את הפריטים לגרירה, כברירת מחדל מופיעים שישה פריטים, אבל אפשר להוסיף אפילו עשרות אם רוצים ע"י בחירה של מספר הפריטים להוספה ולחיצה על הוספה מתחת לרשימת הפריטים:


אם הוספנו בטעות יותר פריטים משנדרש, אפשר להשאיר את המיותרים ריקים והם יוסרו בעת שמירת השאלה.

שימו לב! לא ניתן "להזיז" את מיקום הפריטים בשאלה אחרי שכתבנו אותם (מבלי למחוק ולהעתיק למקום אחר), ולכן מומלץ מאד להכין את רשימת הפרטים הסופית לפי הסדר הנכון בו היא אמורה להופיע, לפני שמתחילים להגדיר את השאלה במוודל.

בכל פריט שאנו מוסיפים אנו יכולים לבחור באחת משלוש אפשרויות לתיבת הזנת התוכן:

 1. HTML מעוצב - מציג את עורך הטקסט המוכר של מוודל (Atto) על שלל יכולותיו, המאפשר לשלב טקסט עם תמונות ועוד.
 2. טקסט פשוט - מאפשר לכתוב רק טקסט ללא עיצוב כלשהו וללא הוספה של מדיה.
 3. Markdown - זוהי שיטה עם תחביר מצומצם לכתיבה של טקסט שיופיע באופן מועצב. למידע נוסף ראו כאן.


שימו לב ששינוי הגדרת התיבה אינו משפיע באופן מיידי אלא רק אחרי ששומרים את השאלה.

האפשרות "תסדיר Moodle" היא אינה אפשרות נוספת, אלא אחת מהקודמות שנקבעה כאפשרות ברירת המחדל ע"י מנהל המערכת. במוודל שלנו האפשרות הזו היא למעשה "טקסט פשוט", והיא זו שתמיד תופיע לכם ביצירת שאלה חדשה.


ממשק הסטודנט חזרה למעלה

בממשק לסטודנט מופיעים הפריטים לגרירה, וכל שעליו לעשות הוא לסדר אותם. ניתן לסדר את הפריטים ע"י העכבר או ע"י שילוב של מקשי החיצים והמקש TAB במקלדת.

להלן כמה דוגמאות לשאלות אפשריות (רחפו עם העכבר על הפריטים להגדלה שלהם). הן מובאות לאחר מענה כדי שניתן יהיה לראות את המשוב הכולל את שיטות הניקוד ולקבל מושג גם עליהן:


אופן הבדיקה חזרה למעלה

על אף שמבחינת ממשק מדובר בשאלה פשוטה יחסית להגדרה, והיא גם נבדקת אוטומטית, בשאלה זו אנו נדרשים להשקיע מחשבה כיצד יהיה נכון לנקד את התשובה של הסטודנטים בהתייחס לתשובה הנכונה.

נתחיל בהבהרה - לא ייתכנו שתי תשובות נכונות באופן מלא. עם זאת אפשר לקבל ניקוד חלקי על סידור של חלק מהפריטים בסדר הנכון או במקום הנכון, ולשם כך יש מספר שיטות חישוב.

זיכרו! לא כל הפריטים חייבים להופיע לכל סטודנט!

שיטות החישוב האפשריות הן:
 • הכל או כלום: אם כל הפריטים נמצאים במיקום הנכון, יינתן ציון מלא. אחרת, הציון הוא אפס.
 • מיקום מוחלט: פריט נחשב לנכון אם הוא נמצא באותו מיקום כמו בתשובה הנכונה. פריט שלא במקומו, גורר אחריו לפחות פריט נוסף שלא במקומו. והניקוד יורד על שניהם.
 • יחסי למיקום הנכון: פריט נחשב לנכון אם הוא נמצא באותו מיקום כמו בתשובה הנכונה. הניקוד יורד לפי המרחק בין המיקום בתשובה למיקום הנכון. ככל שהמיקום רחוק יותר כך הניקוד נמוך יותר.
 • יחסי לפריט שנמצא אחריו (למעט הפריט האחרון): הבדיקה נעשית מול הפריט שנמצא אחריו בסדר התקין. אם הפריט אחריו שגוי, לא יתקבל ציון. הפריט האחרון לא נבדק כי אין אחריו פריט.
 • יחסי לפריט שנמצא אחריו (כולל הפריט האחרון): הבדיקה נעשית מול הפריט שנמצא אחריו בסדר התקין. אם הפריט אחריו שגוי, לא יתקבל ציון.
 • יחסי לפריטים שלפניו ואחריו: הפריט נבדק מול פריט אחד לפניו ואחד אחריו, אם הם מתאימים, יקבל את מלוא הניקוד, אם רק אחד מהם נכון, יקבל ציון חלקי, אם הוא נמצא במנותק מהפריטים שצריכים להיות לפניו ואחריו לא יקבל ניקוד.
 • יחסי לכל הפריטים שלפניו ואחריו: פריט נחשב לנכון אם מקדימים אותו כל אותם פריטים כמו בתשובה הנכונה, ואחריו כל אותם פריטים כמו בתשובה הנכונה. סדר הפריטים לא משנה. אם לא כל הפריטים הנכונים נמצאים (לפניו או אחריו) ייתנן ניקוד חלקי (אין חשיבות לסדר).
 • סדר הפריטים הנכון הארוך ביותר: סדר הפריטים בניכוי הטעויות. מורידים את הטעויות ובודקים כמה פריטים עומדים בתנאי השאלה. לא חייב להיות רצף.
 • רצף הפריטים הארוך ביותר: הרצף הארוך ביותר (בניכוי הטעויות) מקבל ניקוד, לא משנה היכן מתחיל. פריטים שגויים באמצע יפסלו אך לא ישבשו את הרצף.


נכתב ע"י: אייל בן-חור