סוגי השאלות

מספרית

שאלה זו מחייבת את התלמיד להזין תשובה מספרית. ניתן לדרוש הזנה של יחידות-מידה לערכים המספריים של התשובה. התשובה נבדקת מול ערכים נתונים מראש תוך התחשבות במרווח שגיאה שהוגדר

הגדרת השאלה חזרה למעלה

בשדה תוכן השאלה כותבים את השאלה עצמה עליה הסטודנטים צריכים לענות. כדי לכתוב משוואות ניתן להשתמש באחד מכלי עריכת המשוואות הקיימים בעורך הטקסט.

כדאי לדעת! בשאלות מסוג זה ניתן לקבוע את מיקום חלונית הקלט ע"י הצבת רצף של לפחות 5 קווים תחתונים (כמו זה: ______ ) בגוף השאלה. בעת הצגת השאלה הרצף יוחלף בתיבת הקלט של השאלה, ואורכו יקבע לפי מספר הקווים (עד למקסימום כלשהו). רק הרצף הראשון שיופיע יהפוך לתיבת קלט, וכל רצף אחר פשוט ישאר ללא שינוי.

בחלק תשובות כותבים את התשובות האפשריות לשאלה. חובה למלא תשובה אחת לפחות בניקוד 100%, אך ניתן להוסיף תשובות נוספות בעלות ניקוד מלא או חלקי. עבור כל תשובה, נכניס קודם את התשובה עצמה כמספר 1, לאחר מכן את טווח השגיאה המותר 2, ובסופו של דבר את הציון של התשובה הזו 3 ניתן גם להוסיף משוב ספציפי לכל תשובה 4, שיוצג לסטודנט במקרה שהתשובה שלו תואמת את התשובה הספציפית הזו (במקרה שמתאימה לשתי תשבות תופיע הראשונה לפי סדר המספור "תשובה מספר X")..


כדאי לדעת! מילוי מספר תשובות שונות מאפשר לנו לקבל תשובות אלטרנטיביות, למשל במקרה של שורש ריבועי, או לתת ניקוד חלקי על תשובות שגויות באופן חלקי (אמצע הדרך, טעות בסדר גודל...).

בחלק הגדרות יחידות-מידה ניתן להגדיר אם ואיך יש לציין יחידות בתשובה. יש שלוש אפשרויות:

 • "אין שימוש ביחידות, רק הערך המספרי משמש לחישוב הציון" - ניתן להקליד יחידות אבל אין להן שום משמעות.
  שימו לב! אם כבר הכנסתם יחידות ומכפילים בחלק יחידות, והחלטתם לוותר עליהם, חשוב למחוק אותם משם. אחרת בחירה באפשרות זו תתפקד בפועל כמו בחירה באפשרות הבאה להלן.
 • "שימוש ביחידות מידה, נתון לבחירת התלמיד" - הסטודנט יכול לציין יחידת מידה על ידי כתיבה חופשית של היחידות ביחד עם התשובה המספרית. אם הוא מציין יחידות, התשובה נבדקת לפי ההגדרות בחלק יחידות (להלן) ואם לא, המערכת מניחה שהיחידות הן לפי מכפיל 1. בכל מקרה אין ניקוד על היחידות והן לא נכללות בחישוב הציון של השאלה, הן רק משמשות בשביל לקבל תשובות נוספות שהוקלדו במכפיל שונה אם הוצמדה להם יחידת המידה המתאימה (למשל אם התשובה היא 12m, והסטודנט כתב 1200 הוא לא יקבל ניקוד, אבל אם כתב 1200cm הוא יקבל ניקוד מלא).
 • "חובה לציין יחידת מידה מתאימה" - הסטודנט חייב לציין את יחידה המידה. במקרה הזה יש שלוש תתי אפשרויות:
  1. "משבצת הזנת תוכן" - כתיבה חופשית של יחידות בתיבת טקסט ביחד עם התשובה המספרית. במקרה הזה הסטודנטים נדרשים לציין יחידות בתיבת הטקסט (אחרת יקבלו ציון חלקי), וחשוב להבהיר להם את זה בהגדרת השאלה, אחרת אין להם דרך לדעת שהם נדרשים למלא יחידות. בנוסף חייבת להיות התאמה מלאה בין צורת הכתיבה של היחידה כפי שמוגדרת על ידיכם וצורת הכתיבה שנכתבת על ידי הסטודנטים וחשוב לקחת את זה בחשבון (להסביר לסטודנטים בצורה מפורשת את הפורמט לכתיבת היחידות או לדאוג לקבל את כל האפשרויות השונות). לדוגמא - m^2 לא זהה מבחינת המערכת ל-m².
  2. "בחירה מרשימת רב-ברירה" - מספר אפשרויות של יחידות מהן הסטודנטים צריכים לבחור בתפריט רב-ברירה. חשוב לדאוג ליישור וכיוון נכון של השאלה כך שהאפשרויות של היחידות יוצגו בסדר הנכון.
  3. "תפריט אפשרויות" - בחירת יחידות מידה מתפריט אפשרויות. זו האפשרות הנוחה ביותר במידה ורוצים לשאול את הסטודנטים על יחידות אך מעוניינים להימנע מהטעיות לא מכוונות בגלל עיצוב או טעויות הקלדה של סטודנטים.

  אפשרויות 2 ו-3 זהות מבחינת המהות, ושונות רק מבחינת עיצוב הממשק לסטודנט.

אם בחירת היחידות היא חלק הכרחי בתשובה של הסטודנטים, ניתן להגדיר גם את הקנס לשגיאה ביחידת המידה (הקנס מוגדר כשבר עשרוני מהציון).

שימו לב! אין משמעות לבחירה האם הקנס הוא מציון השאלה או ציון המענה. בכל מקרה הקנס מתווסף פעם אחת (גם אם אפשרנו מספר נסיונות מענה), והערך שלו מחושב מתוך הציון הכללי של השאלה

בחלק יחידות נגדיר את היחידות האפשריות לתשובה (במידה ויש שימוש ביחידות בשאלה), ביחד עם המכפיל שלהן. היחידה הראשונה היא ברירת המחדל והמכפיל שלה יהיה תמיד 1.

בדוגמא שלהלן היחידה הנכונה היא מטר, אנו רוצים לאפשר לסטודנטים להגיש את התוצאה שלהם גם בסנטימטרים, ונרצה להוסיף מסיח של יחידה לא נכונה לגמרי (מטר בריבוע).


שימו לב! שתי היחידות הראשונות, כאמור, יכולות להיות נכונות בהנחה והסטודנטים רשמו את התשובה המספרית המתאימה ליחידה. היחידה השלישית, היא מסיח, עם יחידה לא נכונה. אין דרך ישירה להגדיר את היחידה הזאת כטעות ללא קשר למספר. ניתן להגדיר מכפיל שיגרור תשובה לא נכונה (נניח מכפיל מאוד מאוד קטן כמו בדוגמא) אבל חשוב לקחת בחשבון שהמכפיל מכפיל גם את טווח הטעות, ושלא ניתן לקנוס את הסטודנטים בקנס שונה מאשר שאר האפשרויות.


ממשק הסטודנט חזרה למעלה

הממשק הוא פשוט וכולל את השאלה ותיבה להכנסת התשובה.

בהתאם לבחירה שלנו, יתכן ויופיע גם מקום לבחירת היחידות.

 • אם בחרנו שהסטודנטים לא צריכים או לא חייבים להגדיר יחידות, או שהם חייבים להגדיר יחידות אבל הם צריכים לעשות את זה כטקסט חופשי, הממשק יראה ככה:


שימו לב! אין לסטודנטים איך לדעת האם הם נדרשים להגדיר יחידות או לא. המערכת לא מציינת את זה באופן אוטומטי, ולכן חשוב לציין זאת בגוף השאלה (בשונה מהדוגמא שלעיל).

 • אם בחרנו שהסטודנטים חייבים להגדיר יחידות, ושהיחידות יופיעו בתפריט רב ברירה, הממשק יראה ככה:


 • אם בחרנו שהסטודנטים חייבים להגדיר יחידות, ושהיחידות יופיעו בתפריט אפשרויות, הממשק יראה ככה:אופן הבדיקה חזרה למעלה

שאלה מספרית נבדקת אוטומטית. שום פעולה נוספת לא נדרשת בשביל לבדוק שאלות אלה. עם זאת, חשוב לשים לאופן הבדיקה של השאלה כפי שהוא מושפע מהגדרות השאלה.

אם אין התייחסות ליחידות, השאלה נבדקת באופן פשוט בהתאם לתשובה המספרית של הסטודנטים ולטווח הטעות המוגדר על ידינו. לעומת זאת, אם יש דרישה לציון יחידות המידה, ציון הסטודנטים תלוי הן בתשובה המספרית והן ביחידת המידה הנבחרת.

נסתכל על הדוגמה הבאה:

נניח שהגדרנו שאלה שהתשובה הנכונה לה היא 12 מטר עם טווח טעות של 0.05. הציון הכללי של השאלה הוא 1, והקנס על יחידה לא נכונה הוא 0.1. בנוסף הגדרנו שלוש יחידות לבחירת הסטודנטים (הסטודנטים רואים רק את שם היחידה, ולא את המכפיל):

 • מטר (עם מכפיל 1) - יחידה נכונה
 • ס"מ (עם מכפיל של 100) - יחידה נכונה נוספת
 • מטר בריבוע (עם מכפיל של 0.00001) - יחידה לא נכונה, כמסיח

הנה כמה דוגמאות לתשובות הסטודנטים ולציון שהם יקבלו:

הערך המספרי של תשובת הסטודנט
יחידת המידה
ציון הערות
12 מטר
100%
הערך המספרי נכון והיחידה נכונה
12.05
מטר 100% הערך המספרי בטווח הטעות והיחידה נכונה
1200 ס"מ 100% הערך המספרי נכון והיחידה נכונה
1205 ס"מ 100% הערך המספרי בטווח הטעות והיחידה נכונה. שימו לב שהמכפיל מכפיל גם את טווח הטעות, הטעות היא יחסית ולא אבסולוטית
12 מטר בריבוע
90% הערך המספרי נכון והיחידה לא נכונה
15 מטר 0 הערך המספרי לא בטווח הטעות
15 ס"מ 0 הערך המספרי לא בטווח הטעות גם כשלוקחים בחשבון את המכפיל של הס"מ
0.00012 מטר בריבוע
100% אם (במקרה) הסטודנטים ירשמו 0.00012 מטר בריבוע הם יקבלו ציון מלא, כי זה הערך הנכון ביחד עם מכפיל המסיח שבחרנו.


כדאי לדעת! אם אפשרנו לסטודנטים לענות מספר רב של פעמים על אותה שאלה (נקבע ע"י התנהגות השאלה בהגדרות הבוחן), הקנס של היחידות יורד מהציון הסופי של השאלה, ולא מכל נסיון מענה. לדוגמא: אם אפשרנו שלושה נסיונות מענה עם קנס של 25% מהציון, והסטודנט ענה פעמיים תשובה לא נכונה (באופן מלא או חלקי) ובמענה השלישי והאחרון הערך המספרי היה נכון, אבל היחידות לא - הציון הסופי יהיה 40% (25% + 25% ירדו על שני ניסיונות מענה לא נכונים, + 10% על יחידות לא נכונות בנסיון האחרון).


נכתב ע"י: אנאל-מרים אנגל