סוגי השאלות

נכון/לא-נכון

שאלת זו מציגה מבנה פשוט של שאלת רב־ברירה בעלת שתי אפשרויות בלבד: "נכון" או "לא־נכון". משום כך, היא אינה כוללת אפשרות לניקוד חלקי או רמזים ונסיונות חוזרים.

הגדרת השאלה חזרה למעלה

אופן ההגדרה של שאלה זו פשוט מאד - בתוכן השאלה נכתוב משפט שהסטודנט יצטרך לסמן האם הוא נכון או לא.

בחלק תשובה נכונה נבחר האם התשובה הנכונה היא "נכון" או "לא נכון".


ממשק הסטודנט חזרה למעלה

כך מופיעה השאלה לסטודנט:


מעבר למשפט שבתוכן השאלה אין שום אפשרות נוספת לשלוט על אופן התצוגה.


אופן הבדיקה חזרה למעלה

שאלה זו נבדקת אוטומטית, אך כדאי לשים לב שלא ניתן לקבל בה בדיעבד את שתי התשובות (למשל, אם היתה טעות בניסוח). לכן על פי רוב מומלץ להשתמש בשאלת רב ברירה רגילה, ופשוט לרשום בה שתי אפשרויות (נכון / לא נכון) במקום להשתמש בשאלה זו. התוצאה לסטודנט זהה, אבל משאירה למורה את היכולת לתקן בדיעבד טעויות שעלולות לקרות.


נכתב ע"י: אייל בן-חור