רשימת המסננים

כתיב מתמטי (MathJax - תחביר MathML, LaTeX)
הופך את כל מה שמוקלד בתחביר Tex בין שני סימני $$ לכתיב מתמטי מעוצב. הפעלתו מציגה את כפתור עורך המשוואות בעורך הטקסט

\(\omega=\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{A(cosx+i sin x)}= \sqrt[n]{A}\{cos (\frac{x+2k\pi}{n}) +i sin (\frac{x+2k\pi}{n})\} \\k=0,1,...,n \)

הפעלה של מסנן הופכת את כל מה שמוקלד בתחביר מתאים בין שני סימני לכתיב מתמטי מעוצב. כמו כן הפעלה שלו מוסיפה את כפתור עורך המשוואות לעורך הטקסט, שמאפשר להוסיף סימונים מיוחדים בקלות, מבלי לחפש את פקודת ה-Tex בשבילם, וכן מאפשר לבחון את התוצאה לפני שמירת הדף (או פרסום בפורום). לאחר ששומרים את הדף, לחיצה כפולה על משוואה שנכתבה מציגה אותה באופן מוגדל:לחיצה ימנית על המשוואה פותחת תפריט שמאפשר לשנות מגוון פרמטרים בתצוגה, כמו גם את הטריגר להופעת ההגדלה (אפשר למשל לקבוע שהתצוגה המוגדלת תופיע בעת ריחוף עם העכבר מעל המשוואה).