רשימת המסננים

קישורים אוטומטים לפריטים בבסיס־נתונים
מאפשר להפעיל קישור אוטומטי לכל מילה או מספר מילים שמופיעות כפריט בפעילות "בסיס הנתונים" בקורס

בקרוב...