רשימת המסננים

קישורים אוטומטים לשמות הפעילויות
מוסיף קישור אוטומטי לכל מילה או מספר מילים שמהוות שם של פעילות או משאב באתר הקורס

הפעלת מסנן זה הופכת כל מילה או מספר מילים שהן שם של פעילות (שאינה מוסתרת) באתר הקורס לקישור אל הפעילות עצמה. כך למשל, באתר ההדרכה הזה מופיע קישור אוטומטי למדריכים רלוונטיים בכל מקום שבו מוזכר רכיב שיש לו מדריך:


המדריך עצמו הוא למעשה פעילות מסוג ספר שנושאת את שם הרכיב ולכן מקושרת אליו באופן אוטומטי.