רשימת המסננים

קישורים אוטומטים למונחים באגרון מונחים
מאפשר להפעיל קישור אוטומטי לכל מילה או מספר מילים שמופיעות מונח בארגון המונחים בקורס

אם יש לכם אגרון מונחים בקורס, תוכלו ליצור קישור אוטומטי למונחים באגרון ע"י הפעלת מסנן זה.

ביאור מידי של מונחי מוודל

רבים ממונחי מוודל המופיעים במדריכים מכילים ביאור קצר ומידי המופיע בחלון קופץ בלחיצה עליהם. אם יש צורך ניתן לקבל מידע נוסף ומפורט בקישור המופיע בסוף הביאור: