Panopto

מתן הרשאת צפייה לסטודנט/ים ספציפי/ים

מדריך זה יסביר כיצד לאפשר לסטודנט יחיד לצפות בהקלטה של השיעור מבלי לחשוף את הסרטון לצפייה של יתר הסטודנטים.

שלבי העבודה:

כדי לתת הרשאת צפייה בהקלטות לסטודנט/ים ספציפי/ים, תחילה יוצרים תיקיה חדשה בתוך תיקיית הקורסלאחר מכן, בהגדרות השיתוף של התיקייה מגדירים שהתיקיה איננה יורשת את ההרשאות מתיקיית הקורס שבה היא נמצאת.


נותנים הרשאות לסטודנט/ים הרצוי/ים ע"י הזנת מספרי הת"ז בחלונית המתאימהלבסוף, מעבירים את הסרטונים הרצויים לתיקייה שיצרנו:כשרוצים לחשוף את הסרטונים לכל הסטודנטים לקורס פשוט מעבירים אותם (באותו אופן) חזרה אל תיקיית הקורס
ומשנים את הגדרות הזמינות שלה (בחלק התחתון של לשונית ה-Settings):