Panopto

ניהול התיקיה האישית

על פי רוב הסרטונים ב-Panopto מאוחסנים באחת משתי תיקיות (או תת-תיקיות בתוכן). הראשונה היא תיקית הקורס, שהתוכן בה מקושר ומופיע במשבצת של Panopto באתר הקורס במוודל, והשניה היא התיקיה האישית, אליה מגיעות הקלטות שלא נוצרו ע"י הקלטה של שידור חי בכיתה או פגישת Zoom שנוצרה בתוך אתר הקורס במוודל. מדריך זה יסביר כיצד ניתן לנהל את התוכן בתיקיה האישית ולהימנע ממחיקה אוטומטית של תוכן חשוב.

שימו לב! מדיניות המחיקה בתיקיה האישית קובעת שכל סרטון שלא נצפה כלל במשך שנה נמחק אוטומטית. לכן חשוב שתעבירו כל תוכן שאתם מעוניינים לשמור לתיקיית הקורס - אם אלו חומרי הוראה, או תורידו אותו למחשב האישי.

התיקיה האישית 1 ב-Panopto נקראת My folder והגישה אליה תמיד זמינה בתפריט משמאל. בתוך התיקיה תמצאו תמיד עוד תת-תקיה 2 בשם Meeting recordings שאליה הגיעו בעבר באופן אוטומטי כל ההקלטות של הפגישות מ-Zoom שלא נוצרו בתוך מוודל.להלן מספר כלים העומדים לרשותכם כדי לנהל את התוכן בתקיה האישית:

הקישורים בטקסט להלן מובילים למדריכים הרשמיים של Panopto. מומלץ להשתמש בהם! הם בהירים, תמציתיים ומדויקים, ותמיד כוללים את המידע המעודכן ביותר.


העברה, העתקה ומחיקה של סרטונים

את כל חומרי ההוראה שאמורים להיות זמינים לסטודנטים רצוי לשמור בתיקית הקורס, ולא בתיקיה האישית. כך תבטיחו שהם לא ימחקו בכל מקרה. ניתן להעביר את הסרטונים באופן מרוכז מהתיקיה האישית לתיקיית הקורס, או אם יש צורך בכך, ליצור עותק נוסף שלהם בתיקית הקורס.

אם נתקלנו בסרטונים שאין צורך בהם, כמו הקלטות שבוצעו בטעות, או שבוצעו באופן אוטומטי אבל אין עוד ענין בהם, מומלץ למחוק אותם מהתיקיה האישית. ניתן לבצע זאת במהירות ע"י לחיצה על כפתור הפח שמופיע כאשר מרחפים עם העכבר על הסרטון, או באופן מרוכז ע"י סימון הסרטונים ובחירה באפשרות המחיקה מהתפריט למעלה.


הורדת סרטונים למחשב האישי

אם אנו מעוניינים לשמור את הסרטונים למחשב האישי, ניתן לעשות זאת דרך דף ההגדרות של הסרטון. חשוב לשים לב שבהרבה מקרים הסרטון כפי שהוא מוצג ב-Panopto מכיל יותר ממקור וידאו אחד, ולכן עלינו לבחור בין אחת משתי גישות בבואנו להוריד את הסרטון:

  1. איחוי של מקורות הוידאו לסרטון אחד שמציג את כולם יחד במקביל
  2. הורדה של כל חומרי הגלם בנפרד, ע"מ לשמור לנו את האפשרות לערוך ולצרף אותם יחד בהמשך.

האפשרויות Picture-in-Picture או Side-by-Side או Tile All Streams בתפריט סוג ההורדה יספקו לנו את התוצאה הראשונה - איחוי המקורות לסרטון אחד. אם נרצה להוריד כל מקור בנפרד עלינו לבחור תחילה ב-Primary Video Only (וללחוץ Apply מתחת), להוריד את הסרטון הראשון, ואח"כ לבחור ב-Secondary Video Only, ללחוץ Apply, ולהוריד את הסרטון השני. שימו לב שכל שינוי של סוג ההורדה כרוך בזמן עיבוד של הסרטון לפורמט החדש, במהלכו הסרטון לא יהיה זמין להורדה.


כיצד יודעים מה צפוי להימחק?

כאמור לעיל, כל סרטון בתיקיה האישית שלא נצפה במשך שנה ימחק אוטומטית. אם נרצה לברר אילו סרטונים עונים לקריטריון הזה (או צפויים לענות עליו בעתיד הקרוב) נוכל לעשות זאת באמצעות דף הסטטיסטיקות של התיקיה האישית.

בתחתית החלק Top Sessions נלחץ על See All:


ונקבע את חלון הזמן (מימין למעלה) לשנה האחרונה (או כל טווח קצר יותר):


כעת נוכל לראות רשימה של כל הסרטונים שנצפו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. כל סרטון שאינו מופיע ברשימה הזו, צפוי להימחק.

שימו לב! המחיקה האוטומטית מתבצעת מידי יום, ולכן גם אם סרטון הופיע ברשימה, אבל נצפה לאחרונה לפני כמעט שנה, הוא צפוי להימחק ברגע שתחלוף שנה ממועד הצפיה האחרונה אם אף אחד לא יפתח אותו שוב.