Panopto

עריכת סרטונים

שירות הענן של Panopto כולל אפשרויות שונות לעריכה והוספת תוכן לסרטונים. מדריך זה יסקור כמה מהן בקצרה, למידע נוסף מומלץ לגשת לאתר התמיכה הרשמי של Panopto.

כדי להתחיל בעריכה סרטון מסוים הכנסו ל-Panopto ולחצו על כפתור ה-Edit שליד הסרטון:במדריך זה:

  • סרטונים מהמחשב הביתי, סרטונים מ-YouTube, בחנים או קישורים לאתרים שיופיע בנקודת זמן מסוימת)

  • (שיוצג במקביל לסרטון שאתם עורכים)

הסבר כללי

בתחתית המסך מופיע ה-Timeline (ציר הזמן) של ההרצאה. המיקום שאתם נמצאים בו כרגע מסומן בקו אופקי אדום:

Timeline

נווטו בציר הזמן למקום בו אתם רוצים להוסיף תוכן. כשתלחצו על לחצן ה+ יופיעו כמה אפשרויות. בחרו בתוכן הרצוי שאתם רוצים להוסיף:

Add


כל מה שהוספנו ניתן למחוק או לערוך. עושים זאת על ידי סימון העכבר במה שאנחנו רוצים למחוק, לחיצה על  (3 נקודות אנכיות), ואז Delete.

edit content


לאחר שסיימתם לערוך, לפני השמירה ניתן לראות איך ההרצאה תוצג בתצוגה מקדימה. כדי לעשות זאת לחצו על ה-Preview בקצה הימני העליון של ציר הזמן:

preview


לבסוף, שמרו את השינויים ע"י לחיצה על הכפתור Apply בפינה הימנית העליונה של הדפדפן:

Apply


הוספת תוכן

בשביל להוסיף סרטון מיוטיוב, לוחצים על Add a YouTube video. נפתח stream נוסף של website. לחצו עליו והוסיפו את הקישור מיוטיוב 1. ניתן לקבוע זמן התחלה וסוף שונים 2 לסרטון שיוצג:

Add from youtube


בשביל להוסיף סרטון שנמצא אצלכם, צריך ללחוץ על Add a stream, ואז צריך לגרור אותו לאזור המסומן בצהוב להלן:

Add stream


ניתן להוסיף כמה סרטונים (מהמחשב הביתי או מהיוטיוב) שאתם רוצים לאורך הסרטון המקורי.

בשביל להוסיף קישור, לוחצים על Add a webpage ומעתיקים את קישור.

בשביל להוסיף בוחן, לוחצים על Add a quiz ואז ניתן ליצור בוחן עם שאלות ותשובות (רק שאלות רב ברירה והשלמת מילים).


הוספת ועריכת כותרות

הוספת כותרות לסרטון יוצרת תוכן עניינים לניווט מהיר בין החלקים השונים שלו. ניתן לערוך ולהוסיף כותרות משלכם ע"י לחיצה על לשונית ה-Contents:

Add stream


כדי להוסיף כותרת במיקום ספציפי, העבירו את ציר הזמן של ההרצאה (באדום) לזמן בו אתם רוצים להוסיף כותרת. במסך זה ניתן גם להוסיף קישורים וסרטוני YouTube.


חיתוך חלקים מהסרטון

בתוך ציר הזמן ניתן לגרור עם העכבר ולסמן את החלקים שרוצים לחתוך.
החלקים באפור הם החלקים שייחתכו:

cut

ניתן לצפות בהם ולתת להם כותרת בלשונית ה-Cuts.

אפשר גם לערוך את החלק החתוך בצורה ידנית דרך לשונית זו ע"י לחיצה על  (3 נקודות אנכיות) ואח"כ על Edit בתפריט שיפתח:

Cuts


הוספת סרטון או מצגת

ניתן להוסיף סרטון או מצגת שיופיעו במקביל לסרטון הקיים, ולא בנקודה מסוימת בו.

כדי להוסיף מצגת הכנסו ל-Slides, ואז לחצו על Add a presentation:


כדי להוסיף סרטון הכנסו ל-Streams, ואז לחצו על Add Streams, וגררו את הסרטון שאתם מוסיפים לתיבה המסומנת בצהוב מימין:

Add movie