Panopto

העלאה ידנית של הקלטות Zoom

מדריך זה יסביר כיצד ניתן להעלות הקלטת פגישה באופן ידני ל-Panopto בגלל שההעברה האוטומטית לא עבדה או מכל סיבה אחרת (כמו הקלטה שנשמרה במחשב האישי).

שלבי העבודה:
  •    או

הורדת הקלטת הפגישה מאתר זום

יש להיכנס לאתר Zoom ולהתחבר ע"י לחיצה על התחברות באמצעות Google:


במסך שיופיע תוכלו לבחור את החשבון האוניברסיטאי HUJImail שלכם:


לחצו על Recordings בסרגל השמאלי, ואתרו את ההקלטה שלכם ע"י תאריך 1 או מספר פגישה 2. בצד ימין של ההקלטה יהיה כתוב מספר הקבצים הזמינים (בדרך כלל 7 קבצים). לחצו על זה 3:


אם ההקלטה לא נמצאת ברשימה, נסו לחפש אותה ב-Trash (למעלה מימין) ואז ללחוץ לידה על Recover.

יש להוריד למחשב שני סרטונים, - Speaker view (מצלמה ומיקרופון של המרצה או הדובר) ו-Shared Screen (המצגת):
איתור ההקלטה במחשב האישי

אם הקלטתם את הפגישה על מחשבכם האישי ואינכם יודעים היכן היא, תוכלו לאתר אותה ע"י כניסה להגדרות Zoom במחשב בגלגל השיניים מימין למעלה:


בתפריט ההגדרות גשו ל-Recordings, ושם החלק העליון יופיע הנתיב שבו נשמרות ההקלטות שלכם. לחיצה על הכפתור Open לידו תפתח את התיקיה שהוא מפנה אליה:


בתוך התיקיה תמצאו תיקיה נפרדת לכל פגישה שנשמר עליה מידע באופן מקומי:


בתוך התיקיה של הפגישה הרצויה תמצאו מספר קבצים, עליכם להעלות את הקובץ zoom_0.mp4 לפי ההנחיות בחלק הבא:העלאת ההקלטה ל-Panopto

היכנסו לאתר הקורס שלכם במוודל ואתרו את במשבצת של Panopto. לחצו על הקישור Course Settings בתוך המשבצת ותיפתח לשונית חדשה עם תיקית הקורס שלכם ב-Panopto:


את חלון ההגדרות שיפתח אפשר לסגור.

כעת נבחר מהתפריט העליון בלחיצה על Create את האפשרות Build a Session:


ניתן להקלטה שם, ונלחץ Create:


לתוך החלון נגרור את סרטון ה-Speaker view שהורדנו למחשב. בסרטון זה רואים ושומעים את המרצה (אם סטודנט שאל שאלה באמצע השיעור אז יראו אותו לכמה שניות במקום את המרצה):


לאחר מכן יש לגרור לתוך המשבצת הימנית Drop a secondary video or PowerPoint file את הסרטון של המצגת שהורדנו למחשב (אם מדובר בהקלטה שהעלינו מהמחשב האישי נדלג על שלב זה):


בשלב זה מתבצעת העלאה שעשויה להימשך זמן רב, תלוי באורך ההקלטה ובמהירות האינטרנט, בממוצע שעה-שעתיים. יש להשאיר את חלון ההעלאה פתוח ולא להתנתק מהאינטרנט עד סיום ההעלאה (שימו לב לוודא שהמחשב לא עובר למצב שינה). בזמן ההעלאה הפס הירוק מתמלא ובסיום ההעלאה הפס מתחלף במילה Processing. לאחר שלשני הסרטונים מופיע Processing אפשר לסגור את החלון ואת המחשב (הקבצים הועלו וכעת מתבצע עיבוד בשרתי Panopto).

בסיום העיבוד (נמשך כשעתיים) ההקלטה תופיע ב-Moodle ותהיה זמינה לסטודנטים. לבדיקה יש לחזור ל-Moodle ולענן את דף הקורס (אם נשאר פתוח מתחילת התהליך). אם רוצים לדעת מה סטטוס העיבוד, ניתן לראות את האחוזים בתיקיית הקורס ב-Panopto:


תגים: