Panopto

שיתוף הרצאות הקורס

כברירת מחדל, כל פגישת Zoom שנוצרה בתוך מוּדל או שידור חי של Panopto המוקלט בכיתה בקמפוס - מועברים אוטומטית בסיום ההקלטה לענן של Panopto לתוך תיקיית הקורס הרלוונטי. כך, ללא שום התערבות נוספת מצד המרצה הם זמינים לסטודנטים במשבצת של Panopto באתר הקורס במוּדל (במסגרת הצהובה בתמונה להלן):


במידה ואנו מעוניינים שהרצאות שעברו לתקית הקורס לא יהיו זמינות באופן אוטומטי, אלא יהיו כפופות לאישור נוסף טרם פרסומן, עלינו להיכנס להגדרות התיקיה ב-Panopto, דרך הקישור Course Settings המופיע במשבצת (מסומן לעיל בחץ אדום). לחיצה על הקישור תפתח את אתר Panopto בחלון חדש, ומיד יופיע מולנו מסך הגדרות השיתוף של התיקיה:


בחלק Sessions become available נשנה את הבחירה ל-when approved by a publisher (השינוי נשמר מידית). כעת, כל הרצאה שתצולם ותעבור לתקייה תמתין לאישור שלנו לפני שתפורסם במשבצת של Panopto באתר הקורס. תוכלו לראות שליד כל הקלטה שמתווספת לתיקיית הקורס מופיע הכיתוב Waiting for approval:


כדי לאשר את פרסום ההקלטה באתר הקורס במוּדל, יש ללחוץ על הכפתור Settings הסמוך לתמונת ההקלטה (מסומן בחץ אדום לעיל), ובתפריט שנפתח (בתמונה להלן), תחת האפשרות Approval יש לבחור ב-Approve (השינוי נשמר מידית):


מעתה הקלטת ההרצאה תהיה זמינה באתר הקורס במוּדל.