ניהול הקורס

ניהול מרכיבי הציון


בגיליון הציונים מרוכזים כל מרכיבי הציון של הקורס והוא מאפשר לשקלל ולחשב את הציון הסופי של הקורס בצורה פשוטה ונוחה. 

בדף "ציוני הסטודנטים בקורס", מופיעות באופן אוטומטי עמודות ציונים עבור כל אחד מרכיבי ה'פעילות' הקיימים בקורס. בנוסף ניתן ליצור, באופן ידני, עמודות עבור ציונים חיצוניים של מבחנים או מטלות אחרות שלא הוגשו באתר הקורס (דוגמת ציונים על "השתתפות פעילה", סיורים, בחינות שנבדקו במערכת תומקס וכיו"ב).

ציון עבור פעילות שנוצרה באתר הקורס יינתן בפעילות עצמה ויופיע אוטומטית גם בעמודה המתאימה בגיליון הציונים.

במקרה שרוצים להוסיף רכיב ציון עבור פעילות חיצונית יש לעשות זאת לפי ההנחיות הבאות:


————————————————————————

יצירת עמודה בדף הציונים

כדי להוסיף פריט ציון חדש, יש לבחור באפשרות הגדרות חישוב ציונים מהרשימה שבחלקו העליון של הדף.


בדף זה מוצגים כל פריטי הציון הקיימים בקורס והגדרותיהם (המשקלים שהוגדרו, ציון מירבי, וכו'). יש לבחור באפשרות הוספת פריט ציון.

בדף שייפתח יש מספר הגדרות לפריט הציון (פירוט בהמשך), יש למלא את שם הפריט, ולשמור את השינויים. הפריט יתווסף לרשימת פרטי הציון, וגם בדף "ציוני הסטודנטים בקורס" תתווסף עמודה הנושאת את שמו (בדוגמא היא נקראת רכיב ציון 1), שבה יוצגו הציונים. את הציונים ניתן להזין באופנים המפורטים להלן.

הזנה של ציונים חיצוניים יכולה להתבצע במספר דרכים (שמוסברות בפירוט בהמשך):

  • הקלדה - ישירות בעמודת הפריט שבגיליון הציונים.
  • העלאה של קובץ אקסל (שנשמר בפורמט csv).
  • העתקה והדבקה של טבלת המשתמשים והציונים.
————————————————————————

הוספת ציונים חיצוניים


הזנה ועריכת ציונים בטבלה

לכל אחד מרכיבי הציונים בטבלת הציונים ניתן להוסיף או לשנות את הציון באופן ידני ע"י הפעלת עריכה והקלדה ידנית של הציון של הסטודנט/ים המבוקש/ים.

אם נדרשים להזין ציונים למספר רב של סטודנטים ניתן לבצע זאת גם באופן אוטומטי. בעמוד הציונים ניתן למצוא את חלון הניהול שנמצא לרוב בתחתית הדף. יש לבחור באפשרות של: יבוא > הדבקה מגליון אלקטרוני.

ניתן לייבא את הציונים בדרכים נוספות, אך הדבקה מגליון אלקטרוני עשויה להיות הפשוטה ברוב המצבים.

בעמוד החדש שנפתח תופיעה תיבה בה יש להדביק את התוכן הרצוי. את הציונים יש להעתיק מקובץ אקסל כך שעמודה אחת מייצגת מספרי תעודות זהות, ואילו השניה את הציונים אותם נרצה להזין, כפי שניתן לראות בתמונה.


בדף הבא, מודל יציג את התוכן המודבק כטבלה, ויבקש לקשר בין העמודות לתוכן שלהם,  בתמונה ניתן לראות כי ביצענו קישור בין עמודת ID number לבין מספר זיהוי, וכן את רכיב ציון 1 קישרנו ל grade item 1. לאחר סיום הפעולה הציונים יתעדכנו בדף הציונים הראשי.


————————————————————————


הורדת קובץ ציונים מ-Tomagrade (תומקס) 
ציונים של מבחנים שנבדקו במערכת תומגרייד מבית תומקס (אך לא כאלו שהוגשו ע"י הסטודנטים ב'מטלה' ונשלחו משם לתומקס) אינם מועברים למוודל באופן אוטומטי ויש צורך להעלות אותם לגיליון הציונים. לשם כך, תחילה יש להוריד מתומקס קובץ ציונים באופן הבא:
במערכת תומגרייד, לאחר סיום הבדיקה יש לבחור בהורד קובץ ציונים, ומסמך XLSX יופיע בתיקיית ההורדות. קובץ זה יכלול בתוכו את ציוני הבחינה לפני ואחרי פקטור (במקרה שניתן פקטור).
את הקובץ יש להעלות כמוסבר להלן.


————————————————————————

הורדת גיליון הציונים כקובץ אקסל
במידה שיש צורך להוריד את גיליון הציונים (לשם העברתו למזכירות, למשל), מומלץ לייצא אותו לקובץ Excel, בכדי לעשות זאת ניגש תחילה לעמוד הציונים ונבחר באפשרות יצוא מתוך הרשימה ציוני הסטודנטים בקורס.


לאחר מכן, ננווט לעמוד יצוא לגליון האלקטרוני של Excel,  ומשם נבחר באפשרות הורדה. שימו לב שניתן לבחור אילו פריטי ציון נרצה שיישמרו בקובץ הציונים, ומה שלא רלוונטי ניתן כמובן להסיר.


חשוב לזכור: כשמייצאים את קובץ הציונים למטרת דיווח ציוני הקורס (במערכת אורביט/GR), יש לייצא אך ורק את העמודות שמייצגות את רכיבי הציון המופיעים בסילבוס ואת ציון הקורס הסופי כדי למנוע סנכרון שגוי של ציונים פנימיים לרכיבי הציון בסילבוס.

————————————————————————
הסתרת עמודה
גליון הציונים עשוי להיות עמוס ברכיבי ציון שהתווספו מהמוודל או ממקורות חיצוניים. לא כל הרכיבים האלו רלוונטים, ונרצה להסתיר אותם מהסטודנטים. לפעמים חלקם כלל לא מחושב כחלק מציון הקורס (למשל תרגילי חזרה שנוצרו במוודל), ולפעמים הפעילויות השונות הם מרכיבים חלקיים מציון סופי שרק אותו נרצה להציג.
נוכל לבצע הסתרת עמודה בגליון הציונים, שם נבחר בהפעלת עריכה, לאחר מכן נלחץ על האייקון של 3 הנקודות שמופיע בתוך העמודה הרלוונטית (···), ואז נבחר בהצגה / הסתרה.

הסתרת עמודה
————————————————————————

יצוא תבנית ציונים (ריקה), וייבוא (לעדכון הציונים)       
בדומה מאוד להורדת גליון הציונים והוספת ציונים חיצוניים, ניתן לבצע זאת גם על הגליון הריק, ובאופן זה להוריד את ה"פורמט" של הגליון. 
פעולה זאת נועדה בעיקר למי שמעוניין לנהל את הזנת הציונים בעזרת כלים חיצוניים (אקסל למשל), ולקראת דווח הציונים להעלותם למודל.
  1. בשלב הראשון נוריד את הגליון (גם אם הוא ריק) באופן זהה למפורט בהורדת גיליון הציונים כקובץ אקסל
  2. בטבלת האקסל שהורדנו, נוכל להזין ציונים. יש לוודא שלא משנים את שמות העמודות בטבלה, ואת מספרי הזהות של הסטודנטים., אחרת כשנרצה להעלות חזרה את הטבלה למודל, הדבר יוביל לשגיאות.
  3. נשמור את קובץ האקסל שעליו עבדנו בפורמט csv (מבוצע ע"י שמירה בשם, ואז בחירת הפורמט המתאים)
  4. נעלה את הקובץ באופן הבא - 
נבחר באפשרות של יבוא מהרשימה

יבוא ציונים


לאחר מכן, נעלה את הקובץ csv ששמרנו קודם, ובמידה ולא שינינו כותרת של אף עמודה, נוכל להתקדם לשלב הבא מבלי לשנות כלום. לכן נבחר בהעלאת ציונים - 

יבוא_ציונים_2
הציונים יועלו ודף הציונים יתעדכן.

שימו לב, אם שיניתם את שמות העמודות, או שביצעתם התאמה לא טובה בין העמודות בעמוד הסופי של העלאת הקבצים, יתכן שחלק מהעמודות "יידרסו". יש להקפיד על תקינות הקובץ שמעלים.


————————————————————————

בסרטון הבא הסברים נוספים על גליון הציונים