ניהול הקורס

העתקת קורס

ייבוא חומר הקורס משנה קודמת מתבצע ע"י האפשרות העתקת קורס שבבלוק ניהול הקורס:


במסך שנפתח בוחרים את השנה שממנה מעוניינים להעתיק 1. את סביבת המוודל אפשר להשאיר על ברירת המחדל שמופיעה (HUJI Moodle2).
כותבים את מספר הקורס 2 ומציינים מה להעתיק 3, בד"כ זו תהיה אפשרות ברירת המחדל Course contents בשביל להעתיק הכל.
לוחצים על המשך.

אם נבחר באיפוס 4, אז תצורת הקורס הקיימת (אם שינינו אותה) תשתנה לזו של הקורס המועתק, וכל משאב/פעילות שכבר הספקנו להוסיף לאתר החדש - יימחק.

כדאי לדעת! במקרה שנרצה להעתיק קורס שתצורת התוכן שלו היא 'יחידות הוראה בתמונות' יש לבצע את ההעתקה רק לאחר שהוספנו לקורס החדש יחידות הוראה כמספר היחידות שבקורס המקורי והעברנו את תצורת תוכן הקורס ל'יחידות הוראה בתמונות'.

שימו לב! התהליך עשוי לקחת זמן רב, במיוחד אם מדובר בקורס גדול, במהלכו לא ניתן להשתמש במוודל. יש להמתין בסבלנות לסיומו.