EXAM Moodle

סוגי הבחינה

ניתן ליצור מגוון גדול מאד של בחינות במוודל EXAM שיכול לענות על כל צורך כמעט של בחינה מקוונת. עם זאת, אנחנו מבחינים בין שני סוגים בסיסיים של מבחנים (שמקבלים את שמם מהפעילויות המקבילות להם במוודל):

 1. בוחן - מבחן שהסטודנט עונה בו על כל שאלה בנפרד בתוך טופס הבחינה. ניתן להשתמש בשאלות מכל סוג שהוא והן יכולות להיות פתוחות או סגורות (כלומר, נבדקות אוטומטית), וכן לכלול אפשרות להעלת קובץ. מבחן מסוג זה מאפשר ערבוב והגרלה של שאלות וכן בדיקה רוחבית של שאלות פתוחות.
 2. מטלה - על אף שמה, היא איננה תחליף למבחן. זהו שם לסוג בחינה שבו למעשה לא עונים על כל שאלה בנפרד בתוך סביבת הבחינות, אלא מקבלים טופס בחינה (בקובץ או כטקסט מקוון הכולל את כל השאלות) וכותבים את כל התשובות בתוך חלון טקסט אחד או שמגישים קובץ (או מספר קבצים) הכוללים את כל התשובות. מטלה מהווה בפועל "קיצור דרך" ליצירת מבחן שאין כוונה להשתמש בו בשאלות סגורות או פתוחות במוודל EXAM, ובמקום זאת רק מעוניינים להשתמש באפשרויות התומכות לבחינה שקיימות בסביבת הבחינות - פלטפורמה להצגת הטופס והגשת התשובות, אפשרות לתקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן, טיפול אוטומטי בהארכות זמן ועוד...

שימו לב! בכל פורמט שבו נבחר, לאחר שסיימנו להכין את הבחינה, ולפני שנציג אותה לסטודנטים, חשוב מאד לוודא את התקינות שלה ע"י משתמש בדיקה. משתמש בדיקה מדמה סטודנט באופן המהימן ביותר, כך שכמעט כל תקלה שלא עלינו עליה במהלך יצירת המבחן והתצוגה המקדימה שלו, נוכל לאתר באמצעות נסיון לענות עליו עם משתמש בדיקה. ההוראות להגדרת משתמש כזה ושימוש בו מופיעות כאן. חשוב לבדוק אל כל היבטי הבחינה, החלק מהצגה של תמונות, עבור בהעלאת קבצים והגשתם, וכלה במענה על שאלות מסוגים שונים.

שלבי העבודה 

יצירת בחינה במוודל כוללת שלושה שלבים בסיסיים:

 1. הגדרה - יצירה וקביעה של סוג הבחינה, תזמון הבחינה והגבלת הגישה אליה ועוד הגדרות שאינן נוגעות לתוכן הבחינה.
 2. עריכה - בניית טופס הבחינה. החלק המשמעותי ביותר ביצירת בוחן, אבל פשוט וקצר ביצירת מטלה.
 3. בדיקה - אם מדובר בבחינה הנבדקת אוטומטית (אפשרי רק בבוחן), שלב זה נחסך לגמרי. אם מדובר בבחינה עם שאלות פתוחות או במטלה, כאן נידרש לעבור על כל התשובות ולתת עליהן ציון.
  כדאי לדעת שניתן לבדוק קבצים שהועלו כתשובה בעזרת עורך PDF, המאפשר כתיבת הערות ישירות על הקובץ.

הבחירה של סוג הבחינה מתבצעת (לאחר הפעלת עריכה) בדף הראשי של הקורס:

בחירה בכל אחת מהאפשרויות תציג לנו את דף ההגדרות של הגדרת בחינה. הוספת בוחן (Quiz) 1 תפתח דף הגדרות קצת יותר מורחב, ותחייב יצירת שאלות והרכבת טופס בחינה כפי שהדבר מבוצע בבחנים במוודל. הוספת מטלה (Assignment) 2 תציג דף הגדרות מצומצם יותר, ותחסוך את הצורך ללמוד את האופן שבו בונים שאלות בבחנים במוודל, ומרכיבים אותן לטופס בחינה.

בכל דרך שבה נבחר, לאחר שנסיים לטפל בדף ההגדרות השלב הבא יהיה עריכת השאלות בבחינה. בנקודה זו הטיפול בשני הסוגים מתפצל (פיצול שממשיך גם בשלב הבדיקה). אם מדובר בבוחן, יש להכיר את המדריך ליצירת בחנים בשביל לדעת איך להמשיך מכאן, אך כדאי לקרוא את הפרק על עריכת בחינה במדריך זה בשביל להכיר את המאפיינים היחודיים לסביבת הבחינות. אם מדובר במטלה, הפרק "בחינה מסוג מטלה" מסכם את כל הנדרש לדעת.

מאפיינים נוספים

מעבר לבחינות עצמן, סביבת הבחינות כוללת מספר מאפיינים נוספים שמסייעים מאד בניהול הבחינה:

 • תקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן - ישנה אפשרות לפרסם הודעות כלליות, הודעות תיקון על שאלות ספציפיות וכן לענות בצ'אט באופן פרטי לכל סטודנט.
 • טיפול בהארכות זמן - סביבת מוודל EXAM מעודכנת באופן רציף בהארכות הזמן המאושרות לכל סטודנט, ומחשבת את זמן הבחינה המתאים לכל אחד באופן אוטומטי. בנוסף ישנו ממשק פשוט לתיקון או הוספה של הארכות פרטניות או לקבוצה אם יש בכך צורך.
 • פתיחת מחברות מבוקרת בשאלות סגורות - ניתן לקבוע תזמון ומיקום לצפיה במחברות, וכן אילו פרטים מהבחינה יוצגו (למשל, האם להציג תשובות אפשרויות שלא נבחרו).
 • יבוא ציונים למוודל הרגיל - את ציוני הבחינה (מכל סוג) ניתן לייבא בלחיצת כפתור לסביבת המוודל הרגילה, לצורך סכימה עם יתר מרכיבי הקורס.
תגים: