EXAM Moodle

מערכת: 2020/21 moodle2 HUJI
קורס: אתר ההדרכה
ספר: EXAM Moodle
הודפס על-ידי: Guest user
תאריך: 25/05/2024, 14:19

סוגי הבחינה

ניתן ליצור מגוון גדול מאד של בחינות במוודל EXAM שיכול לענות על כל צורך כמעט של בחינה מקוונת. עם זאת, אנחנו מבחינים בין שני סוגים בסיסיים של מבחנים (שמקבלים את שמם מהפעילויות המקבילות להם במוודל):

 1. בוחן - מבחן שהסטודנט עונה בו על כל שאלה בנפרד בתוך טופס הבחינה. ניתן להשתמש בשאלות מכל סוג שהוא והן יכולות להיות פתוחות או סגורות (כלומר, נבדקות אוטומטית), וכן לכלול אפשרות להעלת קובץ. מבחן מסוג זה מאפשר ערבוב והגרלה של שאלות וכן בדיקה רוחבית של שאלות פתוחות.
 2. מטלה - על אף שמה, היא איננה תחליף למבחן. זהו שם לסוג בחינה שבו למעשה לא עונים על כל שאלה בנפרד בתוך סביבת הבחינות, אלא מקבלים טופס בחינה (בקובץ או כטקסט מקוון הכולל את כל השאלות) וכותבים את כל התשובות בתוך חלון טקסט אחד או שמגישים קובץ (או מספר קבצים) הכוללים את כל התשובות. מטלה מהווה בפועל "קיצור דרך" ליצירת מבחן שאין כוונה להשתמש בו בשאלות סגורות או פתוחות במוודל EXAM, ובמקום זאת רק מעוניינים להשתמש באפשרויות התומכות לבחינה שקיימות בסביבת הבחינות - פלטפורמה להצגת הטופס והגשת התשובות, אפשרות לתקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן, טיפול אוטומטי בהארכות זמן ועוד...

שימו לב! בכל פורמט שבו נבחר, לאחר שסיימנו להכין את הבחינה, ולפני שנציג אותה לסטודנטים, חשוב מאד לוודא את התקינות שלה ע"י משתמש בדיקה. משתמש בדיקה מדמה סטודנט באופן המהימן ביותר, כך שכמעט כל תקלה שלא עלינו עליה במהלך יצירת המבחן והתצוגה המקדימה שלו, נוכל לאתר באמצעות נסיון לענות עליו עם משתמש בדיקה. ההוראות להגדרת משתמש כזה ושימוש בו מופיעות כאן. חשוב לבדוק אל כל היבטי הבחינה, החלק מהצגה של תמונות, עבור בהעלאת קבצים והגשתם, וכלה במענה על שאלות מסוגים שונים.

שלבי העבודה 

יצירת בחינה במוודל כוללת שלושה שלבים בסיסיים:

 1. הגדרה - יצירה וקביעה של סוג הבחינה, תזמון הבחינה והגבלת הגישה אליה ועוד הגדרות שאינן נוגעות לתוכן הבחינה.
 2. עריכה - בניית טופס הבחינה. החלק המשמעותי ביותר ביצירת בוחן, אבל פשוט וקצר ביצירת מטלה.
 3. בדיקה - אם מדובר בבחינה הנבדקת אוטומטית (אפשרי רק בבוחן), שלב זה נחסך לגמרי. אם מדובר בבחינה עם שאלות פתוחות או במטלה, כאן נידרש לעבור על כל התשובות ולתת עליהן ציון.
  כדאי לדעת שניתן לבדוק קבצים שהועלו כתשובה בעזרת עורך PDF, המאפשר כתיבת הערות ישירות על הקובץ.

הבחירה של סוג הבחינה מתבצעת (לאחר הפעלת עריכה) בדף הראשי של הקורס:

בחירה בכל אחת מהאפשרויות תציג לנו את דף ההגדרות של הגדרת בחינה. הוספת בוחן (Quiz) 1 תפתח דף הגדרות קצת יותר מורחב, ותחייב יצירת שאלות והרכבת טופס בחינה כפי שהדבר מבוצע בבחנים במוודל. הוספת מטלה (Assignment) 2 תציג דף הגדרות מצומצם יותר, ותחסוך את הצורך ללמוד את האופן שבו בונים שאלות בבחנים במוודל, ומרכיבים אותן לטופס בחינה.

בכל דרך שבה נבחר, לאחר שנסיים לטפל בדף ההגדרות השלב הבא יהיה עריכת השאלות בבחינה. בנקודה זו הטיפול בשני הסוגים מתפצל (פיצול שממשיך גם בשלב הבדיקה). אם מדובר בבוחן, יש להכיר את המדריך ליצירת בחנים בשביל לדעת איך להמשיך מכאן, אך כדאי לקרוא את הפרק על עריכת בחינה במדריך זה בשביל להכיר את המאפיינים היחודיים לסביבת הבחינות. אם מדובר במטלה, הפרק "בחינה מסוג מטלה" מסכם את כל הנדרש לדעת.

מאפיינים נוספים

מעבר לבחינות עצמן, סביבת הבחינות כוללת מספר מאפיינים נוספים שמסייעים מאד בניהול הבחינה:

 • תקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן - ישנה אפשרות לפרסם הודעות כלליות, הודעות תיקון על שאלות ספציפיות וכן לענות בצ'אט באופן פרטי לכל סטודנט.
 • טיפול בהארכות זמן - סביבת מוודל EXAM מעודכנת באופן רציף בהארכות הזמן המאושרות לכל סטודנט, ומחשבת את זמן הבחינה המתאים לכל אחד באופן אוטומטי. בנוסף ישנו ממשק פשוט לתיקון או הוספה של הארכות פרטניות או לקבוצה אם יש בכך צורך.
 • פתיחת מחברות מבוקרת בשאלות סגורות - ניתן לקבוע תזמון ומיקום לצפיה במחברות, וכן אילו פרטים מהבחינה יוצגו (למשל, האם להציג תשובות אפשרויות שלא נבחרו).
 • יבוא ציונים למוודל הרגיל - את ציוני הבחינה (מכל סוג) ניתן לייבא בלחיצת כפתור לסביבת המוודל הרגילה, לצורך סכימה עם יתר מרכיבי הקורס.

הגדרת בחינה

מוודל EXAM תומך בשני סוגים של בחינות המבוססים על הפעילויות המוכרות מהמוודל הרגיל: "בוחן" ו"מטלה". ההבדל העיקרי בין הסוגים מתבטא בטופס הבחינה ובדרך שבה עונים עליו, ולא בהגדרות הכלליות הנוגעות לתזמון הבחינה והגבלת הגישה אליה. מדריך זה יסקור במשולב את המשותף לדפי ההגדרות של שני הסוגים, חלקים מסויימים רלוונטיים רק לאחד מהסוגים והם מופיעים עם מסגרת שונה עבור בוחן ומטלה שתאפשר לדלג עליהם במהירות למי שהם אינם נחוצים לו.

חשוב לזכור! הבחירה של סוג הבחינה אינה מתבצעת מתוך דף ההגדרות אלא בשלב יצירת הבחינה בדף הראשי של הקורס:


הוספת בוחן 1 תקבע את דף ההגדרות שיפתח בתצורה המורחבת שלו, ותחייב יצירת שאלות והרכבת טופס בחינה כפי שהדבר מבוצע בבחנים במוודל. הוספת מטלה 2 תציג דף הגדרות מצומצם יותר, ותחסוך את הצורך ללמוד את האופן שבו בונים שאלות בבחנים במוודל, ומרכיבים אותן לטופס.

דף ההגדרות כולל:
הגדרת כלליות

בראש החלק הזה יופיע סוג הבחינה שבחרנו 1 באופן שאינו ניתן לשינוי. תחתיו נתבקש לתת שם לבחינה 2. השם לא מופיע לסטודנטים בד"כ, אבל אם במקרה ישנן שתי בחינות במקביל יופיע תפריט שיאפשר לסטודנטים לבחור איזו בחינה הם מעוניינים לבצע עכשיו, והשם בתפריט הזה יהיה השם שנקבע כאן (בתוספת אוטומטית מספר קורס ומועד אם נקבע).


הדבר הבא שנצטרך למלא הוא את ההוראות לנבחן 3. הוראות אלה יוצגו לנבחן עוד לפני תחילת המבחן, כך שהוא יוכל לקרוא אותן מבלי לאבד זמן בבחינה, אבל הוא יהיה חייב להתחיל את הבחינה בפועל לפני שיעבור הזמן המאוחר ביותר שהוגדר לכך (ראו להלן עיכוב מותר בחלק תזמון). חשוב לדעת שההוראות זמינות לנבחן גם במהלך הבחינה בקישור המופיע באופן ברור בראש הדף (לצד קישור לחומרי העזר, ראו להלן), שלחיצה עליו פותחת את ההוראות בחלון נפרד כדי לא להפריע למהלך הבחינה.


חשוב מאד לכלול את כל ההנחיות הרלוונטיות בהוראות לנבחן, כולל אופן התנהלות הבחינה, החלקים השונים בה, מספר השאלות שיש לענות עליהן ודגשים אחרים נוספים. אין לנבחן כמעט שום דרך אחרת לקבל את רוב המידע הזה אם הוא לא יופיע כאן באופן ברור.


הגדרות בחינה ממוחשבת

בחלק הזה של ההגדרות אנו קובעים כמה היבטים כללים של סדרי הבחינה שאינם נוגעים לתזמון שלה (לכך נועד החלק הבא). ראשית, כדי שבחינה במוודל EXAM תהיה זמינה לסטודנטים חובה להפעיל אותה, ע"י שינוי האפשרות בחינה פעילה ל"כן" 1. בחינה לא פעילה לעולם לא תופיע לסטודנטים, גם אם כל יתר ההגדרות מאפשרות זאת. מצד שני, בחינה פעילה תופיע לסטודנטים רק כאשר יתר ההגדרות (תזמון, קבוצה, מיקום וכד') מאפשרות זאת. מומלץ מאד להגדיר את כל הבוחן עד הסוף, ולהשאיר את הפעלת הבחינה לשלב האחרון בטיפול בבוחן.

ניתן, ורצוי אם זה רלוונטי, לכתוב גם את המועד של הבחינה 2 (ישנם שלושה לכל היותר). לבחירת המועד יש משמעות ויזואלית בלבד - כאשר נבחן מקבל תפריט לבחירת המבחנים בכניסה למוודל EXAM שם הבחינה יכלול את הכתוב "מועד א/ב/ג" (בהתאם למועד שנבחר).


לכל בחינה ניתן לצרף חומרי עזר 3 שיהיו זמינים לנבחן לאורך כל הבחינה בקישור מעל המבחן, בדיוק כמו הוראות הבחינה (ראו לעיל). כחומרי העזר ניתן לצרף קובץ PDF אחד בלבד. לא ניתן לצרף קבצים נוספים או מסוג שונה. אם ישנם מספר דפים שצריכים להופיע כחומר עזר, יש לאחד אותם מראש לקובץ PDF אחד.

אחת האפשרויות היעילות במוודל EXAM היא הצ'אט 4 בין הסטודנטים לצוות הקורס. הפעלת הצ'אט מאפשרת לסטודנטים לכתוב באופן פרטי שאלות לצוות הקורס, ולקבל מענה תוך כדי המבחן. שימו לב שמערכת ההודעות (לכלל הנבחנים) זמינה בכל מקרה. תוכלו לקרוא עוד על אפשרות זו וכיצד משתמשים בה בפרק על תקשורת עם סטודנטים.

לחיצה על "הגדרות נוספות..." תציג לנו אפשרות להגביל את הגישה לבוחן לקבוצות סטודנטים מסוימות 5. שימו לב שאפשרות זו תופיע רק אם ישנן קבוצות מוגדרות באתר הקורס במוודל EXAM (מערכתיות או ידניות). מול האפשרות הגבל לקבוצות הבאות תופיע רשימת הקבוצות בקורס, ונוכל לבחור ממנה אחת או יותר (ע"י לחיצה והחזקה של מקש ctrl) שרק סטודנטים החברים בהן יוכלו לגשת לבחינה.

תזמון

1 תחילת הבחינה - קובע את זמן תחילת הבחינה, לפני מועד זה לא ניתן להיכנס לבחינה ואפילו לא לראות את ההוראות שלה. כברירת מחדל ניתן להתחיל את הבחינה עד שעה מרגע שנפתחה. ניתן לשנות הגדרה זו באפשרות עיכוב מותר, להלן.

כדאי לדעת! משתמש שהתחבר והתחיל את הבחינה בזמן, אבל החיבור התנתק לו, יוכל לחזור אל הבחינה ולהמשיך היכן שהפסיק גם אם עבר פרק הזמן המוגדר כעיכוב מותר. עם זאת, את הזמן שבו לא היה מחובר הוא יאבד מתוך הזמן המוקצב לו לסיום הבחינה לפי הגבלת הזמן.

2 הגבלת זמן - משך הבחינה בפועל. נמדד לכל סטודנט מהרגע שבו התחיל את הבחינה (כלומר, ראה את השאלה הראשונה). אם קבענו זמן זה לשעתיים ואת העיכוב המותר לשעה, בחינה שהתחילה בשעה 9:00, תסתיים לכל המאוחר בשעה 12:00, כאשר אחרון המאחרים יהיה חייב להגיש את בחינתו. אם ישנם סטודנטים הזכאים להארכת זמן, הם יוכלו להגיש את הבחינה גם אחרי 12:00 (אם אחרו בשעה) לפי ההארכה המאושרת להם.


לחיצה על "הגדרות נוספות..." תציג לנו שתי אפשרויות מתקדמות יותר:

3 עיכוב מותר - קובע כמה זמן אחרי תחילת הבחינה עוד מותר להתחיל במבחן. אם המבחן מתחיל ב-9:00, וקבענו את האפשרות הזו ל-30 דקות, אז כל סטודנט שינסה להתחיל את המבחן לאחר 9:30 לא יוכל לעשות זאת.

4 סיום הבחינה - קובע מתי המבחן מסתיים לכל הסטודנטים, ללא קשר להגבלת הזמן. אם קבענו זמן זה ל-11:00 עבור בחינה שהתחילה ב-9:00, אז גם סטודנטים שהתחילו את הבחינה מאוחר יותר (במסגרת האיחור המותר), יאלצו לסיים את בחינתם בשעה 11:00. ככלל, אין צורך לקבוע גם זמן סיום בחינה וגם הגבלת זמן, אבל אם שני הם מוגדרים, זמן סיום הבחינה חייב להיות מוקדם יותר מהזמן המאוחר ביותר בו ניתן לסיים את הבחינה לפי הגבלת הזמן (תחילת הבחינה + עיכוב מותר + הגבלת זמן).

שימו לב! תוספות זמן מאושרות מעודכנות באופן אוטומטי לסטודנטים הזכאים, מעבר להגבלת הזמן של הבחינה. אין צורך להגדיר שום דבר מיוחד בנושא זה. הדבר נכון בין אם הבחינה מוגדרת עם הגבלת זמן ו/או עם זמן סיום הבחינה.

סידור והתנהגות השאלות בבחינה

מקבץ הגדרות זה נוגע לאופן בו יוצג טופס הבחינה לסטודנטים. ניתן לקבוע כמה שאלות יופיעו בכל עמוד חדש 1 (סימון של "מספר כעת" יאכוף את הקביעה גם על שאלות קיימות עם יש). אם בוחרים במספר שאלות קבוע כלשהו ולא ב"כל השאלות באותו עמוד", הוא עוקף את ההגדרות שנקבעו בדף "עריכת השאלות בבחינה" ולכן אם מעוניינים לחלק את השאלות באופן לא שווה בין העמודים, צריך לבחור כאן באפשרות "כל השאלות באותו עמוד".

את שיטת הניווט 2 מומלץ תמיד להשאיר על ניווט "חופשי" ורק במקרים חריגים לבחור בניווט "קבוע". ניווט קבוע משמעותו שבכל פעם שהסטודנט התקדם לשאלה הבאה הוא לא יכול לחזור לשאלה הקודמת. מאד לא מומלץ לבחור בניווט קבוע, מעבר לכך שזו לא דרך הוגנת במיוחד לקיים בחינה, זהו פתח לבעיות טכניות שיהיה קשה מאד לפתור. הסבר על השימוש בערבוב מקטעים 3 ניתן למצוא במדריך על ערבוב והגרלת שאלות.

הצגת כפתור ה"שמירה" 4 מאפשרת לסטודנטים לשמור באופן אקטיבי את מה שסימנו בדף. כפתור זה רלוונטי רק במענה על שאלות פתוחות, כיוון שבכל השאלות הסגורות התשובה נשמרת מיד עם סימונה. בנוסף, ללא קשר לכפתור מופעל כל הזמן מנגנון שמירה אוטומטי ששומר את תוכן הדף אחת לדקה בערך, כך שבמקרה של ניתוק וטעינה מחדש של הדף המידע ישוחזר. כפתור השמירה מופיע מעל ומתחת לרצף השאלות בכל עמוד בנסיון המענה של הסטודנט.

אם יש לכם בקורס סטודנטים הזכאים להקלה מסוג "הקראת שאלון", ובעקבות זאת נדרשתם להקליט את השאלות בבחינה, ניתן להסתיר מיתר הסטודנטים את הנגנים, ובכך למנוע עומס ויזואלי מיותר וכן הקלות שאינן נדרשות. כדי לעשות זאת יש לסמן ב"כן" את הסעיף הסתרת נגני שמע 5. ההסתרה תעלים את הנגנים לכל הסטודנטים, למעט מי שהוקצה לו התפקיד המשני Audition, ורק לו יוצגו הנגנים. בנוסף, אם הופעלה הסתרה של נגנים, למרצה יש אפשרות לבחון את השפעתה על תצוגה הבחינה ע"י פתיחת הבחינה בתצוגה מקדימה, ולחיצה על הצגת/הסתרת נגנים בבלוק הניווט של הבחינה (אפשרות זו זמינה רק למרצה לצורך תצוגה, ולא לסטודנטים).

בשאלות סגורות, המכילות מספר אפשרויות (רב-ברירה, גרירה, בחירה וכד'), ניתן לקבוע האם להפעיל ערבוב התשובות 6 בכל השאלות ללא קשר להגדרה בתוך השאלה ("כן, תמיד") או רק בשאלות שערבוב התשובות מסומן בהן כפעיל ("כן, רק אם מופעל ערבוב בשאלה"), ואפשר גם לאלץ כיבוי של הערבוב בכל השאלות, ללא קשר להגדרה בתוך השאלה ("אף פעם").אופן הבדיקה

אם אנו מגדירים בחינה מסוג "מטלה", נצטרך לבחור בשלב זה כיצד היא תיבדק:

בחירה באפשרות "מטלה" משמעה שאנחנו בודקים את הבחינות באמצעות הכלים הזמינים במוודל לבדיקה של מטלות (כולל עורך ה-PDF המובנה). בחירה באפשרות "TomaGrade" פירושה שאנו שולחים את כל ההגשות לבדיקה במערכת Tomagrade, אשר בסיומה הציונים יחזרו למוודל EXAM.

הגדרות סקירת בחינה ממוחשבת

טפסי וציוני הבחינה אינם זמינים לסטודנטים באופן אוטומטי. יש להשאיר את ההגדרה שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים 1 על "לא" עד לסיום הבדיקה והטיפול בציונים. לאחר מכן יש לשנות את ההגדרה הזו ל"כן", בשביל שהסטודנטים יוכלו לצפות בטופס שהגישו ובציון שקיבלו. אם הוגדרו בנוסף מועדי התחלה וסיום 2, הסטודנטים יוכלו לפתוח את דף סקירת הבחינה רק בין המועדים שצוינו. אם לא ציון מועד התחלה סקירת הבחינה תתאפשר מיד אחרי ההגשה, ואם לא צוין מועד סיום מרגע שהסקירה תתאפשר (לפי סיום הבחינה או המועד שצוין בהתחלה) היא לא תוגבל בזמן. הגבלת הזמנים, אם קיימת, מופיעה לסטודנט ברשימת הבחינות הזמינות לסקירה.

ניתן גם להגביל את פתיחת המחברות לכיתות מחשבים מסוימות בלבד (כך שלא ניתן יהיה לצפות במבחנים מכל מחשב) ע"י לחיצה על "הגדרות נוספות..." ובחירה של הכיתות 3 מרשימת כתובות רשת לסקירה:


שימו לב! הבחינה חייבת להיות מסומנת כפעילה בשביל לאפשר סקירה ע"י הסטודנטים.

הצפיה בטופס שנבדק אינה מתבצעת דרך אותו הקישור של אתר הבחינות, אלא דרך הקישור המופיע ככפתור "מבחנים משוחררים לצפייה" בבלוק החדשות בכניסה למוּדל הרגיל:


כדאי לדעת! האפשרות לסקירת המשוב על הבחינה לאחר ביצוע שלה בתצוגה מקדימה אינה מהווה אינדיקציה לכך שסטודנטים יכולים לצפות בה. היא רק מאפשרת לצפות בסקירה מלאה, או בסקירה כפי שהסטודנטים יראו אותה אם האפשרות שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים תופעל.

האפשרויות הבאות זמינות רק בבחינה שאינה מסוג "מטלה":

ניתן לשלוט ברמת הפירוט המוצגת לסטודנט בעת סקירת הטופס שלו ע"י שימוש באפשרויות הנמצאות תחת "הגדרות נוספות...". הטווח נע בין האפשרויות הבאות:

 1. הצגת ציונים מספריים - הסתרה של ציונים 1
 2. הצגת משובים טקסטואלים - הסתרת משובים
 3. הצגה של כל השאלות - הסתרת שאלות שקיבלו את מלא הנקודות 2
 4. הצגה של כל התשובות - הצגה של התשובה שנבחרה בלבד 3

להלן שתי דוגמאות קיצון לבחירה בהגדרות הנ"ל (למעט הצגת משובים) והתוצאה שהמתקבלת מהן:שימו לב! אף אחת מההגדרות הנ"ל (1-4) לא תשנה דבר כל זמן שהאפשרות שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים מסומנת על "לא". רק לאחר שינוי האפשרות הזו ל"כן", יקבעו פרטי ההצגה לסטודנטים על סמך ההגדרות לעיל.

אם ברצונכם לבדוק כיצד הסטודנטים יראו את המחברות בזמן הפתיחה, תוכלו לעשות זאת ע"י החלפה לתצוגת סטודנט בכל סקירה של נסיון מענה, בין אם מדובר בתצוגה מקדימה שלכם או בנסיון מענה אמיתי של סטודנט כלשהו:הגבלות נוספות על נסיון המענה

הגבלות אלה נועדו לספק שכבה נוספת של אבטחה לבחינה, כאשר היא מתנהלת באופן מפוקח בכיתת מחשבים. כאשר הבחינה מתנהלת מהבית רובן לא נחוצות, וחשוב שלא לשנות אותן מברירת המחדל המופיעה להלן, בשביל למנוע תקלות בזמן הבחינה:

1 סיסמה נדרשת - במבחן ממוחשב בחוות המחשבים בקמפוס אין צורך לקבוע סיסמה. השימוש היחידי הרלוונטי הוא לבחינה מרחוק (מהבית) כאשר רוצים לאפשר לכל התלמידים להצליח להתחבר למערכת ולראות שהבחינה מופיעה להם (רק דף ההנחיות) ורק כשכולם מחוברים לתת את הסיסמה כדי שיתחילו את הבחינה בפועל.

כדאי לדעת! הוספת סיסמה שימושית כאשר החיבור לבחינה צפוי להיות כרוך בסיבוך טכני מסוים, כמו פתיחת דפדפן מאובטח או בחינה מרחוק. כדי שלא לאבד את הזמן המיועד לבחינה על תקלות טכניות, קובעים את זמן תחילת הבחינה לשעה מוקדמת יותר מזמן ההתחלה בפועל (נניח 8:30 במקום 9:00) ואת העיכוב המותר מאריכים בזמן שהוספנו (אם נניח שהוא היה מתוכנן ל-15 דקות, כעת הוא יהיה 45 דקות). בין השעה המוגדרת לתחילת הבחינה לשעה שבה היא אמורה להתחיל הסטודנטים יוכלו להיכנס לבחינה ולהגיע עד לדף ההתחלה שבו תידרש מהם סיסמה. בשעה שבה מתחילה הבחינה בפועל (נניח, 9:00) מספקים לכל הסטודנטים את הסיסמה והם יוכלו להתחיל את הבחינה. הגבלת הזמן תחושב להם מרגע שהכניסו את הסיסמה.
חשוב מאד שלא לקבוע זמן סיום בחינה במקרה כזה, כיוון שאז הארכות הזמן לסטודנטים הזכאים ישתבשו.

2 כתובות רשת נדרשות - בבחינות המבוצעות בחוות המחשבים יש לסמן את הכיתות שבהן תתקיים הבחינה, לא ניתן יהיה לגשת לבחינה ממחשבים שאינם בכיתות שסומנו. בבחינה המבוצעת מהבית חשוב להשאיר שדה זה ריק, ללא בחירת שום רשת. 

3 אבטחת דפדפן - בבחינות המבוצעות בחוות המחשבים יש לבחור באופציה "Require the use of Safe Exam Browser with HUJI Exam Browser Key". בבחינה המבוצעת מהבית יש לבחור באפשרות "ללא".


4 הצהרה על טוהר הבחינה - הפעלת האפשרות (שינוי המצב ל"נדרש" או "נדרש חתימה") תציג תיבת טקסט עם הצהרת ברירת המחדל (המופיעה להלן), שאותה ניתן לערוך במידת הצורך. עם תחילת המבחן, לאחר הצגת ההוראות, אך עוד בטרם נחשפו השאלות, הסטודנט נדרש לאשר את ההצהרה בחלון המופיע להלן כדי שיוכל להתחיל בבחינה:


כדאי לדעת! לא ניתן להתחיל בבחינה ללא אישור ההצהרה.

5 הפעלת Originality - תוסף בדיקת המקוריות מאפשר לגלות תשבות שהועתקו ע"י השוואה למאגרי מידע וחיפוש ברשת. התוסף עובד על תשובות מוקלדות בלבד (טקסט מקוון או קובץ PDF או WORD) ולא על קבצים סרוקים. אם התוסף נדרש, יש לדאוג להפעיל את התוסף מראש, לפני הגשת התשובות, כיוון שהוא אינו עובד בדיעבד על נסיונות מענה שכבר הוגשו כאשר לא היה מופעל.

שימו לב! כאשר סיימנו להגדיר את הבחינה לשביעות רצוננו, חשוב לשנות ל"כן" את האפשרות בחינה פעילה המופיעה בחלק העליון של דף ההגדרות תחת הנושא הגדרות בחינה ממוחשבת. ללא סימון זה אף סטודנט לא יוכל לגשת לבחינה.

עריכת בחינה

יצירת טופס בחינה במוודל EXAM זהה לחלוטין לאופן שבו הדבר נעשה בסביבת המוודל הרגילה (ומוסבר במדריך ליצירת בחנים). בנוסף לכל האפשרויות הזמינות בבחנים במוודל הרגיל, במוודל EXAM ישנה אפשרות להגדיר שאלות לבחירה במבנה הבוחן, כך שאין חובה לענות על כל השאלות בטופס בשביל לקבל את מלא הנקודות, כפי שיוסבר בחלק ראשון של פרק זה.

כיוון שמדובר בשתי סביבות נפרדות, שאלות במאגר השאלות בסביבת הקורס הרגילה אינן זמינות לבחינה שנוצרת בסביבת הבחינות. אין זה אומר שצריך לכתוב אותן מחדש, פשוט צריך לייבא אותן מסביבה לסביבה, כפי שיוסבר בחלקים השני והשלישי של פרק זה.

הגדרת שאלות לבחירה

אחת האפשרויות הייחודיות לסביבת הבחינות היא היכולת לקבוע מספר שאלות שחובה לענות עליהן, שהינו קטן ממספר השאלות הכולל בבוחן. למשל, ניתן ליצור בוחן עם 22 שאלות שמתוכן חובה לענות רק על 20. במקרה שנענו יותר ממספר השאלות הדרושות, ניתן לבחור האם השאלות הטובות או הראשונות מתוך אלה שנענו הן אלה שיחושבו לציון הבחינה.

כדי ליישם אפשרות זו, יש להיכנס לדף עריכת השאלות בבחינה, ומעל רשימת השאלות ללחוץ על סימן העפרון () ליד המילים Keep the highest או מספר שאלות לניקוד. לחיצה על העפרון תפתח חלונית קטנה שבה נוכל להכניס מספר ולהקיש על Enter לשמירה. האפשרות הראשונה תחשב את הניקוד מתוך השאלות עם הניקוד הגבוה ביותר ואילו האפשרות השניה תקח את את השאלות הראשונות שנענו.


שימו לב! טופס הבחינה כפי שהוא מוצג לסטודנט לא מכיל שום חיווי אוטומטי בנוגע למספר השאלות שיש לענות עליהן ואופן הבחירה של השאלות שיבדקו מתוכן. חשוב מאד לכלול את ההנחיות הללו באופן ברור בהוראות הבחינה, ומומלץ לציין אותן גם בכותרות חלקי הבחינה.

כדאי לדעת! ניתן ליישם את האפשרות הזו על כל חלק בבחינה בנפרד, ע"י הוספה של כותרות (אפילו ריקות) בין עמודים בבחינה. באופן כזה ניתן לקבוע חלקים בבחינה שבהם חובה לענות על כל השאלות, וחלקים אחרים שבהם יש בחירה.


ייבוא שאלות כולל

הדרך הפשוטה ביותר לייבא את כל מאגר השאלות שלכם בקורס מסוים מסביבת הקורס הרגילה או מסביבת הבחינות של שנה שעברה לסביבת הבחינות הנוכחית היא באמצעות הכלי להעתקת קורס. בדף הראשי של הקורס בוחרים באפשרות העתקת קורס בבלוק ניהול הקורס. בדף שנפתח יש להגדיר שלושה דברים:

1 Instance - מהיכן ייובא מאגר השאלות? את סוג המוודל נקבע ל-Moodle2 ואת הסביבה נקבע ל-HUJI אם אנחנו מעוניינים לייבא מאתר הקורס הרגיל, ו-EXAM אם אנחנו רוצים לייבא מסביבת הבחינות של שנה אחרת. גם את השנה נקבע בהתאם למקור הרצוי. 

2 Course ID - מספר הקורס ממנו אנחנו מייבאים. חייבת להיות לנו הרשאת מורה בקורס שממנו אנחנו רוצים לייבא. בדרך כלל יהיה זה מספר הקורס שאליו אנחנו מבצעים את הייבוא.

העתק - מה לייבא? כאן נבחר באפשרות "מאגר השאלות". יתר האפשרויות לא רלוונטיות.

איפוס - נשאיר על "לא".

לחיצה על המשך תבצע את הייבוא.


שימו לב! היבוא עשוי לקחת זמן רב, במיוחד אם מדובר במאגר גדול, ובמשך רוב הזמן מוודל פשוט יראה תקוע, גם אם תנסו לפתוח אותו בחלון חדש.


ייבוא שאלות חלקי

אם אנחנו לא מעוניינים לייבא את כל מאגר השאלות מהקורס, אלא רק קטגוריות מסוימות, נוכל להשתמש באפשרות ליצוא ויבוא:

 1. ניגש לקורס המקור, המכיל את השאלות. בבלוק ניהול הקורס, תחת מאגר השאלות נבחר באפשרות יצוא.
 2. את תסדיר הקובץ 1 נקבע ל"תסדיר Moodle XML".
 3. תחת הגדרות כלליות נבחר את קטגורית השאלות ליצוא 2, ונסמן את תיבת הסימון כתוב את הקטגוריה לקובץ 3.
 4. לבסוף, נלחץ על יצוא שאלות לקובץ, ונשמור את הקובץ שירד (קובץ עם סיומת XML).


כעת עלינו ליבא את הקובץ שהורדנו אל סביבת הבחינות כדי לטעון לשם את השאלות. לשם כך:

 1. ניגש לקורס היעד, שאליו נרצה להעביר את השאלות. בבלוק ניהול הקורס, תחת מאגר השאלות נבחר באפשרות יבוא.
 2. את תסדיר הקובץ 1 נקבע ל"תסדיר Moodle XML".
 3. תחת הגדרות כלליות נסמן את תיבת הסימון קבלת קטגוריה מהקובץ 2. אין משמעות לקטגוריה שנבחר, הקטגוריות לסידור השאלות רשומות בתוך הקובץ, ואם הן לא קיימות הן יווצרו אוטומטית.
 4. נגרור את הקובץ שהורדנו אל המקום המיועד לכך 3.
 5. לבסוף, נלחץ על יבוא, ונמתין לסיום התהליך (בד"כ מאד מהיר, בין שניות לדקות ספורות, תלוי במספר השאלות).


בחינה מסוג מטלה

בחינה מסוג מטלה למעשה מציגה לנבחן את כל השאלות ברצף, כטקסט מקוון או בקובץ מקושר. ניתן לקבוע אם הנבחן יענה על השאלות ע"י צירוף קובץ עם תשובות, או בהקלדת ישירות לתוך המבחן (או לאפשר את שני הדרכים). הבדיקה מבוצעת רק באופן ידני, ע"י הכלים הזמינים לבדיקת "מטלה" במוודל, הכוללים בין היתר מציג PDF (שגם ממיר קבצי WORD) שמאפשר כתיבת הערות על גבי הקובץ.

שלבי העבודה עם מטלה:
יצירת טופס הבחינה

אחרי שיצרנו את הבחינה מסוג מטלה, והגדרנו את המאפיינים הבסיסיים של הבחינה, הגיעה העת לצרף את השאלות עצמן, ולקבוע כיצד הסטודנטים יענו עליהן. את השאלות ניתן לצרף באחת משתי הדרכים הבאות, או שילוב שלהן:

 1. כתיבת השאלות בגוף הבחינה
 2. צירוף קובץ עם שאלות הבחינה, שיפתח בחלון נפרד.

כך או כך, כדי לצרף את השאלות לבחינה עלינו לגשת למסך עריכת השאלות בבחינה מתפריט ניהול הבחינה או מהדף הראשי של הבחינה (אם זו הפעם הראשונה):


השלב הראשון בדף עריכת השאלות בבחינה הוא צירוף השאלות. כל השאלות צריכות להופיע בחלק הגדרות כלליות במיקום המיועד לתוכן השאלה. תוכלו להשתמש בעורך הטקסט המעוצב בשביל לכתוב את השאלות ישירות לתוך מוודל, או להדביק אותן ממקור אחר (חשוב לבדוק במקרים כאלה שההדבקה עברה יפה, והטקסט לא השתבש).


אם תרצו לצרף קובץ עם טופס הבחינה במקום לכתוב את השאלות ישירות לתוך מוודל, מומלץ לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. בעורך הטקסט בחלונית תוכן השאלה, פתחו את שורת הכפתורים השניה ע"י לחיצה על הסתרת/הצגת כפתורים מתקדמים 1.
 2. לחצו על הכפתור ניהול קבצים 2.
 3. יפתח חלון המאפשר גרירת קובץ פנימה, גררו את הקובץ לתוך החלון, וסגרו את החלון.
 4. כעת, בחלונית תוכן השאלה כתבו טקסט כלשהו או הדביקו תמונה שאליו/ה יוצמד הקישור לפתיחת הקובץ 3. לנוחיותכם ניתן להעתיק את התמונה המתאימה מבין התמונות הבאות:


 5. סמנו את הטקסט ו/או הסמליל שהוספתם ולחצו על קישור בשביל להוסיף קישור לקובץ 4.
 6. בחלון שיפתח סמנו את ה-☑ ליד האפשרות פתיחה בחלון חדש.
 7. לחצו על עיון במאגרים, ובלשוניות שבצד ימין בחרו את קבצים משובצים (מוטמעים).
 8. לחצו על הקובץ שהעלתם בסעיף 3 לעיל, ובחלון שיופיע לחצו על בחירת קובץ זה.

הקובץ שנבחר יתווסף כקישור בעורך הטקסט, שלחיצה עליו תפתח או תוריד את הקובץ (תלוי אם הדפדפן שלנו מסוגל להציג קובץ כזה):


מומלץ לשמור את השינויים בכפתור שבתחתית הדף בטרם ממשיכים הלאה

לאחר שצרפנו את טופס הבחינה באחת מהדרכים, נגדיר כיצד הסטודנטים יענו עליה בחלק אפשרות תגובה. חלק זה כולל מספר הגדרות, הראשונות מתייחסות לאפשרות לכתוב טקסט מקוון והאחרונות מתייחסות לצירוף קבצים לתשובה. נסקור אותן לפי הסדר:

 1. תסדיר תגובות (התלמידים) - מומלץ להשאיר הגדרה זו על האפשרות "עורך תוכן מעוצב". אם מעוניינים שהסטודנטים ידביקו תמונות בגוף השאלה, יש לבחור "עורך תוכן מעוצב (כולל קבצים מצורפים)", אבל אפשר גם לאפשר צירוף קבצים בהגדרות להלן (שלא יופיעו בתוך הטקסט).
 2. טקסט נדרש - הגדרה זו קובעת הם ניתן להגיש את השאלה ללא הקלדת טקסט בכלל. חשוב לציין, כי בכל מקרה ניתן להגיש את הבחינה בסופו של דבר. אבל, אם קבענו את האפשרות הזו ל"נדרש מהסטודנט לכתוב טקסט", והסטודנט לא כתב שום דבר בחלונית הטקסט, אז בסיכום הבחינה הוא יראה חיווי שהתשובה לא הושלמה, אפילו אם בפועל צרף קובץ עם התשובות.
 3. Show word count - מציג את ספירת המילים באופן אוטומטי ודינמי מתחת לתיבת הקלט של הסטודנט.

 4. גודל תיבת קלט - גודל החלונית לכתיבת התשובות. לאפשרות זו משמעות עיצובית בלבד, כיוון שבכל מקרה ניתן להגדיל או להקטין את החלונית, והיא לא אוכפת בשום צורה הגבלה על כמות הטקסט שיכתב.
  כדאי לדעת! אם מעוניינים להגביל את התשובה למספר מילים מסוים, אמנם אין דרך לאכוף זאת אך אפשר לציין זאת בבירור בהנחיות, ולסטודנטים יש אפשרות לבדוק בכל רגע כמה מילים הם כתבו באמצעות בדיקה בסופר המילים (ראו סעיף 3 לעיל) מתחת לעורך הטקסט.
 5. מספר קבצים מצורפים - כמה קבצים מותר לצרף? אם נקבע על "לא", לא תהיה אפשרות לצרף אף קובץ.
 6. נדרש צירוף קבצים - כמה קבצים חובה לצרף? אם נקבע על "צירוף קבצים אפשרי" הסטודנט יוכל לבחור אם לצרף קבצים לתשובה שלו. אם נבחר במספר (1-3) אז סטודנט שלא יצרף את המספר הדרוש יקבל חיווי בסיכום הבחינה שהתשובה לא הושלמה, אפילו אם בפועל הוא ענה על כל התשובות בקובץ שצרף או בטקסט המקוון. בכל מקרה הוא יוכל להגיש את הבחינה.
 7. Accepted file types - אילו סוגי קבצים ניתן לצרף? השארת אפשרות זו ריקה תיתן לצרף כל קובץ. אם אנו רוצים להגביל את הקבצים שיצורפו, למשל, בשביל שניתן יהיה לבדוק אותם בעזרת עורך ה-PDF המובנה (שיודע להציג רק קבצי PDF ו- Word), עלינו לציין את סיומות הקבצים המותרות (מופרדות בפסיק) או לבחור אותן מהתפריט הנפתח בלחיצה על יש לבחור...בחלק תבנית תגובה ניתן למלא טקסט מקדים שיופיע לסטודנט בחלון שבו הוא אמור לכתוב את התשובה. למשל, אם הוא נדרש למלא טבלה, אפשר ליצור את הטבלה במבנה הנדרש ולהשאיר לו רק את מלאכת המילוי.

כעת אפשר לשמור את השינויים, ולצפות בבחינה בתצוגה מקדימה דרך הכפתור בדף הראשי של הבחינה או מהאפשרות בתפריט הניהול שלה:


בדיקת המבחנים

לאחר שהבחינה הסתיימה יש להכין את הבחינה לבדיקה. בתהליך ההכנה תיוצר מטלה שתכיל את כל ההגשות של הסטודנטים, כך שיתאפשר לנו לבדוק אותן עם כל הכלים הזמינים באפשרות זו. כדי לבצע זאת יש ללחוץ על הכפתור הכנת הבחינה לבדיקה 1. אם הכל תקין, אחרי רגע או שניים נקבל הודעה שכל נסיונות המענה יוצאו בהצלחה למטלה, וכעת נוכל ללחוץ על הכפתור בדיקת בחינה 2 בשביל לעבור למטלה ולבדוק את ההגשות.


בשלב זה המשך העבודה באותו האופן שבו בודקים כל מטלה.

בדיקה ב-Tomagrade

אם בהגדרת הבחינה סימנו שהיא תיבדק ב-Tomagrade, בשלב 2 לעיל יופיע לנו הכיתוב Upload to TomaGrade, שלחיצה עליו תשלח את כל המבחנים למערכת Tomagrade ושם נוכל לבדוק אותם. בסיום הבדיקה, לאחר לחיצה על הכפתור סיים בדיקה ב-Tomagrade בציונים ישלחו חזרה למוודל EXAM, ונוכל להמשיך לפי ההוראות להלן.

בסיום הבדיקה ניתן לחזור למסך הבחינה דרך הכפתור במופיע במטלה (בתמונה להלן), או דרך הדף הראשי של הקורס.


כעת עלינו להעביר את הציונים והמשובים חזרה על הבחינה ע"י לחיצה על הכפתור שמירת ציונים 3.

שימו לב! ביצוע שמירת ציונים מוחק כל ציון או משוב קיים בבחינה ומחליף אותו בזה שמופיע במטלה. מומלץ לבצע זאת רק כאשר סיימתם לבדוק את כל ההגשות.

פרסום הציונים

כדי לאפשר לסטודנטים לראות את המבחנים הבדוקים, נחזור לדף ההגדרות של הבחינה ונשנה את ההגדרה שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים ל"כן" (שימו לב שהבחינה צריכה להיות פעילה בשביל שניתן יהיה לצפות במחברות):


בדיקת תקינות הבחינה באמצעות משתמש בדיקה

הדרך המהימנה ביותר לבדוק את תקינות המבחן על כל חלקיו היא באמצעות משתמש בדיקה. משתמש הבדיקה למעשה מתפקד כסטודנט פקטיבי, ומאפשר לנו לחוות את המבחן באופן זהה לזה שבו הסטודנט יראה אותו. בדיקה באופן הזה חשובה הן בשביל לבדוק שהשאלות עובדות כיאות, והן בשביל לבדוק שהבחינה המוגשת בסופו של דבר תואמת את צפיותינו, למשל, בכל הנוגע לבדיקה ידנית של חלקים מהמבחן.

שימו לב! בסיום הבדיקות חשוב למחוק את כל נסיונות המענה של משתמשי הבדיקה מטבלת התוצאות, אחרת לא יתאפשר לבצע שום שינוי במבנה הבוחן.

שלבי העבודה עם משתמש בדיקה:
הוספת משתמש בדיקה לקורס 

כדי להתחיל להשתמש במשתמשי בדיקה יש ראשית לצרף אותם לקורס כסטודנטים (גם אם כבר צרפנו אותם במוודל הרגיל) ואח"כ לקבוע להם קוד כניסה לקורס. מתחילים בדיוק כפי שמצרפים כל סטודנט אחר באופן ידני:

 1. ניגשים למסך המשתתפים
 2. לוחצים על שיוך משתמשים לתפקיד בקורס
 3. מוודאים שהתפקיד המופיע בחלונית העליונה 1 הוא Student
 4. בתיבת החיפוש כותבים "101" 2 ולוחצים על חיפוש 3
 5. יופיע המשתמש 101. לוחצים על הכפתור שיוך לתפקיד 4 שמופיע לידו
 6. (אם יש צורך במשתמשי בדיקה נוספים, אפשר להגדיר עד חמישה עם חיפוש המספרים 101-105).
 7. לוחצים על סיום שיוך המשתמשים לתפקיד בקורס 5.


שימו לב! למשתמש בדיקה 101 מוגדרת הארכת זמן מערכתית של 50%. על פי רוב, השימוש במשתמשים אלו לא נועד לבדיקת מגבלות הזמן של הבחינה ולא אמור לשנות. אם רוצים לבדוק את השפעת הארכת הזמן תוספת זו היא שימושית, אך עשויה לבלבל אם במקרה רוצים לבדוק את הבחינה דווקא עם משתמש עם הגבלת זמן רגילה. במקרה כזה יש להשתמש באחד המשתמשים האחרים (102-105).

כעת עלינו לקבוע קוד כניסה לקורס שיאפשר רק לנו להיכנס לקורס באמצעות משתמש הבדיקה (סיסמת ההתחברות למוודל של משתמשי הבדיקה ידועה לכולם ולכן נדרשת סיסמה נוספת כדי למנוע כניסה לא רצויה לקורס שלנו). לשם כך ניגש לדף הגדרות הקורס, ובחלק משתמשי בדיקה נכתוב קוד כלשהו שישמש כקוד כניסה 1 ונשמור את השינויים 2:זהו! מעתה יש לכם בקורס משתמש(ים) חדש שתוכלו לבדוק איתו את הבחינות בקורס. על פעולה זו יש לחזור רק פעם אחת בכל קורס, המשתמשים ישארו רשומים עד שתחליטו להסיר אותם.

הגבלת הבחינה למשתמשי בדיקה

משתמש הבדיקה שהוספנו לקורס מתפקד בדיוק כמו כל סטודנט אחר. משמעות הדבר היא שאם נפתח את הבחינה באופן שהוא יכול לגשת אליה היא תהיה פתוחה למעשה לכל סטודנט שרשום לקורס. זה מצב לא רצוי כמובן, וכדי למנוע אותו נגביל את הגישה לבחינה רק למשתמש הבדיקה. אפשר להגביל את הגישה בשתי דרכים: ע"י שינוי התזמון למשתמש בודד (משתמש הבדיקה במקרה שלנו) או ע"י הגבלה לקבוצה. היתרון שבדרך הראשונה הוא פשטות ומהירות ההגדרה. היתרון בדרך השניה הוא כאשר מעוניינים לבדוק עם מספר משתמשים במקביל (למשל, בשביל לבדוק את מנגנון ההגרלה או הערבוב) ולא רוצים לעדכן את ההגדרות לכל משתמש בנפרד.

שימו לב! אחרי שהגשנו את בחינה עם משתמש בדיקה לא ניתן לבצע אותה שוב עם אותו משתמש מבלי למחוק את נסיון המענה מתוך טבלת התוצאות. אם לא נעשה זאת, בנסיון ההתחברות הבא תופיע לנו הודעה שכבר סיימנו את הבחינה בקורס.

הגדרות מותאמות למשתמש

כדי לעקוף את התזמון הרגיל של הבחינה עבור משתמש ספציפי עלינו לבחור באפשרות הגדרות משתמש מותאמות שמופיעה במשבצת הניהול של הבחינה, ושם בתיבת הקלט 1 להתחיל להקליד מספר מזהה של סטודנט. במקרה שלנו מדובר במשתמש בדיקה, אז אם נתחיל להקליד "10" נקבל רשימה 2 של כל משתמשי הבדיקה שרשמנו לקורס. נבחר את המשתמש הרצוי מתוך הרשימה (ניתן לבחור רק אחד), ונלחץ על 3 הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש:


במסך הבא יופיעו כל ההגדרות הנוכחיות של הבחינה הנוגעות לתזמון והגבלת גישה. כל הגדרה שנשנה תישמר כמותאמת אישית למשתמש הספציפי שבחרנו. המינימום הנדרש על מנת לוודא שנוכל לגשת לבחינה עם משתמש הבדיקה הוא שינוי של זמן תחילת הבחינה 1, כך שתתחיל במועד שבו הבדיקה תתבצע, ונטרול של הגבלה על טווח כתובות רשת 2, אם קיימת כזו, כדי שנוכל לבדוק את הבחינה מכל מחשב ולא רק מחוות המחשבים. בנוסף, אם אנחנו מעוניינים לבדוק את הבחינה מדפדפן רגיל, עלינו לשים לב שלא מופעלת אבטחת דפדפן 3 מסוג כלשהו.


בכל שלב ניתן ללחוץ על חזרה לברירת-המחדל של הבוחן כדי להחזיר את כל ההגדרות בדף למצב המקורי, כפי שהוא בהגדרות הבחינה. לבסוף נלחץ על שמירה.

במסך הבא שיופיע נוכל לראות סיכום של ההגדרות ששינינו (רק הגדרות ששונות מהגדרות הבחינה יופיעו כאן):


ניתן לערוך אותן 1, לשכפל למשתמש אחר 2 או למחוק 3.

זה הכל. ניתן יהיה לגשת אל הבחינה באמצעות משתמש הבדיקה בזמן שהוגדר.

הגדרות מותאמות לקבוצה

כדי להגביל את הבחינה לקבוצת משתמשי בדיקה בבת אחת עלינו ליצור קבוצה שתכיל אותם ולעדכן הגדרות מותאמות לקבוצה זו. יצירת קבוצת משתתפים מבוצעת ממסך הקבוצות בתפריט הניהול של הקורס:

 1. נלחץ על הכפתור יצירת קבוצה 1.
 2. במסך שיפתח ניתן לקבוצה שם ונשמור את השינויים (בכפתור הכחול למטה).
 3. כשנחזור למסך הקבוצות נבחר את הקבוצה שזה עתה יצרנו 2.
 4. נלחץ על הכפתור הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה.


יפתח לנו מסך הוספת המשתתפים ונוכל להוסיף את משתמשי הבדיקה ע"י בחירתם מהרשימה "משתמשים זמינים" 1 (יש להחזיק את המקש Ctrl לחוץ לבחירה של מספר משתתפים) ולחיצה על הוספה 2. כל המשתמשים שהוספנו יופיעו כעת ברשימה "חברי הקבוצה" 3 (ויגרעו מרשימת המשתתפים הזמינים). כשנסיים מלחץ על הכפתור חזרה לקבוצות 4.


כעת נוכל לעבור למסך הגדרות קבוצה מותאמות מתוך משבצת ניהול הבחינה, ללחוץ על הוספת הגדרות-מותאמות לקבוצה ולבחור את הקבוצה שמכילה את משתמשי הבדיקה שלנו:


ההמשך ההגדרה בדף זהה זהה למבוצע בהגדרות משתמש מותאמות (כמוסבר לעיל), רק שבמקרה זה הוא ישפיע על כל הקבוצה. לאחר שנשמור נוכל לראות סיכום של השינויים שביצענו בהגדרות:


ניתן לערוך אותן 1, לשכפל לקבוצה אחר 2 או למחוק 3.

זה הכל. ניתן יהיה לגשת אל הבחינה באמצעות משתמשים החברים בקבוצה בזמן שהוגדר.

בדיקת תקינות הבחינה 

כעת אפשר להתחבר למבחן עם משתמש הבדיקה בשביל לנסות אותו. מומלץ לפתוח דפדפן נפרד (או חלון גלישה בסתר ע"י לחיצה על Ctrl+Shift+N) ולגלוש לכתובת של מוודל EXAM.

 • בשם המשתמש נקליד test1 עבור 101 (או test2 - test5, עבור 102-05 בהתאמה, לפי מי שרשמנו לקורס).
 • בסיסמה נקליד את התו נקודה .
 • נלחץ על התחברות.אם הגדרנו הכל כמו שצריך והבחינה באמת זמינה עכשיו יופיע מסך שמבקש להכניס את קוד הכניסה לקורס שלנו שקבענו לעיל, ואחריו שנכניס אותו נעבור לבחינה:


תקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן

כדי לאפשר תקשורת בין המרצה לסטודנטים במהלך בחינות המבוצעות מהבית, ללא צורך לפתוח ערוץ בזום לטובת הענין, פותחו שלושה רכיבים נוספים. הראשון הוא משבצת ההודעות, המאפשרת לשלוח הודעות לכלל הסטודנטים, השני הוא משבצת צ'אט עם הנבחן, שרק הנבחן וסגל ההוראה בקורס רואים, וכך הוא יכול לשלוח שאלות על הבחינה באופן פרטי, והשלישי הוא אפשרות להודיע הודעה על שאלה מסוימת ישירות, אם יש איתה בעיה.

הפעלה ותפעול בזמן הבחינה - צד מרצה

הפעלת האפשרות לצ'אט מתבצעת מהחלק הגדרות בחינה ממוחשבת בדף הגדרות הבוחן:

אצל סגל ההוראה בקורס כל הודעות והצ'אטים מרוכזים בדף אחד שהגישה אליו היא מבלוק ניהול הבחינה>הודעות/צ'אטים, והוא יוכל לפרסם הודעות לכולם יחד 1 ולענות לכל סטודנט בנפרד 2. בנוסף, ניתן לראות את נסיון המענה של הסטודנט באופן מיידי 3 אם דרושה הבהרה בנוגע להודעה ממנו. בצ'אט עצמו 4, מספרי ת"ז של סטודנטים יופיעו בצבע אדום, מספרי ת"ז של סגל ההוראה בקורס יופיעו בכחול, ולצד הודעות עצמיות תופיע המילה "אני" בירוק במקום מספר ת"ז. מעל כל שיחת צ'אט מופיע כפתור רענון 5 המאפשר לרענן שיחה בודדת מבלי לטעון את כל הדף מחדש. בראש החלק של הצ'אטים בדף 6 ניתן לקבוע האם יוצגו כל השיחות או רק כאלה שממתינות לתגובה (כלומר, ההודעה האחרונה בהן היא של הסטודנט). במקרה שבו אין צורך בתגובה אינפורמטיבית נוספת ישנו כפתור 👍 7 המאפשר שליחה מהירה של אישור (יש ללחוץ אח"כ על שלח תגובה). את השיחות ניתן למיין 8 בסדר עולה או יורד לפי ההודעה הראשונה או האחרונה שהתקבלה בהן.


הדף הודעות/צ'אטים אינו מתעדכן אוטומטית בפניות חדשות מסטודנטים. יש לרענן את הדף (או ללחוץ על טעינה מחדש 6) כל זמן מה כדי לראות אם הגיעו פניות חדשות שלא נענו. ניתן בנוסף להדליק את האפשרות להתראה על קבלה של מסרים חדשים  9 אשר תגרום להופעת הודעה קופצת כאשר נכנס מסר חדש (יש לטעון את הדף מחדש כדי לעדכן הפעלה/כיבוי של התראות):


כדי להקל על תיאום הטיפול בפניות מהסטודנטים בקורסים בהם סגל ההוראה מונה יותר מאדם אחד, ניתן לסנן את ההודעות לפי קבוצות 10 (אם לא הוגדרו קבוצות בקורס תחילה יש להגדיר אותן) וכך לחלק את העבודה באופן מתואם בין חברי הסגל. בנוסף ישנו כפתור תפוס 11 המאפשר להודיע ליתר סגל ההוראה שהפניה הזו בטיפול. לחיצה על כפתור זה מרעננת את השיחה, וגורמת להופעת הכיתוב "בטיפול של..." במקום הכפתור אצל כל יתר סגל ההוראה בקורס. שליחת הודעה משחררת את הכפתור אוטומטית, וניתן לשחרר אותו גם ע"י לחיצה חוזרת עליו (כעת יהיה שמו שחרר).

שימו לב! הכפתור תפוס/שחרר אינו מונע שליחה של הודעות ע"י אנשים אחרים מסגל ההוראה בקורס. הוא נועד ליידוע בלבד, כדי למנוע מצב שבו שני אנשים עונים לאותה פניה בו זמנית.

שליחת הודעות פרטנית

לפעמים עולה הצורך ליזום שיחה עם אחד הסטודנטים בצ'אט, או לשלוח הודעה למספר סטודנטים יחד (דרך הצ'אט). כדי לעשות זאת עלינו לגשת לדף המרכז את נסיונות המענה של הסטודנטים, דרך בלוק ניהול הבחינה > תוצאות> ציונים, ולגלול אל מתחת לטבלת נסיונות המענה. אם הצ'אט מופעל, נראה תיבה לשליחת מסרים לסטודנטים:


כדי לשלוח מסר לסטודנט אחד או יותר, יש לסמן את תיבת הסימון ☑ שליד ת"ז שלהם בטבלת נסיונות המענה, ואז לכתוב את המסר בתיבה שמתחת לטבלה וללחוץ על Send message to selected students. המסר ישלח כהודעת צ'אט לכל הסטודנטים שנבחרו, וניתן יהיה לראות אותו גם בדף הודעות/צ'אטים.


הודעות - צד סטודנט

משבצת ההודעות מופיעה מתחת לשעון הבחינה, ואם מפורסמות הודעות מטעם סגל ההוראה בקורס הן מופיעות בה אחת מתחת לשניה. כדי לבדוק אם פורסמו הודעות חדשות יש ללחוץ על הכפתור רענון (כמו כן, בכל מעבר עמוד בבחינה הרענון מבוצע אוטומטית). אם כפתור הרענון לא נלחץ במשך 5 דק', ובמהלכן נשלחה הודעה כלשהי, הוא ישנה את צבעו לאדום ולחיצה עליו תציג את ההודעות שהתקבלו:


צ'אט פרטי עם סגל הקורס - צד סטודנט

משבצת הצ'אט, אם הופעל, תופיע בצד הבחינה, מתחת לאזור הניווט, שעון הבחינה ומשבצת ההודעות. תחילה מופיעה שם רק תיבה לכתיבת הערה, ובהמשך כל ההערות שהסטודנט כותב והתגובות שקיבל יופיעו מעליה 1. כדי לבדוק אם הגיעה תגובה מסגל ההוראה של הקורס, יש ללחוץ על הכפתור רענון (כמו כן, בכל מעבר עמוד בבחינה הרענון מבוצע אוטומטית). אם כפתור הרענון לא נלחץ במשך 5 דק', ובמהלכן נשלחה הודעה כלשהי, הוא ישנה את צבעו לאדום 2, ולחיצה עליו תציג את ההודעה שהתקבלה 3:הודעה על שאלה ספציפית

לפעמים קורה שיש צורך להודיע הודעה לכלל הנבחנים בנוגע לשאלה מסוימת, אם נניח נפלה בה טעות, או שצריך להבהיר משהו לגביה. במקרה כזה ניתן להשתמש באפשרות להוספת הודעה בזמן אמת בנוגע לשאלה ספציפית. כדי לעשות זאת נכנסים למסך עריכת השאלה, לוחצים על "הגדרות נוספות..." בתחתית החלק הגדרות כלליות, כדי להציג את השדה Alert text, ובתיבה שלידו כותבים את תוכן ההודעה:


ההודעה תופיע לכל הסטודנטים שהשאלה הזו מופיעה אצלם בבחינה (מיד לאחר רענון של הדף) מעל גוף השאלה 1, ואינדיקציה לכך שנוספה הודעה תופיע בבלוק הניווט של הבוחן על המספר של השאלה 2:


הארכות זמן

כל מבחן המבוצע בסביבת הבחינות נמשך שעות ספורות בלבד. במבחנים מסוג זה קורה לפעמים שנדרשת הארכה של משך הבחינה לכל הסטודנטים כאשר מתברר שהזמן שהוקצב מראש עלול לא להספיק, או כאשר תקלות טכניות שונות גרמו לעיכובים במבחן. בנוסף, ישנם מגוון התאמות למידה המתבטאות באישור לתוספת זמן פרטנית לסטודנטים הזכאים לכך, וגם תוספת זו יש להביא בחשבון במבחנים המוגבלים בזמן (שאינו עולה על שעות). מדריך זה יסקור את הדרכים השונות לטפל בהארכות הזמן גורפות ופרטניות, לפני ובזמן הבחינה.

שימו לב! מדריך זה אינו מהווה תחליף לתקנון האקדמי "נהלי הוראה ולימודים" או לכל תקנון אחר של פקולטה או יחידה אקדמית אחרת. מטרת המדריך היא להסביר כיצד ניתן לבצע פעולות מסוימות הקשורות בהארכת זמן, אך בשום אופן הוא אינו קובע מה מותר לבצע בהקשר ספציפי. ההחלטה על כל שינוי גורף או פרטני בנהלי הבחינה ממה שמופיע על טופס הבחינה שמורה אך ורק לסגל ההוראה של הקורס תוך שמירה על התקנון האקדמי.

במדריך זה:
 • הארכה לסטודנט
מידע כללי

לפני הכל חשוב לדעת, שכל שינוי המבוצע בתזמון המבחן לפני שהוא הוגש, משפיע מיידית על סטודנטים שעדיין מבצעים את הבחינה (והשינוי רלוונטי להם). בין אם מדובר בהארכה גורפת של הגבלת הזמן לכלל הנבחנים, או בתוספת זמן פרטנית לקבוצה או סטודנט מסוים - כל זמן שהמבחן לא הוגש הטיימר של הבחינה יתעדכן מיד עם הרענון הבא בזמן שנותר לבחינה לאחר העדכון.

כדאי לדעת! הטיימר המציג לנבחן את הזמן שנותר מתעדכן אוטומטית בכל 10 דקות בזמן שנותר לבחינה, וכן בדיוק 5 דקות ו-2 דקות לפני סיום הזמן. בכל עת ניתן גם ללחוץ על כפתור הרענון שליד השעון בשביל לרענן אותו מיידית ולוודא שהזמן המוצג מעודכן.

כפי שנאמר בחלק על תזמון הבחינה, כל תוספות הזמן המאושרות לסטודנטים במערכות האוניברסיטה מוזנות אוטומטית לסביבת הבחינות וניתנות להם ללא צורך בשום התערבות או תזמון מיוחד. כל הארכות הזמן, הן ה-25% והן ה-50%, אמורות להיות מעודכנות במערכת. עם זאת קורה לא אחת שסטודנטים טוענים שהם זכאים להארכה אבל זו לא מעודכנת במערכת – לסטודנטים אלו ניתן לתת הארכת זמן פרטנית באופן שיפורט בהמשך (אם הציגו אישורים מתאימים).

כל סטודנט שזכאי להארכת זמן יופיע ברשימת המשתתפים עם מספר אדום קטן על יד תעודת הזהות שלו, בהתאם להארכת הזמן שניתנה לו. למשל, אם הוא זכאי לתוספת של 25% לזמן הבחינה, יופיע המספר 25 (בכתב עילי באדום) ליד תעודת הזהות שלו בכל מקום באתר:

הדרך המהירה והטובה ביותר לקבל תמונת מצב מדויקת על הגבלת הזמן בפועל של הנבחנים עבור בחינה מסוימת, היא ע"י גישה לדף תוצאות > ציונים המציג פירוט של הנבחנים והגבלת הזמן שלהם. אם אנו מעוניינים לצפות במידע לפני תחילת הבחינה, עלינו ראשית לשנות את המסנן בראש הדף ל"משתמשים רשומים שלא הגישו את הבוחן":

ובעמודה "הגבלת זמן" בטבלה שמופיעה בהמשך הדף נוכל לראות את הגבלת הזמן המעודכנת לכל סטודנט:

הדף הנ"ל מציג כברירת מחדל את כל הסטודנטים שהתחילו את הבחינה, ולכן לאחר שהבחינה החלה יוצגו כל הסטודנטים שכרגע מבצעים את הבחינה, או שכבר סיימו אותה ללא שום צורך בהגדרה של המסנן. כלומר, סביר להניח שלא תצטרכו לשנות דבר בהגדרות הצגת הדף, ורק לאתר את הסטודנט הרצוי ברשימה.

הארכה גורפת

אם עולה הצורך תוך כדי הבחינה להאריך את הגבלת הזמן לכל הסטודנטים, ניתן לעשות זאת פשוט ע"י שינוי הגדרות תזמון הבחינה. כל שינוי בהגדרות התזמון ישפיע באופן מיידי, וישתקף בשעון המוצג לסטודנטים מיד עם הרענון הבא שלו.

סטודנטים הזכאים להארכת זמן, יקבלו את התוספת המגיעה להם בהתאם להגבלת הזמן הכללית החדשה.

במידה ומעוניינים לאפשר לכל סטודנטים שכבר הגישו את המבחן לחזור אליו ולהמשיך בזמן שנותר, צריך לאפשר להם לבטל את ההגשות שלהם. דבר זה מבוצע מדף הגדרות הבחינה, בחלק Reopen attempts. את האפשרות התר לסטודנטים לפתוח מחדש את נסיונות ההגשה יש לשנות ל"כן":


שימו לב! אין צורך להשתמש באפשרות זו עבור הארכה שניתנה לסטודנטים בודדים, אלא רק במקרה של הארכה כוללת או הארכה לקבוצה שלמה, ורק אם גם מי שהגיש כבר את הבחינה רשאי לחזור ולהמשיך אותה בזמן שנותר.

הארכה לסטודנט

כל הגדרה או עקיפה פרטנית לסטודנט עוקפת כל הגדרה ברמה אחרת (קבוצה, בחינה וכו'). כלומר, אם ישנן התאמות מיוחדות שנקבעו כבר לאותו סטודנט, ומעוניינים להוסיף עליהן, יש להביא אותן בחשבון בזמן שקובעים את ההגדרה ברמה הפרטנית כיוון שכל שינוי שיסתור הגדרה קיימת יהיה בתוקף במקומה.

לפני הבחינה

כדי לתת מראש הארכת זמן לסטודנט עלינו לגשת לדף הגדרות משתמש מותאמות של הבחינה המדוברת, ולחפש שם את הסטודנט ע"י הקלדה או חיפוש בתיבה הנפתחת:


משמצאנו אותו נבחר אותו, והוא יופיע מעל התיבה 1 (ניתן לבחור רק משתמש אחד בכל פעם, כדי לתת הארכה לקבוצה של סטודנטים ראו הארכה לקבוצה להלן). נלחץ על הכפתור הוספת הגדרות מותאמות למשתמש 2:


יופיע לנו מקטע מתוך דף הגדרות הבחינה המקורי, עם ההגדרות המקוריות, שכל שינוי שנבצע בהן ישמר רק עבור הסטודנט הזה. נתמקד במקרה הזה בחלק תזמון. כדי לתת הארכת זמן עלינו לשנות (למשל) את שדה הגבלת זמן:


לדוגמה, אם הבחינה אמורה להימשך שעתיים ואנחנו רוצים לתת הארכה של 25%, נכתוב את הערך 150 דקות עבור הגבלת הזמן, ונלחץ על הכפתור שמירה למטה. כעת תופיע טבלה שמסכמת את ההחרגות שבוצעו בבחינה הזו:


טבלה זו מפרטת מי הם הסטודנטים שקיבלו התאמות מיוחדות 1, מה אופי ההתאמה שקיבלו 2, וכן מאפשרת לערוך או למחוק 3 את ההתאמה שהוגדרה וגם לשכפל אותה לסטודנט אחר.

שימו לב! עקיפה של הגדרת הגבלת הזמן או סיום הבחינה באופן פרטני לסטודנט עוקפת גם את תוספות הזמן המיוחדות המאושרות לו (אם יש כאלה). במידה ומשתמשים באפשרות זו חשוב לשים לב להתחשב גם בתוספות זמן אחרות המאושרות לסטודנט.

במהלך או אחרי הבחינה

הדרך הפשוטה ביותר לתת הארכה פרטנית לסטודנט במהלך או עד שעה אחרי הבחינה היא מדף התוצאות המרכז את נסיונות המענה. בתחתית הדף, מתחת לטבלת הנסיונות ישנו כלי לנתינת הארכה אוטומטית לסטודנטים ספציפיים. כדי לתת הארכה, יש תחילה לסמן את נסיונות המענה הרצויים בתיבת הסימון ☑ המופיעה לידם בתחילת השורה בטבלה, ואז לגשת לחלק התחתון של הטבלה, למלא את משך ההארכה הדרוש 1 והסיבה למתן ההארכה 2 (חובה למלא סיבה למתן הארכת זמן) וללחוץ על הכפתור הארכת נסיונות המענה הנבחרים 3:

הארכת זמן באופן הזה פועלת כך:

 1. אם הגבלת הזמן המקורית למבחן לא תמה, או שטרם הגיע מועד סיום הבחינה, ההארכה תתוסף לזמן שנותר בפועל (לפי הגבלת הזמן או סיום הבחינה).
 2. אם הזמן המקורי שעמד לרשות הסטודנט כבר תם, ההארכה תתחיל להימדד כבר מעכשיו.
 3. בכל מקרה, אם הסטודנט כבר הגיש את הבחינה, הגשתו מבוטלת (אך לא נמחקת), והוא יכול לחזור לבצע את הבחינה (לאחר התחברות מחדש) מאותו מקום שהפסיק.

במצב עניינים רגיל, אין כאן שינוי מעקיפה בכל דרך אחרת - ההגדרות נכנסות לתוקפן באופן מיידי, וזמן הבחינה נמדד החל מהרגע בו הסטודנט התחיל אותה. אם נקבעה הגבלת זמן חדשה היא תתווסף למקורית, ואם נקבע זמן סיום חדש הוא יחליף את המקורי. 

אבל עקיפה דרך הכלי הזה עושה עוד שירות אחד - היא מחזירה את הבחינה למצב "לא מוגש" אם היא הוגשה כבר, כדי לאפשר לסטודנט שכבר הגיש לחזור ולהמשיך אותה. סטודנט שהגיש לפני שקיבל את ההארכה, כל הזמן שבו שהה מחוץ לבחינה נמדד כחלק מהזמן העומד לרשותו. כלומר, אם מתוך 30 הדקות שנוספו לו הוא היה 10 דקות מחוץ לבחינה הוא יוכל לנצל רק 20 דקות נוספות. אם הזמן המקורי של הבחינה כבר תם, אז ימדד לו זמן ההארכה מרגע נתינתה, ללא כל קשר למועד חזרתו לבחינה בפועל.

שימו לב! מתן הארכת זמן באופן זה עוקף גם את תוספות הזמן המיוחדות המאושרות לסטודנט (אם יש כאלה). במידה ומשתמשים באפשרות זו חשוב לשים לב להתחשב גם בתוספות זמן אחרות המאושרות לסטודנט.

כל תוספות הזמן שניתנות בדרך זו מופיעות בדף הגדרות משתמש מותאמות. לחיצה על כפתור העריכה בשורה של סטודנט ספציפי ברשימה המופיעה בדף זה תציג (בנוסף לאפשרויות ההתאמה האחרות) את ההיסטוריה של השינויים בהגדרות אלו שנעשו ע"י כל המשתמשים, בין אם הם מסגל הקורס או מהתמיכה הטכנית.

כדאי לדעת! כל הארכות הזמן שניתנות באופן ידני (שאינן אוטומטיות) ניתנות למבחן ספציפי. לא ניתן לתת הארכת זמן ידנית ברמת הקורס או ברמת המערכת. לשם כך על הסטודנט להסדיר את העניין מול המזכירות.

הארכה לקבוצה

כאשר צריך לשנות את הגדרות המבחן לקבוצה של סטודנטים, למשל בשל תקלה רוחבית מכל סוג שהוא, מומלץ להשתמש בהגדרות קבוצה מותאמות. כדי להשתמש בהגדרות אלה יש תחילה ליצור קבוצה (אם אין כבר אחת כזו), ואח"כ להיכנס לבחינה הרצויה ולקבוע את ההגדרות הנדרשות לאותה קבוצה.

יצירת קבוצה מתבצעת באופן הבא:

 1. בבלוק ניהול הקורס ניגשים לקבוצות.
 2. לוחצים על יצירת קבוצה.
 3. במסך ההגדרות שנפתח נותנים שם לקבוצה ושומרים בכפתור למטה.
 4. חוזרים למסך הקבוצות בוחרים את הקבוצה שיצרנו מהרשימה קבוצות ולוחצים על הוספת/הסרת משתתפים מהקבוצה מתחת לרשימה חברי הקבוצה שנבחרה.
 5. במסך שיופיע נבחר את הסטודנטים שיש לצרף לקבוצה מתוך הרשימה משתמשים זמינים ונלחץ על הוספה. הסטודנטים יתווספו לרשימת חברי הקבוצה. באותו האופן ניתן להסיר משתתפים מהקבוצה ע"י בחירתם מרשימת חברי הקבוצה ולחיצה על הכפתור הסרה.
 6. בסיום נלחץ על חזרה לקבוצות.

כדאי לדעת! בשביל להגביל את הגישה לבחינה לקבוצה מסוימת אין צורך להשתמש בהגדרות מותאמות, ניתן לעשות זאת ישירות מדף הגדרות הבחינה, ע"י שימוש באפשרות הגבל לקבוצות הבאות בחלק הגדרות בחינה ממוחשבת

כעת עלינו לקבוע אילו מהגדרות הקיימות לבחינה נעקוף עבור הקבוצה הזו. לשם כך ניגש לבחינה הרצויה ונבחר מתפריט הניהול שלה באפשרות הגדרות קבוצה מותאמות. נלחץ על הכפתור הוספת הגדרות מותאמות לקבוצה, ויוצג לנו מסך עם הגדרות הבוחן המקוריות (אלו שניתנות לעקיפה) שבו נדרש לציין אילו הגדרות אנחנו מעוניינים לעקוף:


בחלק העליון נבחר את הקבוצה שאנו מעוניינים להתאים לה הגדרות אחרות 1 (שמות הקבוצות בתמונה הם לצורך הדגמה בלבד) ומתחת נשנה את ההגדרות הנדרשות 2 (בדוגמה לעיל זמן תחילת הבחינה מאוחר יותר מההגדרה בבחינה הרגילה). לסיום נלחץ על שמירה בחלקו התחתון של הדף.

תופיע טבלה המסכמת את השינוי שביצענו:


טבלה זו מפרטת את הקבוצות שקיבלו התאמות מיוחדות 1, מה אופי ההתאמה שקיבלו 2, וכן מאפשרת לערוך או למחוק 3 את ההתאמה שהוגדרה וגם לשכפל אותה לקבוצה אחרת.

חשוב לזכור! הגדרות שניתנו ברמת הקבוצה אינן עוקפות זכאות להארכת זמן שמוגדרת במערכת. אם נקבע שלקבוצה מסוימת יש תוספת זמן של 20 דקות, אז כל מי שבקבוצה הזו וזכאי ל-25% תוספת זמן יקבל 5 דקות נוספות (סה"כ 25 דקות).

יבוא ציונים מ-EXAM למוּדל הרגיל

ניתן ליבא את כל ציוני הבחינה באופן אוטומטי מתוך סביבת הבחינות אל אתר הקורס הרגיל.

שימו לב! הבחינה חייבת להיות מסומנת כפעילה בסביבת הבחינות בשביל לאפשר ייבוא של ציונים למוודל הרגיל.

כדי לעשות זאת ניגש לגליון הציונים באתר הקורס במוּדל ( בלוק ניהול > הגדרות חישוב ציונים), ושם נבחר בלשונית יבוא, ותחתיה בלשונית EXAM moodle. נבחר את הבחנים שאת הציונים שלהם אנחנו מעוניינים ליבא, ונלחץ על יבא ציונים:


כל בוחן שנייבא יהפוך ל"פריט ציון ידני" באתר הקורס, ונוכל לזהות אותו ע"י סימון של כוכב () ליד שמו.


מדריך התקנה והפעלה ל-Safe Exam Browser

התוכנה Safe Exam Browser (להלן SEB) היא דפדפן אינטרנט מאובטח, המאפשר גלישה לאתר אחד בלבד (סביבת הבחינות Exam Moodle), וחוסם כל שימוש אחר במחשב באותו הזמן, לרבות גלישה לאתרים אחרים, הפעלת תוכנות וגישה לקבצים שעל המחשב. כדי להשתמש בדפדפן יש להתקין את התוכנה, ואח"כ להפעיל קובץ מיוחד (להלן קובץ הפעלה) שיפתח אותה עם גישה לסביבת הבחינות.

חשוב מאד! אם התקנת בעבר את דפדפן VIX של חברת תומקס לצורך ביצוע מבחנים מקוונים חובה להסיר אותו, וכן להסיר כל גרסה של SEB שקיימת על המחשב ולאחר מכן להתקין מחדש לפי ההוראות להלן.

אלו שלבי ההכנה הדרושים על מנת להפעיל את הדפדפן במחשב האישי:

את כל השלבים הללו יש לבצע פעם אחת בלבד. אין צורך לחזור עליהם לפני כל מבחן.

שלב א: התקנת התוכנה

אם כבר התקנת SEB בעבר על המחשב, מומלץ לבצע תחילה בדיקת תקינות (שלב ג' להלן) ורק במקרה שהבדיקה לא עוברת באופן מוצלח ולהתקין מחדש את הדפדפן. אם בכוונתך להתקין מחדש, חשוב מאד להסיר תחילה את הגרסה הקיימת של SEB מהמחשב, לפני שמתקינים את הגרסה החדשה.

איזו מערכת הפעלה מותקנת במחשב שלך?

Windows

ראשית, אם יש לכם כבר SEB מותקן על המחשב שאינו מגרסה 3.1.1 ומעלה, הסירו אותו.
הורידו את קובץ ההתקנה. הפעילו אותו, ולחצו על Next והסכימו לכל ברירות המחדל, עד שתגיעו לכפתור Finish.


מומלץ ליצור נקודת שחזור למערכת ההפעלה. נקודת שחזור תאפשר לכם להשיב את המערכת למצבה לפני התקנת SEB אם משהו משתבש. שימו לב ששחזור אינו משפיע על הקבצים והנתונים השמורים לכם במחשב, אלא רק על תוכנות, דרייברים וקובץ הרישום של מערכת ההפעלה.

כך יוצרים נקודת שחזור:

 1. לוחצים במקלדת על ⊞ Win+R
 2. בחלון הקטן שנפתח כותבים:
  %windir%\System32\SystemPropertiesProtection.exe
  ולוחצים על אישור.
 3. יפתח החלון הבא, שבו עליכם לבחור את הכונן הראשי של המחשב שלכם (איפה שמופיע system ליד השם) וללחוץ על Configure. בחלון שיפתח לבחור באפשרות Turn on system protection ולאשר. אח"כ לבחור ב-Create, ובחלון שיפתח לתת שם לנקודה, וללחוץ שוב על Create:

MacOS

מומלץ מאוד ליצור משתמש חדש ולעבור אליו לפני שממשיכים לשלבים הבאים.
עושים זאת על ידי לחיצה על סימן התפוח שמצד שמאל למעלה, ומשם:

System Preference > Users & Group  >  Click the lock to make changes

לחיצה על + ליצירת משתמש חדש, ולבסוף מעבר למשתמש החדש על ידי לחיצה על שם המשתמש שמופיע במסך הראשי למעלה.

הורידו את תוכנת SEB והעבירו אותה ל-Applications במחשב

כעת הדפדפן מותקן על המחשב שלכם. אם תפעילו אותו הוא יעלה עם הגדרות ברירת המחדל שלו, שמציגות את אתר הבית ומסכי העזרה של הדפדפן. מטרת השלב הבא היא לשנות את ההגדרות האלה, כך שהדפדפן ינווט אל סביבת הבחינות EXAM moodle.

שלב ב: התקנת קובץ הגדרות

בשלב זה עלינו להוריד את קובץ ההגדרות המתאים למערכת ההפעלה שלנו:

קובץ הגדרות ל-Windows

קובץ הגדרות ל-MacOS

שימו לב! אל תפעילו את הקובץ שירד לפני שקראתם עד הסוף את המדריך הזה.

נפעיל את הקובץ (לחיצה כפולה), הדפדפן יפתח ותופיע ההודעה:

SEB Re-Configured

New settings have been saved, they will be used when you start SEB next time again.
Do you want to start working with SEB or quit for now?


בחרו באפשרות No.

כעת, תוכנת SEB אצלכם מוגדרת כך שתיכנס לסביבת הבחינות Exam Moodle. בכל פעם שתפעילו את הדפדפן המאובטח מרשימת התוכנות, הוא יעלה עם ההגדרות האלה.

בדיקת תקינות

את בדיקת התקינות נערוך בשתי רמות. ראשית נבדוק שהדפדפן עובד, ואח"כ נבדוק שניתן לגשת באמצעותו לבחינה.

לפני שתתחילו בבדיקות האלה חשוב לדעת שני דברים:

 1. שמרו את כל הקבצים הפתוחים אצלכם על המחשב, וסגרו כל תוכנה לא הכרחית. במיוחד יש לכבות תוכנות השתלטות מרחוק כמו Teamviewer כדי שלא ירוצו ברקע.
 2. במידה וההפעלה לא עבדה כמצופה ולא מופיע לכם הכפתור Quit SEB, יש לבצע כיבוי מאולץ של המחשב ע"י לחיצה ארוכה (~7 שניות) על כפתור ההפעלה שלו.

כדי לבדוק אם הדפדפן הוגדר נכון, נפעיל אותו מרשימת התוכנות, ונבדוק אם מופיע מולנו המסך הבא:


אם כן, נזין שם משתמש וסיסמה ונראה שאנחנו אכן מחוברים למערכת הבחינות.

שימו לב, אם המסך לעיל מופיע באופן הבא:


עם הודעה בצבע אדום משמאל, והקישור Try to quit SEB במקום Quit SEB, סימן שהדפדפן שלכם לא הוגדר נכון. עברו לחלק פתרון בעיות שבסוף המדריך.


במידה והכל תקין עד כאן, הגיע הזמן לנסות לגשת לבחינה.

בשביל זה יש ליצור בחינת נסיון בלחיצה כאן, ולאחר הזדהות תופיע ההודעה הבאה:


נפעיל שוב את הדפדפן המאובטח (אל תשכחו לשמור קבצים) והפעם אחרי ההזדהות נגיע מיד לבחינת הנסיון שיצרנו:


ננסה לענות עליה, ולאחר שנגיש אותה ונתנתק מהמערכת נחזור לדף הכניסה ונוכל ללחוץ על הקישור Quit SEB שמופיע למטה מימין. זה יסגור את הדפדפן.

זהו! אתם מוכנים לבחינה, כלומר, מבחינה טכנית. עכשיו רק נשאר ללמוד.

ביום הבחינה בזמן המיועד, עליכם להפעיל את הדפדפן SEB, להזדהות, והבחינה תתחיל.


התחברות לרשת הבחינות

שלב זה נדרש רק עבור בחינות המתבצעות במתכונת BYOD בקמפוס.
אם הבחינה שלך מבוצעת מרחוק (למשל מהבית) אפשר לדלג על שלב זה.

ביום הבחינה, טרם הפעלת הדפדפן SEB, וודאו שמחשבכם מחובר לרשת האלחוטית exams-test.
כדי להתחבר לרשת השתמשו בפרטים הבאים:
שם משתמש: exam
סיסמא: exam

כאשר תפעילו את הדפדפן עליכם לראות את הכיתוב EXAM net (exams-test) מעל הקישור Quit SEB.

שימו לב! לא ניתן לגלוש מרשת exams-test לאף אתר פרט ל-EXAM Moodle.


פתרון בעיות

איזו מערכת הפעלה מותקנת במחשב שלך?

Windows
 • כאשר מפעילים את SEB מופיעה הודעה האם לשנות את ההתקנה או להסיר?
 • יש להסיר את ברירת המחדל לפתיחת קבצי ההגדרות של SEB ולאתחל את המחשב.
 • כאשר אני מפעיל את קובץ ההגדרות ב-windows אני מקבל הודעה "SEB Installation is corrupted" או שהקישור Quit SEB לא מופיע
 • יש להסיר (Uninstall) את האנטיווירוס שמותקן במחשב. עצירה זמנית שלו לא תעזור.
 • אני לא מצליח להסיר התקנה קודמת של SEB
 • יש למחוק את התיקיות הבאות:
  C:\Program Files(x86)\SafeExamBrowser\SebWindowsBrowser C:\Users\%username%\AppData\Roaming\SafeExamBrowser C:\Users\%username%\AppData\Local\eqsoft\seb
  C:\Program Files (x86)\ETH Zuerich\SEB Windows 1.8
 • אתחלתי את המחשב הזמן ש-SEB פעל ועכשיו אין לי אפשרות להכנס למנהל המשימות (Task manager)
 • לחץ על ⊞ Win+R, בחלון שיפתח הקלד regedit ולחץ על אישור. יפתח עורך הרישום.
  בשורת הניווט למעלה הקלידו:
  Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  אם לא מצאתם את המיקום הנ"ל, עליכם ליצור אותו.
  בחלק הימני של החלון אתרו את הערך DisableTaskMgr. אם הוא איננו קיים עליכם ליצור DWORD חדש (בלחיצה ימנית בחלון):

  פתחו אותו בלחיצה כפולה עליו, שנו את הערך שלו ל-0, ואשרו לשמירה.
  סגרו את עורך הרישום, ואם מנהל המשימות עדיין לא פעיל אתחלו את המחשב.
  למידע נוסף ראו את השאלה הראשונה כאן.
 • אני לא מצליח לגשת לרשת exams-test מהמחשב שלי
 • תקלה זו עשויה לקרות אם ישנה מכונה ויטוראלית (VM) מותקנת על המחשב, כיוון שהיא משנה את הגדרות ה-DNS.
  כבו את Virtual Host-Only Network, ואז שנו את הגדרות ה-DNS של exams-test לאוטומטיות. מידע נוסף ראו את השאלה השניה כאן.
MacOS
 • איני יכול לסגור את SEB
 • אם מכבים את המחשב הנייד בזמן העבודה על SEB המחשב נתקע על מסך אדום. כדי לשחרר את הנעילה בצע כיבוי מאולץ של המחשב.
  כאשר תדליק את המחשב, בחר שלא לאתחל את התוכנות. אם אין אפשרות כזו, מנע מהתוכנות לפעול ע"י לחיצה על המקשים option+command+esc תוך כדי הדלקה של המחשב. בפעם הבאה, ודא שאתה מפעיל את SEB מקובץ ההגדרות העדכני.
 • נדרשת סיסמה לפתיחה של SEB
 • צור חשבון משתמש חדש והפעל את SEB ממנו, או עקוב אחר ההוראות כאן.

👆
לחצו כאן בשביל להציג את תוכן העניינים

יש גם תוכן עניינים: