מטלה

איך בודקים מטלות?

ישנן מגוון דרכים בהן ניתן לבדוק ולמשב מטלות שהוגשו, החל מציון בלבד, עבור במשוב מילולי, וכלה בהערות בגוף המסמך שהוגש, הכל לפי העניין והצורך. בדיקת המטלות מתבצעת כמעט תמיד דרך מסך הבדיקה, המרכז את כל המידע הרלוונטי ואפשרויות הבדיקה עבור סטודנט ספציפי.

כאשר בודקים את המטלות שהוגשו, ניתן למלא מספר סוגי משוב עבור הסטודנט:

 • - לפי שיטת הציינון שבחרנו בהגדרות המטלה, ובאמצעות עורך הטקסט המקוון.
 • - באמצעות עורך PDF מובנה היודע להציג את רוב המסמכים או ע"י משוב בקובץ (עם או בלי להוריד לפני כן את המסמך שהוגש).
 • - ע"י ייצוא לממשק תומגרייד, בדיקה שם והחזרה המסמך הבדוק והציון למוודל לפרסום לסטודנטים.
 • - לציון על סמך הגשה בלבד או העלאת ציונים בגליון אלקטרוני.

כמעט כל בדיקה של מטלה מתחילה בכניסה למסך הבדיקה ישירות מכפתור הציונים שבמסך הראשי של המטלה, או בלחיצה על הכפתור הצגת / מתן ציונים להגשות, ואז לחיצה על הכפתור ציונים בשורה של הסטודנט שאת המטלה שלו רוצים לבדוק:

שימו לב! אם אנו מעוניינים לבדוק את המטלה בתומגרייד, אז עלינו לבחור בהצגת / מתן ציונים להגשות, ולהמשיך משם לפי ההוראות במדריך לבדיקה בתומגרייד.

כדאי לדעת! ניתן להגדיר הגשת מטלה בקבוצות כך שתלמיד אחד מקבוצה יגיש עבור כולם, והציון יעודכן אצל כל חברי הקבוצה אוטומטית.


ציון ומשוב מילולי

בעת בדיקת המטלה נוכל לקבוע ציון מספרי (נניח בין 1-100), או לפי מדרגות הערכה (למשל עובר/נכשל, דרוג בין 1ל-5 כוכבים, לא מספיק/עובר/ראוי לשבח ועוד). שימוש במדרגת ההערכה הוגש/לא הוגש מאפשר גם מתן ציון אוטומטי על סמך הגשה, כמוסבר בהמשך. קביעת סוג הציון מתבצעת מהגדרות המטלה, תחת ציונים. שם גם ניתן לקבוע האם נעשה שימוש במחוון ומהו ציון עובר.

לצד הציון, ניתן לספק משוב מילולי באמצעות עורך הטקסט המקוון, במידת הצורך ניתן לצרף מדיה כמו תמונה וקול, וכן להשתמש בעורך הנוסחאות - הכל כפי שהדבר מתאפשר בעל מקום בו מופיע עורך הטקסט. כדי לאפשר משוב מילולי יש לוודא שבהגדרות מטלה תחת סוגי משוב מסומנת האפשרות "משוב מרצה לסטודנטים".

למידע נוסף על אופן העבודה עם מסך הבדיקה ראו את הפרק בנושא.


בדיקה בגוף המסמך

ישנן מספר אפשרויות לכתיבת הערות בגוף המסמך שהוגש:

 1. אם הסטודנטים הגישו תוכן מקוון, ניתן להפעיל את האפשרות הערה בגוף ההגשה בחלק סוגי משוב שבהגדרות המטלה, וכך התוכן המקוון ההגשה יועתק אוטומטית לתוך תיבת המשוב המילולי ויאפשר תגובה בתוך הטקסט.
 2. הגשות שבוצעו בקבצי PDF, קבצי מעבד תמלילים (Word), מצגות, תמונות וגליונות אלקטרוניים (כולם עוברים המרה ל-PDF בתוך מוודל), ניתן לבדוק אותן ישירות מתוך מוודל, מבלי להוריד אותם למחשב האישי. ראו את הפרק על עורך PDF למידע נוסף על אפשרות זו.
 3. ניתן להוריד את הקבצים לבדיקה אחד אחד, או להוריד באופן מרוכז את כל הקבצים, לבדוק, ולהעלות בחזרה. ראו את הפרק על משוב בקובץ למידע נוסף על אפשרות זו.
הזנת ציונים מרוכזת / אוטומטית

ישנם שני מצבים מיוחדים שבהם לא נשתמש במסך הבדיקה בשביל לבדוק את המטלות.

 1. ציון אוטומטי על סמך הגשה - אם נבחר (בהגדרות המטלה) סוג ציון "מדרגת הערכה" מסוג Not submitted/submitted  נוכל לציינן אוטומטית את ההגשות. בטבלת ההגשות (לחיצה על הצגת / מתן ציונים להגשות) בוחרים מהתפריט העליון את האפשרות "ציינן הגשות לפי מצב ההגשה":  הציון יעודכן ישירות בגליון הציונים.

 2. העלאה מרוכזת של גליון ציונים - ניתן להוריד גליון אלקטרוני עם שמות הסטודנטים, למלא בו ציונים ומשוב מילולי, ולהעלות אותו חזרה בסיום הבדיקה לעדכון אוטומטי של ציונים ומשובים לכל הסטודנטים.