מטלה

מערכת: 2020/21 moodle2 HUJI
קורס: אתר ההדרכה
ספר: מטלה
הודפס על-ידי: Guest user
תאריך: 26/05/2024, 06:27

איך יוצרים מטלה?

 1. מפעילים את העריכה באתר הקורס
 2. מוסיפים פעילות מטלה
 3. נותנים לפעילות שם, וכותבים את ההנחיות לביצוע המטלה
 4. ניתן לצרף גם קובץ עם השאלות / הנחיות
 5. שומרים את ההגדרות והמטלה נוצרה


קביעת הגדרות המטלה

פעילות מטלה כוללת מגוון של הגדרות שניתן לקבוע, אשר עוזרות לשקף באופן מדויק את ההיבטים האדמיניסטרטיביים הכרוכים בה. ההביטים העיקריים הם:

 1. זמינות - ממתי ועד מתי אפשר להגיש את המטלה
 2. סוג המענה - למשל, כמה קבצים צריך להגיש? האם יש מגבלה על סוגי הקבצים המוגשים?
 3. סוג המשוב - האם כולל גם הערות מקוונות על PDF? האם המשוב כולל קובץ מוחזר?


צפיה בהגשות

אחרי שיצרנו את המטלה והסטודנטים הגישו את הקבצים, נוכל לצפות בהגשות וגם לבדוק אותן ממסך הציונים וההגשות. מסך זה בנוי כטבלה, שבה כל שורה היא סטודנט, ובעמודות מוצגים הפרטים של ההגשה (פרטי הסטודנט, תאריך ומצב ההגשה, המשוב שניתן וכו'...). ממסך זה ניתן לטפל גם בבדיקת המטלות וגם במחיקת הגשות או מתן הארכה.


בדיקת מקוריות

רכיב בדיקת המקוריות (Originality) מסייע לזהות משפטים ופסקאות שאינם מקוריים אשר מופיעים בעבודות שהוגשו ע"י סטודנטים, כלומר, קטעים שצוטטו או הועתקו ממקור אחר. הפעלת הרכיב תביא לקבלת מסמך PDF (דו"ח מקוריות) שבו מסומנים המשפטים הבלתי-מקוריים לצד אזכור המקור שממנו הועתקו. הדו"ח גם מציין את אחוז הפסקאות/המשפטים המקוריים במסמך.

שלבי התהליך:


הפעלת הרכיב

שימו לב! הפעלת הרכיב חייבת להתבצע לפני שהסטודנטים מגישים את עבודותיהם, לא ניתן להפעילו בדיעבד.

הפעלת הרכיב מתבצעת מדף הגדרות המטלה. בחלק רכיב דרוג מקוריות מסמכים בעברית - גילוי העתקות יש לשנות ל"כן" את התיבה ליד הפעלת Originality:


החל מרגע הפעלת הרכיב כל מטלה שתוגש בפורמט PDF, DOCX, DOC או כטקסט מקוון תשלח לבדיקת מקוריות מול מאגר העבודות של חברת Originality ומנוע החיפוש של Google.

שימו לב! הרכיב אינו בודק קבצים שנסרקו, אלא רק טקסט מוקלד.


הצהרת הסטודנט

עם הפעלת הרכיב מוצגת לכל סטודנט שמבקש להגיש את המטלה בקשה לאשר את הסכמתו לשליחת העבודה לבדיקת מקוריות. ללא אישור בקשה זו לא ניתן להגיש את המטלה:דוח מקוריות

לאחר כמה שעות מרגע הגשת המטלה (עד 48 שעות) יופק דוח מקוריות עבור ההגשה. את הדוחות ניתן לראות בטבלת ההגשות של המטלה. בעמודה קבצי הגשה מתחת לכל קובץ או טקסט שהוגש מופיע אחוז המקוריות, ולידו סמליל של קובץ PDF אשר יפתח את דוח המקוריות המלא:פתיחה של דוח המקוריות תציג את הקטעים שנמצאו להם מקורות במקומות אחרים:


טקסט מקורי מוצג באפור. טקסט מועתק מוצג בצבע אחר ובצד רשום מהו המקור. המקור יכול להיות דף אינטרנט או עבודה שהוגשה ע"י סטודנט אחר בקורס כלשהו, או אפילו בקורס הזה ובמענה למטלה זו.

כדאי לדעת! דוח מקוריות יכול להעלות חשד בנוגע להעתקה בין שני סטודנטים באותו הקורס, אך לא ניתן לקבוע לפיו מי העתיק ממי. תמיד העבודה הראשונה שתוגש תופיע כמקור של העבודה השניה.

הגשת מטלה בקבוצות

במקרים רבים אנו מעוניינים לאפשר (או לחייב) הגשה של מטלה ע"י מספר סטודנטים יחד. הפתרון ה"נאיבי" שבו סטודנט אחד מכל קבוצה מגיש בשביל כולם אינו מוצלח כיוון שהוא לא מעדכן את הציון לשאר חברי הקבוצה (ואנו צריכים לבצע זאת ידנית). בנוסף, בשיטה זו אין במוּדל שום תיעוד של החלוקה לקבוצות, והמידע הזה עלול להיות מסובך להצגה באופן ברור ומרוכז מתוך המטלות עצמן. הפתרון הוא לאפשר הגשה בקבוצות בהגדרות המטלה, כך נטפל גם בהגשת המטלה ע"י סטודנט אחד עבור כל חברי הקבוצה יחד, וגם בעדכון הציון לכל חברי הקבוצה. נסקור את שתי דרכים ליישם זאת ונכיר את החסרונות והיתרונות של כל אחת מהן.

במדריך זה:

לפני שמתחילים

בכל דרך שנבחר, עלינו לקבוע בהגדרות המטלה שניתן להגיש אותה בקבוצות. להלן סיכום קצר של ההגדרות הרלוונטיות ממסך הגדרת המטלה:

הגדרות מטלה

ראשית, עלינו להפעיל את האפשרות להגשה בקבוצות, המסומנת בעיגול אדום למעלה. לאחר שנבצע זאת יפתחו שאר האפשרויות שתחת הגדרות הגשה בקבוצות. האפשרויות התלויות בהגדרות אחרות מסומנות בחץ ירוק (החץ יוצא מההגדרה הראשונית להגדרה שתלויה בה). כפי שניתן לראות אנו יכולים לחייב הגשה כחלק מקבוצה (יש להיות חבר בקבוצה כדי להגיש), ואם דרשנו שסטודנטים ילחצו על כפתור בשביל להגיש (מחייב את הסטודנטים להקליק על כפתור "שליחת הגשה למתן ציון") אנו יכולים לדרוש שכל חברי הקבוצה יאשרו את הפתרון שהוגש לפני שהוא מוגש בפועל (כל חברי הקבוצה נדרשים להגיש).

אלה הן למעשה ההגדרות הבסיסיות שעלינו לקבוע כל מקרה. מכאן הדרך מתפצלת לשתיים:

 1. יצירת קבוצות מתוך המטלה
 2. יצירת קבוצות מראש ושיוך המטלה לאוסף הקבוצות האלה
דרך א: יצירת קבוצות מתוך המטלה

כדי לאפשר לסטודנטים להתחלק לקבוצות מתוך מסך ההגשה של המטלה, עלינו להפעיל את האפשרות Allow students to choose partners. כעת, סטודנטים שיכנסו להגיש את המטלה יראו את התוספת במסגרת האדומה:

בחירת שותפים

ההודעה העליונה תופיע אם הגדרנו שניתן להגיש בקבוצות בלבד. ההודעה שאיננו חברים בקבוצה תופיע כל זמן שלא נבחר שותף.

איך בוחרים שותף? פשוט מקלידים את שמו לתוך תיבת החיפוש ולוחצים הוסף שותף אם השם שהקלדנו מתאים בדיוק לסטודנט אחד בקורס, והוא אינו חבר בקבוצה אחרת, אז הוא יתווסף אוטומטית לקבוצה שלנו. בכל מצב אחר תופיע הודעת שגיאה שתסביר מה לא היה נכון (יש יותר מסטודנט אחד / אין אף סטודנט / הסטודנט תפוס). מרגע שבחרנו שותף אחד יש לנו קבוצה תקנית ואנו יכולים להגיש את המטלה:

נבחר שותף

בזה סיימנו את הגדרת ההגשה בקבוצות. בטבלת ההגשות נראה רק הגשה אחת עבור כל קבוצה, ובה יפורטו חברי הקבוצה. כאשר נזין את הציונים, הציון יקבע אוטומטית לכל חברי הקבוצה.

היתרון המרכזי של שיטה זו הוא הפשטות והמהירות שבה ניתן ליישם אותה. יתרון זה בא על חשבון האפשרות לקבוע הגבלות נוספות על החלוקה לקבוצות. למשל, מה אם אנחנו מעוניינים להגביל את גודל הקבוצות? לקבוע את הקבוצות מראש? להשתמש בקבוצות הללו לפעילות אחרת במוודל? לשנות את מועדי ההגשה לפי קבוצה? להתערב באופן החלוקה לקבוצות? - ובכן, כל זה לא ניתן לביצוע או הגדרה בשיטה הזו, אבל ניתן בהחלט ליישום בשיטה השניה.

דרך ב: יצירת קבוצות מראש ושיוך המטלה לאוסף הקבוצות האלה

בשיטה זו הקבוצות נוצרות באופן בלתי תלוי במטלה, ואנו רק משתמשים בהם בתוך המטלה. ככלל, ניתן אפשר לשייך סטודנטים לקבוצות בעצמנו (ידנית או אוטומטית) ואפשר לתת להם להתחלק לבד. כיוון שהאפשרות השניה הרבה יותר רווחת בקבוצות שותפים למטלות, נתמקד רק בה המדריך הזה.

כדי לאפשר לסטודנטים להתחלק לקבוצות, אנחנו צריכים תחילה ליצור סט של קבוצות ריקות. לרוב זה יעשה באופן אוטומטי לפי חלוקה של מספר הסטודנטים במספר השותפים הרצוי בקבוצה. ניגש למסך הקבוצות, ושם נוכל לראות שלוש אפשרויות ליצירת קבוצות, נבחר באפשרות "יצירת קבוצות אוטומטית" ונגיע למסך ההגדרות שלה:

 1. ניתן שם גנרי לקבוצות (שימו לב, השם חייב לכלול את התו # או @ בשביל לשלב מספר או אות, בהתאמה, באופן אוטומטי בשם הקבוצה)
 2. נקבע שאנו מעוניינים ליצור מספר קבוע של קבוצות (ולא מספר קבוצות שתלוי במספר הסטודנטים)
 3. נרשום מה מספר הקבוצות הדרוש. אם נניח שיש בקורס 90 סטודנטים ואנו רוצים לאפשר הגשה בשלשות ניצור 30 קבוצות
 4. נבחר ביצירת קבוצות ללא הקצאה של סטודנטים, כדי ליצור קבוצות ריקות
 5. נשייך את הקבוצות לאוסף קבוצות חדש (חשוב מאד!)
 6. ניתן לאוסף הקבוצות שם אינפורמטיבי

כעת, כשנלחץ על "תצוגה מקדימה" תופיע רשימה של כל הקבוצות שיווצרו. נבדוק שהיא תואמת את ציפיותינו, נתקן אם יש צורך, ונלחץ על "שמירה" כדי ליצור את הקבוצות.

למידע נוסף על האפשרויות השונות ליצירת קבוצות וניהולן ראו את המדריך בנושא קבוצות במוודל.

השלב הבא הוא לאפשר לסטודנטים להשתבץ לקבוצות. לשם כך נוסיף לקורס פעילות מסוג "תלמידים בוחרים קבוצה". במסך ההגדרות של הפעילות לאחר שניתן שם לפעילות, נקבע את ההגדרות הבאות:

 1. הצגה לסטודנטים של הבחירות - כך הם יוכלו לדעת מי תפוס ומי פנוי
 2. תצוגת החברים בכל קבוצה - כדי שידעו לאיזה קבוצה הם רוצים להצטרף
 3. נאפשר עדכון של הבחירה, למקרה שמישהו שינה את דעתו. שימו לב שלפני תחילת הגשה המטלה נסגור את הפעילות הזו לשינויים, כך שלא יקרה מצב שסטודנט יעבור לקבוצה שכבר הגישה.
 4. ניתן להציג באופן מרוכז את כל המשתמשים שעוד לא בחרו קבוצה (יכול קצת לעזור במציאת שותפים).
 5. נגביל את מספר החברים בקבוצה. בדוגמא שלנו מדובר בשלשות.

שימו לב! כל הקביעות הללו הן רק בגדר המלצה, לפי השימוש הרווח בכלי ליצירת קבוצות למטלה. ניתן בהחלט לשנות כל אחת מההגדרות האלה כדי שתתאים יותר למקרה הספציפי שלכם.

תחת הכותרת "קבוצות זמינות" מופיעות כל הקבוצות בקורס, מחולקות לאוספים במידה ויש כאלה. אוסף קבוצות מופיע בגופן מודגש, ולידו יש משולש קטן שמאפשר לפתוח אותו ולראות איזה קבוצות יש בו. כדי לקבוע שבפעילות זו תלמידים יכולים להצטרף לקבוצות מאוסף מסוים, נבחר אותו ונלחץ על "הוספת אוסף קבוצות" - נוכל לראות שכל הקבוצות באוסף הצטרפו לרשימה, ולידן בסוגריים (שהפוכות בתצוגה עברית) מופיע מספר הסטודנטים המקסימלי המותר לקבוצה.

בהמשך ההגדרות ניתן גם להגביל את הבחירה לתקופת זמן, לציין הגבלת גישה וכן לקבוע אינדיקציה להשלמת פעילות. כל אלה מאד שימושיים (למשל כדי לוודא שמי שלא בחר שותפים לא נכנס לפעילות הגשת המטלה) אבל לא חייבים להגדיר אותם כדי להמשיך הלאה, ולכן נדלג עליהם ופשוט נשמור את הפעילות החדשה. כעת כל סטודנט שיכנס לפעילות יוכל לראות את רשימת הקבוצות ולבחור לאיזו הוא מצטרף (שמות החברים הקיימים יופיעו גם הם).

למידע נוסף על האפשרויות השונות לחלוקה עצמאית של סטודנטים לקבוצות ראו את המדריך המלא על הפעילות תלמידים בוחרים קבוצה.

חוזרים להגדרות המטלה, והפעם נגדיר שתלמידים לא יכולים לבחור שותפים, ושהמטלה זמינה עבור קבוצות מתוך אוסף הקבוצות שיצרנו (בדוגמה להלן 'תרגיל אמצע'):

בחירה מאוסף קבוצות

שימו לב! חשוב מאד לקבוע אוסף קבוצות למטלה, אחרת יעשה שימוש בכל הקבוצות שיש בקורס, וכל סטודנט שחבר ביותר מקבוצה אחת לא יוכל להגיש את המטלה (זה המצב כמעט תמיד כאשר יוצרים קבוצות באופן ידני בקורס, כיוון שיש גם קבוצה מערכתית שכוללת את כל הסטודנטים).

סיימנו!

כעת הסטודנטים מתחלקים לקבוצות בפעילות שיצרנו וקבוצות אלה משמשות להגשת המטלה.

לשיטה זו יתרונות רבים, למשל:

 1. ניתן לעשות שימוש חוזר באותן קבוצות, אם אין צורך לערבב את הסטודנטים
 2. ניתן להגביל את הגישה למטלה זו או לכל פעילות אחרת כתלות בשייכות לקבוצה כלשהי (מדרבן את הסטודנטים להתחלק לקבוצות)
 3. אפשר לקבוע הגדרות מותאמות לקבוצה, כמו הגשה באיחור
 4. אפשר להתערב במבנה הקבוצות באופן יזום (למשל לצוות סטודנט שהצטרף מאוחר לקבוצה קיימת)
 5. אפשר להגביל באופן מעשי את מספר החברים בקבוצה, ולא להסתמך רק על ההנחיה לסטודנטים

איך בודקים מטלות?

ישנן מגוון דרכים בהן ניתן לבדוק ולמשב מטלות שהוגשו, החל מציון בלבד, עבור במשוב מילולי, וכלה בהערות בגוף המסמך שהוגש, הכל לפי העניין והצורך. בדיקת המטלות מתבצעת כמעט תמיד דרך מסך הבדיקה, המרכז את כל המידע הרלוונטי ואפשרויות הבדיקה עבור סטודנט ספציפי.

כאשר בודקים את המטלות שהוגשו, ניתן למלא מספר סוגי משוב עבור הסטודנט:

 • - לפי שיטת הציינון שבחרנו בהגדרות המטלה, ובאמצעות עורך הטקסט המקוון.
 • - באמצעות עורך PDF מובנה היודע להציג את רוב המסמכים או ע"י משוב בקובץ (עם או בלי להוריד לפני כן את המסמך שהוגש).
 • - ע"י ייצוא לממשק תומגרייד, בדיקה שם והחזרה המסמך הבדוק והציון למוודל לפרסום לסטודנטים.
 • - לציון על סמך הגשה בלבד או העלאת ציונים בגליון אלקטרוני.

כמעט כל בדיקה של מטלה מתחילה בכניסה למסך הבדיקה ישירות מכפתור הציונים שבמסך הראשי של המטלה, או בלחיצה על הכפתור הצגת / מתן ציונים להגשות, ואז לחיצה על הכפתור ציונים בשורה של הסטודנט שאת המטלה שלו רוצים לבדוק:

שימו לב! אם אנו מעוניינים לבדוק את המטלה בתומגרייד, אז עלינו לבחור בהצגת / מתן ציונים להגשות, ולהמשיך משם לפי ההוראות במדריך לבדיקה בתומגרייד.

כדאי לדעת! ניתן להגדיר הגשת מטלה בקבוצות כך שתלמיד אחד מקבוצה יגיש עבור כולם, והציון יעודכן אצל כל חברי הקבוצה אוטומטית.


ציון ומשוב מילולי

בעת בדיקת המטלה נוכל לקבוע ציון מספרי (נניח בין 1-100), או לפי מדרגות הערכה (למשל עובר/נכשל, דרוג בין 1ל-5 כוכבים, לא מספיק/עובר/ראוי לשבח ועוד). שימוש במדרגת ההערכה הוגש/לא הוגש מאפשר גם מתן ציון אוטומטי על סמך הגשה, כמוסבר בהמשך. קביעת סוג הציון מתבצעת מהגדרות המטלה, תחת ציונים. שם גם ניתן לקבוע האם נעשה שימוש במחוון ומהו ציון עובר.

לצד הציון, ניתן לספק משוב מילולי באמצעות עורך הטקסט המקוון, במידת הצורך ניתן לצרף מדיה כמו תמונה וקול, וכן להשתמש בעורך הנוסחאות - הכל כפי שהדבר מתאפשר בעל מקום בו מופיע עורך הטקסט. כדי לאפשר משוב מילולי יש לוודא שבהגדרות מטלה תחת סוגי משוב מסומנת האפשרות "משוב מרצה לסטודנטים".

למידע נוסף על אופן העבודה עם מסך הבדיקה ראו את הפרק בנושא.


בדיקה בגוף המסמך

ישנן מספר אפשרויות לכתיבת הערות בגוף המסמך שהוגש:

 1. אם הסטודנטים הגישו תוכן מקוון, ניתן להפעיל את האפשרות הערה בגוף ההגשה בחלק סוגי משוב שבהגדרות המטלה, וכך התוכן המקוון ההגשה יועתק אוטומטית לתוך תיבת המשוב המילולי ויאפשר תגובה בתוך הטקסט.
 2. הגשות שבוצעו בקבצי PDF, קבצי מעבד תמלילים (Word), מצגות, תמונות וגליונות אלקטרוניים (כולם עוברים המרה ל-PDF בתוך מוודל), ניתן לבדוק אותן ישירות מתוך מוודל, מבלי להוריד אותם למחשב האישי. ראו את הפרק על עורך PDF למידע נוסף על אפשרות זו.
 3. ניתן להוריד את הקבצים לבדיקה אחד אחד, או להוריד באופן מרוכז את כל הקבצים, לבדוק, ולהעלות בחזרה. ראו את הפרק על משוב בקובץ למידע נוסף על אפשרות זו.
הזנת ציונים מרוכזת / אוטומטית

ישנם שני מצבים מיוחדים שבהם לא נשתמש במסך הבדיקה בשביל לבדוק את המטלות.

 1. ציון אוטומטי על סמך הגשה - אם נבחר (בהגדרות המטלה) סוג ציון "מדרגת הערכה" מסוג Not submitted/submitted  נוכל לציינן אוטומטית את ההגשות. בטבלת ההגשות (לחיצה על הצגת / מתן ציונים להגשות) בוחרים מהתפריט העליון את האפשרות "ציינן הגשות לפי מצב ההגשה":  הציון יעודכן ישירות בגליון הציונים.

 2. העלאה מרוכזת של גליון ציונים - ניתן להוריד גליון אלקטרוני עם שמות הסטודנטים, למלא בו ציונים ומשוב מילולי, ולהעלות אותו חזרה בסיום הבדיקה לעדכון אוטומטי של ציונים ומשובים לכל הסטודנטים.

הכירו את מסך הבדיקה

מסך הבדיקה מאפשר לנו למלא מספר סוגי משוב עבור הסטודנט: ציון - לפי שיטת הציינון שבחרנו בהגדרות המטלה; משוב מילולי - באמצעות עורך הטקסט המקוון; בדיקה בגוף המסמך - באמצעות עורך PDF מובנה או ע"י משוב בקובץ. מדריך זה יסביר איך לטפל בכל אחד מסוגי המשובים באמצעות מסך הבדיקה.

הכניסה למסך הבדיקה מתבצעת ישירות מכפתור הציונים שבמסך הראשי של המטלה, או בלחיצה על הכפתור הצגת / מתן ציונים להגשות, ואז לחיצה על הכפתור ציונים בשורה של הסטודנט שאת המטלה שלו רוצים לבדוק.

שימו לב! אם אנו מעוניינים לבדוק את המטלה בתומגרייד, אז עלינו לבחור בהצגת / מתן ציונים להגשות, ולהמשיך משם לפי ההוראות במדריך לבדיקה בתומגרייד.

מסך הבדיקה מורכב מהחלקים הבאים:

 • - למעבר בין סטודנטים וחזרה למטלה ולקורס
 • - להזנת ציון, משוב מילולי ומשוב בקובץ. אם נעשה שימוש במחוון גם הוא יופיע כאן.
 • (אם הופעל בהגדרות המטלה) - להכנסת הערות בגוף המסמך שהוגש.
 • - לשמירת או איפוס של הבדיקה, ולשליטה באופן התצוגהבחלק הימני של סרגל הניווט ישנם הקישורים הבאים:

קורס: 12345 הקורס שלי ⬅️ מעבר לדף הראשי של הקורס
מטלה: תרגיל 1 ⬅️ מעבר לדף הראשי של המטלה ( ⬅️ מעבר להגדרות המטלה)
הצגת / מתן ציונים להגשות ⬅️ מעבר לטבלת ההגשות

החלק המרכזי מציג מידע על הסטודנט שאת המטלה שלו אנו בודקים כעת:


ובחלק השמאלי ישנה אפשרות לנווט אל סטודנטים אחרים, אם ע"י שימוש בחצים (לסטודנט הקודם / הבא), הקלדה בתיבת החיפוש או ע"י חיפוש ברשימה הנפתחת:


מתחת לתיבת החיפוש ישנה אפשרות להפעיל מסנן בלחיצה על כדי לצמצם את ההגשות שבהן יבוצע החיפוש, וכך להציג למשל רק הגשות שעדיין לא נבדקו, או כאלה שקיבלו הארכה. אם הופעל מנגנון בדיקה מתקדם במטלה, יופיע מסנן נוסף עם אפשרויות הבחירה הנוגעות למצב הבדיקה.חלונית ההערכה

חלונית זו מורכבת משלושה חלקים לפי הסדר הבא:

 1. הגשה - מציג נתונים על המטלה של הסטודנט. בחלק העליון מופיעים בסדר הבא מלמעלה למטה:
  • מצב ההגשה - לא הוגש / טיוטה / הוגש
  • מצב הבדיקה - לא ניתן ציון / נבדק / מצבי הבדיקה של מנגנון בדיקה מתקדם (אם הופעל)
  • הזמן שנותר להגשה
  • האם קיימת אפשרות לשינויים?  מתחת למידע על ההגשה, יופיעו הקבצים שהוגשו ומועד ההגשתם, ותחתיהם מופיעה אפשרות לכתוב הערות על ההגשה.

  שימו לב! הערות אלה לא מיועדות למשוב או בדיקה של המטלה, אלא בעיקר להערות אדמיניסטרטיביות על ההגשה (למשל, הבהרות בנוגע לאופן שבו יש להגיש את הקבצים). הערות אלה מאפשרות תקשורת בין הבודק לסטודנט לפני שמטלה התחילה להיבדק, ולפני שהסטודנט הגיש אותה באופן סופי. הערות אלה גם אינן מושפעת ממצב הסתרת הציון של המטלה או מהשלב בו היא מצויה במנגנון בדיקה מתקדם.

 2. ציונים - החלק העיקרי, המשמש להזנה של ציון (מספרי או אחר) ומשוב מילולי או בקובץ. התיבה המשמשת להזנת הציון 1 תלויה בסוג הציון שהוגדר למטלה. מתחת לתיבה זו מופיע מידע על הציון הנוכחי (אם כבר ניתן): מועד הבדיקה, שם הבודק והציון הנוכחי בגליון הציונים.
  אם הופעל מנגנון בדיקה מתקדם תופיע חלונית נוספת המאפשרת לעדכן את מצב הבדיקה. וכן חיווי על הציון הנוכחי במטלה באופן נפרד מהציון הנוכחי בגליון הציונים, כיוון שמטרת המנגנון הזה היא לאפשר אשרור של הציונים לפני פרסומם בגליון הציונים.
  בהמשך מופיעה תיבה להכנסת משוב 2 באמצעות עורך הטקסט של מוודל, וניתן גם "לשלוף" אותה החוצה לתצוגה גדולה יותר ע"י לחיצה על הסימן משמאל למעלה:  מתחת לתיבת המשוב המילולי מופיעה האפשרות למשוב בקובץ. למידע על האפשרות זו ראו את הפרק "משוב בקובץ".

 3. הגדרות הניסיון - מציג מידע הנוגע לאפשרויות להגשה חוזרת שקיימות לסטודנט. ראשית מצוין המנגנון המופעל כעת במטלה, אח"כ מספר הנסיונות המירבי המותר ומספר הנסיון הנוכחי, ולבסוף, אם המנגנון הוא "ידני (בניהול המורה)" מופיעה האפשרות לפתוח את המטלה לנסיון נוסף לסטודנט:


עורך PDF מובנה

הגשות שבוצעו בקבצי PDF, קבצי מעבד תמלילים (Word), מצגות, תמונות וגליונות אלקטרוניים (כולם עוברים המרה ל-PDF בתוך מוודל), ניתן לבדוק אותן ישירות מתוך מוודל, מבלי להוריד אותם למחשב האישי. ראו את הפרק על עורך PDF למידע נוסף על אפשרות זו.


סרגל השמירה

במרכז הסרגל מופיעים שלושה כפתורים:

 • שמירת שינויים - שומר את כל המידע שהזנתם בעמוד, ומרענן אותו.
 • שמירה ותצוגת הבא - שומר את כל המידע שהזנתם בעמוד, ועובר לסטודנט הבא ברשימה. אם הפעלנו סינון כלשהו בסרגל הניווט, הסטודנט הבא נקבע לפי הסינון שהופעל.
 • איפוס - מנקה את כל המידע שהזנתם מאז השמירה האחרונה. הוא אינו מוחק שום מידע שנשמר בפעמים קודמות שהמטלה נבדקה.

בצד ימין ניתן לראות כפתורים לשליטה בחלון התצוגה. ישנם שלושה מצבים אפשריים 1 חלונית הערכה בלבד, 2 חלונית הערכה לצד עורך PDF או 3 תצוגה של עורך PDF בלבד.


משוב בקובץ


לפעמים האפשרות לבדוק את הקבצים בתוך מוודל אינה מתאימה, למשל, אם מדובר בגליונות אלקטרונים ואנחנו רוצים לראות את הנוסחאות ולא רק את הערכים. במקרה כזה ניתן להוריד את הקבצים שהוגשו למחשב האישי, לבדוק אותם, ולהעלות חזרה למטלה לפרסום לסטודנטים. את התהליך ניתן לבצע לכל קובץ בנפרד, או להוריד בקובץ דחוס אחד (ZIP) את כל הקבצים שהוגשו, לבדוק ולשמור אותם ואז להעלות את את הקובץ הדחוס למוודל חזרה. מוודל ישבץ כל קובץ בדוק לתלמיד שהגיש אותו באופן אוטומטי.

כאשר מספר הסטודנטים בקורס לא גדול, יותר נוח ופשוט בדרך כלל פשוט להוריד את הקבצים אחד אחד, לבדוק אותם במחשב האישי, ואז להעלות אותם חזרה, כפי שמוסבר בחלקו הראשון של המדריך להלן. אם מדובר במספר גדול של סטודנטים ניתן לייעל את העבודה ע"י הורדה והעלאה מרוכזת של קבצים, כמוסבר בחלק השני של המדריך.

במדריך זה:

בדיקה של קובץ בודד

בדרך זו אנחנו מורידים את ההגשות אחת אחת, בודקים אותן במחשב האישי, מציינים הערות על גבי הקובץ אם יש צורך, ומעלים אותו חזרה. כאשר נעלה את הקובץ הבדוק נכתוב מה הציון שניתן ונוכל להוסיף משוב מילולי.

כדאי לדעת! מומלץ לכבות את עורך ה-PDF כדי לקצר את זמן הטעינה כאשר נכנסים למסך הבדיקה. בהגדרות המטלה יש להסיר את הסימון מ"מתן הערות מקוונות למסמך PDF" ברשימת האפשרות לסוגי משוב.

איך עושים את זה?

 • לוחצים על הכפתור ציונים בשביל לפתוח את מסך הבדיקה. הקובץ שהוגש יופיע תחת מצב ההגשה של הסטודנט. בשביל להוריד את הקובץ לוחצים על השם שלו. לאחר שהורדנו ובדקנו את הקובץ במחשב נשמור אותו (רצוי בשם אחר).
 • את הציון נכתוב בתוך התיבה המיועדת לכך.
 • מתחת לתיבת הציון מופיעה תיבה גדולה יותר המיועדת לכתיבת משוב מילולי.
 • מתחת למשוב המילולי ישנו אזור גרירה שאליו אפשר להעלות את הקובץ הבדוק.
 • לא נשכח לשמור את השינויים בכפתור למטה לפני שנעבור לתלמיד הבא.

בדיקה מרוכזת של קבצים

כאשר יש סטודנטים רבים בקורס, הורדה של כל קובץ בנפרד, בדיקתו, והעלאה שלו לסטודנט המתאים הופכת למסורבלת וגוזלת זמן רב. במקרה כזה עדיף להוריד בקובץ דחוס אחד (ZIP) את כל הקבצים שהוגשו, לבדוק ולשמור אותם ואז להעלות את את הקובץ הדחוס למוודל חזרה. כל קובץ בדוק ישובץ לתלמיד שהגיש אותו באופן אוטומטי.

התהליך מורכב משלושה שלבים:

הורדה מרוכזת של קבצים לבדיקה

כדי להוריד את כל הקבצים שהוגשו ניגש למסך ההגשות של המטלה בלחיצה על הכפתור:


ונבחר מהתפריט העליון "הורדת כל ההגשות":


שימו לב! ישנן שתי אפשרויות להורדה:

 1. הורדת הקבצים של כל הסטודנטים בתיקיה אחת
 2. הורדת תיקייה המכילה תיקיות משנה, תיקייה לכל סטודנט ובה כל הקבצים שהגיש

האפשרות הראשונה מומלצת אם כל סטודנט הגיש קובץ אחד בלבד, ואותו הקובץ מוחזר לו, עם הערות, לאחר הבדיקה. האפשרות השניה מומלצת במקרה שכל סטודנט מגיש יותר מקובץ אחד, או במקרה שבנוסף לקובץ שהסטודנט הגיש אנו מעוניינים להחזיר לו קובץ נוסף.

הבחירה בין שתי אפשרויות ההורדה מתבצעת בתיבת הסימון שבתחתית מסך ההגשות של המטלה:בדיקת הקבצים

כאן מגיע השלב שבו מוודל כבר לא יכול לעזור לכם… אבל הנה כמה עצות שיסייעו בכל זאת:

כדאי לדעת! ניתן להימנע מלחלץ (extract) את קובץ ה-ZIP בשביל לבדוק ולהעיר בתוך הקבצים שהוגשו. כדי לעשות זאת יש להתקין תוכנת 7zip. אם נפתח את קובץ ה-ZIP  באמצעות התוכנה נוכל לפתוח את קבצי ההגשה ישירות מתוך קובץ ה-ZIP, ולשמור כרגיל תוך כדי העבודה. בסיום (כשנסגור את הקובץ) המחשב ישאל אם אנחנו מעוניינים לעדכן את ה-ZIP, ואם נאשר, אז הקובץ בתוך ה-ZIP יעודכן לגרסה שכוללת את ההערות שלנו ונוכל פשוט להמשיך לבדיקה הבאה…

אם ביקשנו להוריד את ההגשות בתיקיות נפרדות, ייתכן שמהר מאד נגלה שפתיחה של כל תיקייה בנפרד בשביל לשלוף את הקובץ הדרוש אינה תענוג גדול במיוחד. ניתן לחסוך את הטרחה הזו ע"י חילוץ של הקובץ המכווץ לתוך תיקייה אחת, והקלדה של סיומת הקובץ שמעניין אותנו בשורת החיפוש. כך יישלפו במרוכז כל הקבצים הרלוונטיים ונוכל לבדוק אותם בזה אחר זה:


בדוגמה לעיל חלצנו את ה-ZIP שירד לתיקייה בשם "המון תיקיות" (בצהוב משמאל) ואז השתמשנו במילת החיפוש docx (מסומנת מימין למעלה באדום) כדי לשלוף את כל קבצי Word באופן מרוכז מכל התיקיות.

חשוב לזכור! אם בחרנו בשיטת ההורדה הראשונה (הורדה מרוכזת) אסור לשנות את שמות הקבצים, ואם בחרנו בשיטה השניה (הורדה בחלוקה לתיקיות) אסור לשנות את שמות התיקיות. אחרת מוודל לא ידע להתאים בין הקבצים הבדוקים לסטודנטים שהגישו אותם

העלאת הקבצים הבדוקים

הכלל הראשון שחשוב לזכור לפני העלאת הקבצים הוא התאמת השפה - אם שמות הקבצים/תיקיות בקובץ המכווץ שלנו כוללים עברית אנו חייבים להעלות את הקובץ כאשר שפת הממשק במוודל היא עברית, אחרת השמות ישתבשו.

במידה וחילצנו את הקובץ נכווץ אותו בחזרה (אך ורק לפורמט ZIP, שיטות כיווץ אחרות לא יעבדו), וניגש למסך העלאת ההגשות:


נגרור את הקובץ אל המקום המיועד, או שנבחר אותו מתוך המחשב (בחירת קובץ) ונלחץ על ייבוא קבצי משוב:


סיימנו!

הקבצים שהעלנו ישובצו כל אחד במשוב לסטודנט שהגיש אותם.

עורך PDF

הגשות שבוצעו בקבצי PDF, קבצי מעבד תמלילים (Word), מצגות, תמונות וגליונות אלקטרוניים (כולם עוברים המרה ל-PDF בתוך מוודל), ניתן לבדוק אותן ישירות מתוך מוודל, מבלי להוריד אותם למחשב האישי. הגישה למסך הבדיקה כרגיל, ומצד ימין תופיעה תצוגה עם הקובץ המוגש, ונוכל להשתמש בסרגל הכלים שמעליה בשביל לציין הערות וסימונים אחרים על גבי הקובץ.

שימו לב! אם הקובץ לא הופיע מיד נלחץ על הכפתור האמצעי מתוך שלישיית הכפתורים בפינה הימנית התחתונה של המסך. כמו כן, ייתכן שטעינת הקובץ (וההמרה ל-PDF) תארך כמה רגעים, יש להמתין בסבלנות.


עורך ה-PDF מכיל מספר כלים שימושיים לבדיקה והערה על המסמך שהוגש, כולם מרוכזים בחלקה העליון של החלונית המציגה אותו במסך הבדיקה. היכרות טובה איתם יכולה לייעל את העבודה - נעבור עליהם כאן בקצרה:

 • בורר עמודים - המעבר בין העמודים מתבצע באמצעות בורר העמודים מימין למעלה (ולא באמצעות גלילה של העמוד כלפי מטה). ניתן להשתמש בלחצנים ▶️◀️ בשביל להתקדם עמוד אחד קדימה או אחורה, או ללחוץ על הבורר בשביל לבחור את העמוד הרצוי.
 • חיפוש הערות - פותח חלון עם רשימת ההערות שהוכנסו במסמך הנוכחי. לחיצה על הערה ברשימה מאפשרת ניווט מהיר אליה.
 • הרחבה / צמצום של כל ההערות במסמך - גורם לכל ההערות להתרחב באופן שמאפשר לקרוא אותן או להיסגר לסמל הערה שתוכנה מוצגה בריחוף עם העכבר.

כדאי לדעת! אם הוגשו מספר קבצים ע"י אותו סטודנט הם יומרו כולם ל-PDF (בהנחה שזה פשרי עבור קצים מסוג זה) וישורשרו זה אחר זה בתצוגת העורך. בד"כ סדר השרשור הוא סדר ההגשה.

 • סיבוב עמוד - אם העמודים מופיעים באוריינטציה לא נכונה (בעיקר כאשר מדובר בהגשה של מסמך סרוק), ניתן לסובב אותם להצגה תקינה. הסיבוב משפיע רק על העמוד הנוכחי.
 •  הערות - ניתן להצמיד הערות למסמך בכל מקום ע"י לחיצה על הכפתור הימני ואח"כ לחיצה וגרירה במקום כלשהו ע"ג המסמך. ניתן גם לבחור את הצבע של ההערה בלחיצה על הכפתור השמאלי ובחירה מהרשימה הנפתחת, אם רוצים ליצור הפרדה ויזואלית כלשהי בין סוגי הערות שונים.
 • גרירה - מאפשר לנווט בתוך העמוד ע"י גרירה שלו לצדדים עם העכבר.
 • בחירה - אם אנו מעוניינים למחוק הערות או סימונים קיימים, לחיצה על כפתור זה תאפשר לנו לבחור אותם ולמחוק מה שנדרש ע"י לחיצה נוספת על הפח הקטן שיופיע.

כדאי לדעת! ניתן לשמור הערה לשימוש חוזר באפשרות הוספה לרשימה מהירה מהתפריט הקטן של ההערה:

 • ציור - ניתן לצייר על המסמך קו / מלבן / עיגול או לשרבט באופן חופשי. הצבע נקבע בבורר הצבעים (להלן).
 •  מדגש - שימוש בכלי זה מאפשר להדגיש מקטעים מתוך הטקסט. הצבע נקבע בבורר הצבעים (להלן).
 • בורר הצבעים - הצבע שנבחר ברשימה הנפתחת כאן ישמש לכלי הציור וכן להדגשה של טקסט.
 • חותמת - החותמת מאפשרת לנו להוסיף חיווי מהיר בלחיצה במיקום כלשהו במסמך. ניתן לבחור חותמות שונות מהרשימה הנפתחת, ובכל לחיצה על המסמך תופיע חותמת כפי שבחרנו.

לא לשכוח לשמור את השינויים בכפתור למטה לפני שנעבור לתלמיד הבא!

בדיקה בממשק תומגרייד (Tomax)

נוסף לאפשרות בדיקת המטלות בעזרת עורך ה-PDF המובנה במוודל ישנה גם אפשרות לייצא את הגשות הסטודנטים למערכת TomaGrade (מבית תומקס) ולבדוק אותם שם. מערכת זו מציעה עוד מספר כלים ושיפורים שאינם קיימים בעורך ה-PDF המובנה (ניתן להתוודע אליהם בסרטון ההדרכה).

כדי ליישם בדיקה באופן הזה יש לשנות בדף ההגדרות של המטלה, את ההגדרה בדיקה במערכת TomaGrade ל"העלאה אוטומטית של הגשות" 1. כאן גם המקום לסמן את כל חברי צוות הקורס שאמורים לבדוק את המטלה במערכת תומגרייד 2. לא לשכוח לשמור שינויים.


מרגע זה מטלות שיוגשו יועברו תוך זמן קצר למערכת תומגרייד. ניתן לעבור ישירות לתומגרייד באפשרות עבור לבדיקה בעמודה TomaGrade בטבלת ההגשות.


בתום הבדיקה בתומגרייד, לאחר לחיצה על סיום הבדיקה יישלחו הציונים והקבצים הבדוקים חזרה אל המוודל ויוצגו לסטודנטים בצמוד להגשות שלהם.


הסרטון הבא מסביר כיצד יוצרים מטלה, מגדירים את הפרטים שלה ובודקים את ההגשות של הסטודנטים:


הקלטת סדנה: שימוש ברכיבי מוודל לשם הערכת סטודנטים