מטלה

בדיקה בממשק תומגרייד (Tomax)

נוסף לאפשרות בדיקת המטלות בעזרת עורך ה-PDF המובנה במוודל ישנה גם אפשרות לייצא את הגשות הסטודנטים למערכת TomaGrade (מבית תומקס) ולבדוק אותם שם. מערכת זו מציעה עוד מספר כלים ושיפורים שאינם קיימים בעורך ה-PDF המובנה (ניתן להתוודע אליהם בסרטון ההדרכה).

כדי ליישם בדיקה באופן הזה יש לשנות בדף ההגדרות של המטלה, את ההגדרה בדיקה במערכת TomaGrade ל"העלאה אוטומטית של הגשות" 1. כאן גם המקום לסמן את כל חברי צוות הקורס שאמורים לבדוק את המטלה במערכת תומגרייד 2. לא לשכוח לשמור שינויים.


מרגע זה מטלות שיוגשו יועברו תוך זמן קצר למערכת תומגרייד. ניתן לעבור ישירות לתומגרייד באפשרות עבור לבדיקה בעמודה TomaGrade בטבלת ההגשות.


בתום הבדיקה בתומגרייד, לאחר לחיצה על סיום הבדיקה יישלחו הציונים והקבצים הבדוקים חזרה אל המוודל ויוצגו לסטודנטים בצמוד להגשות שלהם.