בוחן

שאלות עם קלט מספרי

ברכיב הבוחן ניתן לשלב מגוון של שאלות שדורשות מענה בהקלדה של מספר. מדריך זה יסביר מה המאפיין היחודי בשאלות מסוג זה, ויבחין בין האפשרויות הגלומות בסוגים השונים כדי לאפשר בחירה מושכת של הסוג המתאים ביותר למטרה שלפניכם.

לכל השאלות שנסקור להלן יש מכנה משותף עיקרי אחד - הן דורשות מהסטודנט להקליד מספר כתשובה לשאלה. לשאלות מסוג זה שני מאפיינים בולטים:

  1. הן נבדקות אוטומטית - קלט מספרי הוא קלט שקל להגדיר עבורו בדיקה אוטומטית, ושאלות עם קלט כזה יודעות להיות רגישות לטווח שגיאה, כך ששינויים מזעריים התוצאה לא יחשבו לתשובה לא נכונה (אם אין בכך צורך).
  2. הן לא מציעות אפשרויות לבחירה - מבחינת הסטודנט יש כאן שאלה "פתוחה". אין אפשרות להפעיל 'לוגיקת בחינות' או אלימינציה, או באופן כללי לענות על השאלה באמצעות ידע חלקי.

במוודל יש מספר שאלות כאלה, אשר נבדלות זו מזו בהבטים אחרים הנוגעים למנגנון הפעולה שלהם ולפרטי הקלט שהן יודעות לבדוק (עמדו עם העכבר על שמות התכונות להסבר קצר). להלן טבלה שמסכמת את סוגי השאלות והתכונות הבולטות:

שאלות עם קלט מספרי
שאלה / תכונה תמיכה ביחידות שגיאה יחסית ספרות משמעותיות כתיב מדעי הגרלת משתנים סנכרון משתנים סעיפים טעות נגררת
מספרית
done clear clear clear clear clear clear clear
משתנים מספריים clear done done done done done clear clear
סט משתנים מספריים clear done done done done done clear clear
חישוב (פשוטה) done done clear clear done clear clear clear
חישוב done done clear clear done done clear clear
תשובות משובצות (מספרי) clear clear clear clear clear clear done clear
STACK done done done done done done done done


כדאי להתעכב על כמה מהתכונות האלה:


כתיב מדעי וספרות משמעותיות

בכל השאלות הנסקרות כאן, התשובה של הסטודנט היא תמיד מספר, והתכונה המרכזית של השאלות הללו היא שהן יודעות "להבין" באיזה מספר מדובר, ולקבל את התשובות 8.000 ו-8 כנכונות באותה מידה. בנוסף, הן יודעות "לסבול" סטייה מסוימת (שהוגדרה מראש) מהתשובה המקורית, שיכולה לנבוע מעיגול של התשובה, כך שגם התשובה 8.0001 תחשב כנכונה, אפילו אם התשובה האמיתית היא 8. כל זה לא ניתן לביצוע עם שאלות המצפות לקבל קלט טקסטואלי כלשהו ולאו דווקא מספר.

אלא שלפעמים עולה הצורך בהבחנה בין צורות שונות שבהם ניתן לכתוב את אותה התשובה. למשל, כאשר מעוניינים להקפיד על שימוש בספרות משמעותיות (Significant figures) ולא לקבל כל מספר של ספרות אחרי הנקודה, או כאשר רוצים שהתשובה תיכתב דווקא בכתיב מדעי (בשיטת הנקודה הצפה), ולא בכל צורה שהיא. חשוב לציין שמוודל תמיד יקבל תשובה שנכתבה בכתיב מדעי, בין אם חייבים לענות כך או לא.

מבין השאלות שתומכות בקלט מספרי, רק השאלות משתנים מספריים, סט משתנים מספריים ו-STACK תומכות בבדיקת ספרות משמעותיות וכתיבה מדעית, אבל ההגדרה של שאלת STACK מסובכת הרבה יותר משתי האחרות, ודורשת ידע מסוים בתכנות מתמטי, ולכן מומלץ לבחור באחת משתי האפשרויות הראשונות בשביל להשתמש באפשרויות האלה.


הגרלה וסנכרון של משתנים

תשובה מספרית היא על פי רוב תוצאה של חישוב כלשהו שמבוסס על מספרים שהוצגו בשאלה. כיוון שכך, אך מתבקש להכליל את השאלה מהמקרה הבודד שמתואר בה, ולנסח אותה באמצעות משתנים. באופן הזה השאלה מוצגת לכל סטודנט עם ערכים אחרים, ואת החישוב הנדרש בשביל להגיע לתוצאה אנחנו מזינים במרום הערך המספרי של התשובה הנכונה תוך שימוש במשתנים שהגדרנו בשאלה.

ומה קורה אם יש כמה שאלות על אותם משתנים? רוב סוגי השאלות מקבלות רק מספר אחד בתשובה, ולא מאפשרות להקליד כמה מספרים שונים בו זמנית. אם נגריל משתנים לשאלה הראשונה בסדרה של שאלות עוקבות, כיצד נוכל להבטיח שהשאלות הבאות ישתמשו באותם המשתנים ויחשבו נכון את התשובה הנכונה בכל שאלה בסדרה? לשם כך משתמשים בסנכרון משתנים. הסנכרון מבטיח שבנסיון מענה בודד אם משתנה חוזר יותר מפעם אחת הוא יקבל תמיד את אותו הערך, וכך הסטודנט יוכל להמשיך את החישוב באופן רציף בין תתי השאלות.

מבין השאלות שתומכות בקלט מספרי, השאלות משתנים מספרייםסט משתנים מספריים, חישוב ו-STACK תומכות בסנכרון והגרלת ערכים, ושאלה חישוב פשוט תומכת רק בהגרלה (זה מה ש"פשוט" בה). באופן שבו הגדרת המשתנים והסנכרון שלהם מתבצע משתנה משאלה לשאלה, אבל באופן כללי ניתן לומר שהוא הרבה יותר פשוט בשאלות מסוג משתנים מספריים וסט משתנים מספריים מאשר בכל יתר הסוגים.


שימוש בסעיפים וטעות נגררת

פתרון אחר לאפשרות של מספר שאלות על אותם נתונים ניתן להשיג ע"י שילוב תתי שאלות בתוך שאלה אחת. כך למעשה אנחנו יוצרים שאלה עם סעיפים, ויודעים מראש מה המספרים שיופיעו לסטודנט. שימוש בסעיפים אפשרי רק בשאלות מסוג תשובות משובצות ו-STACK, אבל ההגדרה של שאלת STACK מסובכת הרבה יותר ודורשת ידע מסוים בתכנות מתמטי, לכן בד"כ שאלה מסוג תשובות משובצות היא הפתרון המתאים.

אם מעוניינים בהגרלה של הערכים למרות השימוש בשאלות מסוג תשובות משובצות, ניתן לעשות זאת ע"י יצירה של סט שאלות סינונימיות במאגר השאלות והגרלת שאלה מתוכו. כדי ליצור מאגר כזה באופן מהיר אפשר להשתמש במחולל השאלות.