בוחן

שאלות Gang

שאלות gang מאפשרות לפתור את המצב הבא: יש לכם כמה קטגוריות של שאלות אקראיות המשמשות בבוחן אחד, ואתם מעוניינים שההגרלה מקטגוריות שונות תהיה מתואמת, כלומר, שיחד עם שאלה מסוימת מקטגוריה א' תוגרל תמיד שאלה מסוימת (ולא אקראית) מקטגוריה ב'. למעשה, מרגע שתוגרל השאלה הראשונה - תקבענה גם כל יתר השאלות שצריכות להיות מוגרלות איתה. במילים אחרות, הבוחן אינו מגריל X שאלות באופן אקראי ובלתי תלוי, אלא סט מוכן של X שאלות מתוך מבחר סטים.

איך עושים את זה?
  1. יוצרים את הקטגוריות הרלוונטיות לסט השאלות, כל קטגוריה תכיל שאלה אחת מכל סט. לכל הקטגוריות קובעים שם gang משותף:

  2. בקטגוריה הראשונה יוצרים מקבץ שאלות סינונימיות, כלומר כאלה שהסטודנט אמור לראות רק אחת מהן, אבל כל סטודנט רואה אחת אחרת באקראי. לכל שאלה כזו נותנים שם gang שונה. אין קשר בין שם ה-gang הזה לשם ה-gang של הקטגוריה:

  3. בקטגוריה הבאה יוצרים שוב מקבץ שאלות סינונימיות, ועבור כל שאלה קובעים את שם ה-gang לפי שמו בשאלה המקבילה לה בקטגוריה הראשונה. כלומר, אם אנחנו מעוניינים ששאלה א' מקטגוריה X תוגרל תמיד עם שאלה ב' מקטגוריה Y נקבע בשתיהן את אותו שם ל-gang.

  4. חוזרים על ההגדרות הללו בכל הקטגוריות הרלוונטיות.

  5. כאשר יוצרים את הבוחן, מוסיפים שאלה אקראית אחת מכל קטגוריה, ומוודל ידע להתאים בין שאלות מקטגורית gang משותפת ולהגריל אותן באופן מתואם.

להלן תרשים הממחיש את אופן הארגון של שאלות gang:

Gang gifure

כל סט שאלות שייבחר יחד לנסיון מענה מסוים של סטודנט מופיע ברקע בצבע זהה. לקטגוריות המרכיבות את הסט ישנו שם gang זהה (qset) והשאלות המרכיבות יחד סט מקבלות שם gang זהה (#_Set). כל השמות המופיעים בתרשים מתייחסים לשם ה-gang, שם השאלה או הקטגוריה חסר משמעות בהקשר זה.