Zoom

הגנת פרטיות המפגש

איך להגן על הפרטיות במפגשי זום ולהוריד את הסיכון לזומפרצות (Zoombombing)?
משתתפים לא רצוים עלולים להצטרף למפגש שיזמת. הם יכולים להקשיב, להקליט ואפילו להפריע לניהולו התקין של הפגישה. במדריך זה תמצאו הנחיות כדי להגן על הפגישה. אנחנו ממליצים לקרוא את המדריך, לזום יש הגדרות כדי להגן על הפרטיות ואבטחת מידע שיכולות להוריד את הסיכוי להתפרצות זרים לפגישה.


בדיקת רשימת משתתפים

מומלץ לזהות את המשתמשים לפני תחילת הפגישה. זה יכול להעשות בעזרת בקשה להדלקת הווידאו או בעזרת הצגה בקול למשתתפים אשר לא יכולים להדליק את המצלמה.

חשוב להסתכל על רשימת הנכנסים ואם צריך להסיר משתתף:

  1. לחץ על כפתור Manage Participants בתחתית החלון
  2. ליד המשתתף אותו רוצים להסיר לחץ על More
  3. מהרשימה שהופיעה בחר Remove

שימו לב! משתמש שיוסר מהמפגש לא יוכל לחזור אליו לצמיתות אפילו אם יהיו לו הפרטים הנדרשים לכך.


שימוש בסיסמה

בעקבות עדכון אבטחת מידע כל פגישות הזום החדשות מכילות סיסמה כחלק מקישור ההזמנה לפגישה. בפגישות רגישות כדאי לבחור סיסמה ארוכה ומוגנת יותר.

שימו לב: ברירת המחדל היא שגם התחברות לשיחה מטלפון דורשת סיסמה.

מכיוון שהסיסמא תשלח עם הקישור, חשוב לא לחלוק את הקישורים במקומות כמו קבוצות במדיה החברתית או באתר קורס שפתוח לציבור הרחב.


שימוש בחדר המתנה

חדר ההמתנה מאפשר למנהל הפגישה לשלוט בהצטרפות המשתתפים באופן ידני. לדוגמה, אפשר להכניס את המשתתפים אחד אחד תוך בדיקת המשתתפים או לחילופין להכניס את כולם יחד בתחילת הפגישה. 


נעילת הפגישה

אפשרויות השליטה מקנות למנהל הפגישה (Host) ומנהל חבר (Co-Host) את האפשרות לנעול את הפגישה לאחר שכל המשתתפים הצטרפו. לאחר שהפגישה ננעלה לא יוכלו משתתפים נוספים להצטרף ולא תופעל אזהרה כאשר משתתפים נוספים מנסים להכנס. כדי לנעול (או לשחרר נעילה) לפגישה:

  1. לחץ על כפתור Manage Participants בתחתית החלון
  2. בתחתית החלון הניהול לחץ על More
  3. מהרשימה שהופיעה בחר Lock Meeting\unlock Meeting 

שימו לב! משתמש שיצא בטעות מפגישה שננעלה לא יוכל לשוב אליה עד להסרת הנעילה.


מניעת רישום על מסך משותף

בעת שיתוף מסך, ניתן למנוע ממשתתפים אחרים את היכולת לצייר על המסך המשותף. כדי לעשות זאת:

  1. התחילו את השיתוף
  2. בשורת הכפתורים הצפה על המסך המשותף לחצו על More בקצה הימני
  3. בתפריט שנפתח בחרו ב- Disable participants annotation.

כדאי לדעת - אפשרות זו זמינה לכל משתתף בעת שהוא משתף את המסך, ולא רק למנהל הפגישה. אם אחד המשתתפים בוחר להפעיל אותה, גם למנהל הפגישה אין אפשרות לצייר על המסך.