בוחן

בדיקת שאלות פתוחות

מבין כל סוגי השאלות שניתן לשלב בבוחן, ישנם שני סוגים שאינם נבדק אוטומטית ודורשים בדיקה ידנית - שאלות מסוג מאמר ושאלות מסוג ציור חופשי. בשאלות מאמר ניתן לענות ע"י הקלדה של טקסט מקוון, צירוף תמונות, הקלטת קול או וידאו (ישירות מהדפדפן) או צירוף קבצים. שאלות ציור חופשי מאפשרות לסטודנט לצייר על המסך ולהגיש את הציור עצמו. כיוון ששאלות אלה נבדקות באופן ידני ישנו מנגנון בדיקה נפרד בשבילם בתוך פעילות בוחן, ומדריך זה יתאר כיצד משתמשים בו.

ישנן מספר דרכים שונות לבצע את בדיקת השאלות הפתוחות בבוחן. האפשרות ראשונה (והיחידה שאיננה פיתוח מקומי) היא בדיקה רוחבית, כלומר, בדיקה של שאלה מסוימת אצל כל הסטודנטים ברצף. שיטה זו נחשבת לרוב להוגנת ביותר, כיוון שהיא לא גורמת להטיה של הבודק עפ"י ההישגים בשאר הבחינה. בד"כ, זו גם השיטה היעילה ביותר מבחינת ניהול הזמן של הבודק. האפשרות שמשלימה אותה באופן טבעי היא בדיקה לפי נסיון מענה, כלומר בדיקה של כל טופס בחינה באופן רציף, מבלי לדלג בין סטודנטים. שיטה זו נדרשת לרוב כאשר ישנו קשר בין שאלות שונות שמשפיע על אופן ההבנה של התשובה שהסטודנט כתב. שיטה שלישית לבדיקה היא ע"י ייצוא של כל תוכן התשובות לפעילות מטלה, ובדיקה שלהן בתוך פעילות זו, עם היתרונות של כלי הבדיקה שקיימים בפעילות מטלה (הערות על PDF, בדיקה מרוכזת של קבצים, מחוון ועוד...).

במדריך זה:

מדריך זה לא יסקור כיצד כותבים שאלות פתוחות. נקודת המוצא להסברים כאן היא קיומו של בוחן שכולל גם שאלות פתוחות, שסטודנטים כבר ענו עליו, וכעת אנו מעוניינים לבדוק את תשובותיהם. בהקשר של בניית שאלת מאמר נציין רק שניתן לקבוע מה מהווה קלט הכרחי, ומה מהווה קלט אפשרי. כלומר, ניתן לקבוע האם הסטודנט חייב להקליד טקסט מקוון בשביל לענות על השאלה ויכול לבחור אם להעלות קובץ, או שהוא חייב להעלות קובץ ויכול לבחור אם להקליד בנוסף טקסט מקוון. לבחירה זו השלכות על אופן הבדיקה שיתבהרו להלן. עוד נזכיר שבשאלות פתוחות יש חשיבות לקביעת ניקוד אבסולוטי לשאלה (בדף עריכת השאלות בבוחן) ולא כדאי להסתפק בניקוד יחסי, כיוון שכאשר נותנים את הניקוד בפועל הערך הזה הוא שמשמש כציון המקסימלי שניתן לתת לשאלה.

בדיקה רוחבית

הדרך הנפוצה ובד"כ גם היעילה וההוגנת ביותר לבדיקת שאלות פתוחות היא באופן רוחבי. כלומר, בודקים את אותה השאלה ברצף עבור כל הסטודנטים. כדי לעשות זאת ניגש לאפשרות מתן ציון לשאלות פתוחות בתפריט הניהול של הבוחן:

במסך שיפתח תופיע רשימת השאלות שעלינו לבדוק ידנית, כאשר עבור כל שאלה יופיע (לצד שמה) מספר התשובות שעוד יש לתת ציון להם, מספר התשובות שלהם ניתן כבר ציון, וסך כל התשובות שניתנו לשאלה זו. במשך הבדיקה הערכים בעמודות אלו יתעדכנו בהתאם. ע"מ להתחיל לבדוק את התשובות, נלחץ על הקישור ציון שמופיע תחת העמודה "יש לתת ציון" עבור השאלה הרלוונטית:

כעת תופיע לנו רשימת התשובות של הסטודנטים לשאלה שבחרנו, ומעליה מספר אפשרויות לסינון ומיון. נוכל לקבוע למשל כמה נסיונות להציג בכל עמוד, האם להציג את כל הנסיונות או רק אלה שאמורים לקבל ניקוד, איך לסדר את הנסיונות (אקראית או לפי שם וכד') וכן האם להציג את טקסט השאלה (אם הטקסט ארוך מומלץ להסתיר אותו כדי למנוע גלילה ממושכת). כדי ליישם את הבחירה שלנו ולעדכן את התצוגה נלחץ על הכפתור שינוי אפשרויות. בנוסף, מעל האפשרויות הלו מופיע קישור לחזרה לרשימת השאלות.

מתחת לאפשרויות התצוגה תופיע רשימת התשובות ברצף (מחולקת לעמודים לפי הצורך). עבור כל תשובה יוצג במסגרת כחולה טקסט השאלה (אם בחרנו להציג אותו), תשובת הסטודנט 1 וקבצים מצורפים כקישור להורדה 2. מיד מתחת למסגרת הכחולה תופיע מסגרת ירוקה עם מקום למשוב מילולי לסטודנט 3 ומקום לכתיבת הניקוד הסופי של השאלה 4 שימו לב שהניקוד המקסימאלי לתשובה נקבע על פי מה שרשמתם בדף עריכת השאלות בבוחן:

כשנסיים למלא את המשובים והניקוד בכל התשובות בעמוד שפתוח לפנינו, או כשנרצה לשמור את עבודתינו עד כה ולצאת בינתיים, נלחץ על הכפתור שמירה או שמירה ומעבר לעמוד הבא המופיע בתחתית העמוד.

בדיקה לפי נסיון מענה

לפעמים דרוש הקשר רחב יותר כדי להעריך את התשובה לשאלה ספציפית, המופיע בתשובות לשאלות אחרות. במקרה כזה, בדיקה רוחבית איננה אפשרות מוצלחת במיוחד, ונרצה לבדוק את כל התשובות הקשורות זו לזו באופן מרוכז אצל כל סטודנט. כדי לבדוק את התשובות יחד, לפי נסיון המענה, עלינו לגשת לדף ציונים מתפריט הניהול של הבוחן המרכז את כל נסיונות המענה:

מתחת לכל נסיון מענה יופיע קישור המאפשר מתן ציון לשאלות פתוחות לנסיון מענה ספציפי:

כל קישור כזה יפתח לנו דף שכולל את כל התשובות שכתב סטודנט ספציפי לכל השאלות הפתוחות במבחן. עבור כל שאלה תופיע תשובת הסטודנט 1 וקבצים מצורפים כקישור להורדה 2, ומיד מתחת מקום למשוב מילולי לסטודנט 3 ומקום לכתיבת הניקוד הסופי של השאלה 4. שימו לב שהניקוד המקסימאלי לתשובה נקבע על פי מה שרשמתם בדף עריכת השאלות בבוחן. בנוסף, ישנם שני כפתורים בחלקו העליון של הדף, האחד 5 מאפשר להציג את כל השאלות, ולא רק את הפתוחות, והשני 6 מאפשר להציג את טקסט השאלה:

בסיום (או תוך כדי עבודה, אם מדובר במספר גדול של שאלות או משובים ארוכים) נוכל לשמור את עבודתינו בכפתור שמירה (או שמירה והמשך עריכה) שבתחתית הדף. לחיצה על כפתור שמירה תחזיר אותנו לדף נסיונות המענה, ושם נוכל לבחור בנסיון מענה נוסף לציינון.

יצוא לפעילות מטלה

כאשר מדובר בבדיקה של טקסט מקוון, האפשרויות לעיל יהיו לרוב האופציה המהירה והנוחה ביותר. אבל אם מדובר בתשובה המוגשת כקובץ, או שלמשל מעוניינים לנקד את התשובות ע"י מחוון, ישנה אפשרות לייצא את כל התשובות לשאלה מסוימת לפעילות מטלה, ואז לבדוק אותן עם הכלים הזמינים לפעילות זו וליבא חזרה את הציונים והמשוב לתוך הבוחן.

הייצוא מתבצע באופן רוחבי, כל שאלה פתוחה בבוחן הופכת למטלה נפרדת, שבתוכה סדרה של הגשות מכל הסטודנטים שענו על השאלה הזו. כל מה שהסטודנטים הזינו בשאלה (טקסט או קבצים) יעבור לתוך המטלה. את המטלה (או המטלות) בודקים כפי שבודקים כל מטלה, ובסיום מייבאים את כל המשובים והציונים לתוך הבוחן.

מתחילים בקישור מתן ציון לשאלות פתוחות המופיע בתפריט ניהול הבוחן. מסמנים את כל השאלות שרוצים לייצא לבדיקה כמטלות בתיבת הסימון מימין. לוחצים על הכפתור Export selected questions to Assignments, שנמצא מתחת לרשימת השאלות, וממתינים להודעת האישור שתופיע בראש העמוד עבור על שאלה שיוצאה בהצלחה:

כעת אפשר לעבור לעמוד הראשי של הקורס בו יופיעו סדרה של מטלות חדשות (מוסתרות מסטודנטים), לפי מספר השאלות שבחרנו לייצא:

נכנסים לכל מטלה, בודקים אותה כמו שבודקים מטלות ונותנים ציון בפנים. כשמסיימים חוזרים לדף מתן ציון לשאלות פתוחות ומסמנים בתיבת הסימון את כל השאלות שיצאנו למטלות ובדקנו אותן, וכעת אנחנו מעוניינים לייבא אותן חזרה לבוחן. לוחצים על הכפתור Import selected questions from Assignments:

נתבקש לאשר דריסה של כל הציונים והמשובים הקיימים במטלה, ואחרי כמה רגעים התהליך יושלם וכל הציונים והמשובים יופיעו בתוך הבוחן. על כל מטלה שיובאה (כלומר כל שאלה בבוחן) נקבל דיווח לכמה תלמידים התעדכן הציון/משוב.

חשוב לזכור! בבדיקת שאלה מסוימת, לא מומלץ לערב בין צורת בדיקה זו עם צורת בדיקה אחרת שהוזכרה לעיל, הדבר עלול לגרום למחיקה לא מכוונת של ציונים ומשובים.