בוחן

יצירת בוחן

אחרי שיש לנו כבר כמה שאלות במאגר אחנו יכולים להתחיל לדבר על בחנים. בוחן (Quiz) הוא למעשה פעילות שמציגה לסטודנט שאלות נבחרות מתוך המאגר בתנאים מסויימים. את השאלות שיוצגו בבוחן מסוים בוחר מי שבונה את הבוחן במסך עריכת השאלות בבוחן, והתנאים משקפים את אופי התפקיד של הבוחן בקורס (תרגיל, מבחן, לומדה וכו'...) ונקבעים במסך הגדרות הבוחן.

במדריך הזה נפעל בשלושה שלבים ביצירת הבוחן:

 1. נוסיף פעילות בוחן לקורס (מבלי לקבוע את ההגדרות שלה בשלב זה)
 2. נוסיף שאלות לתוך הבוחן, נסדר נעמד אותן לפי הצורך, ונקבע את הניקוד של כל שאלה
 3. נחזור למסך ההגדרות ונקבע אותן באופן שיתאים למטרת הבוחן בקורס

לפני שנתחיל - מומלץ מאד להשתמש ב- הפזורים בדפי ההגדרות של מוודל, ובמיוחד בדף הגדרות הבוחן שכולל הרבה מהם. הם מכילים מידע ממוקד ותמציתי על ההגדרה שלידה הם נמצאים.

שלבי העבודה:

הוספת פעילות בוחן

הוספה של בוחן לקורס אינה שונה מהוספה של כל פעילות אחרת. מפעילים מצב עריכה בדף הבית בקורס, ניגשים ליחידת ההוראה שבה אנו מעוניינים לכלול את הבוחן, לוחצים על הוספת פעילות או משאב בתחתית היחידה, ובוחרים בפעילות מסוג בוחן.
המסך הראשון שנתקל בו כאשר רק ניצור את הפעילות הוא מסך ההגדרות של הבוחן. זהו אינו המקום לקביעת השאלות שיופיעו בבוחן, אלא לקביעת הגדרות כלליות הקשורות לפעילות. אין צורך לקבוע את כל ההגדרות מיד עם יצירת הבוחן, אפשר להשלים זאת מאוחר יותר. כרגע, מספיק לתת לו שם ולהסתיר אותו (תחת הגדרות רכיב כלליות > זמינות > מוסתר מהסטודנטים) כדי שסטודנטים לא יכנסו אליו בטרם עת, ולעבור למסך עריכת השאלות בבוחן, בו קובעים אילו שאלות יופיעו בבוחן ובאיזה סדר.


הוספת שאלות לבוחן

אל מסך עריכת השאלות בבוחן מגיעים מבלוק הניהול של בוחן (האפשרות היחידה המסומנת בגלגל שינים קטן). מסך זה הינו פשוט מאד, ובאופן בסיסי מאפשר שתי פעולות:

 1. הוספת שאלות - מתוך מאגר השאלות שלנו, או הוספה של שאלה אקראית מקטגוריה המכילה מספר שאלות
 2. סידור שאלות - זה כולל גם עימוד, חלוקה למקטעים ושימוש בכותרות משנה, וכן קביעה האם ואיך לערבב את השאלות בין נסיונות

שימו לב! אמנם ניתן גם לכתוב שאלות ישירות מתוך המסך הזה, אך זו אינה צורת עבודה מומלצת.

כדי להוסיף שאלות לבוחן, ניגש לתפריט הוספה (בקצה הימני של המסך, בעברית) וממנו נבחר באפשרות ממאגר שאלות. בחלקו העליון של חלון הקטן שיפתח ננווט לקטגוריה שבה נמצאות השאלות שלנו, נסמן ב-✓ את כל השאלות שאנחנו מעוניינים לכלול בבוחן, ונלחץ על הכפתור הוספת השאלות הנבחרות לבוחן בתחתית החלון.עכשיו, משיש לנו כמה שאלות בבוחן, ניתן לקבוע את הסדר שלהן, ע"י גרירת הצלב הקטן  שבתחילת השורה של כל שאלה. ניתן לאחד שאלות להצגה בעמוד אחד ע"י לחיצה על הסרת מעבר עמוד בתחילת השורה בין שתי שאלות סמוכות, ובאותו האופן להוסיף מעבר עמוד בין שאלות, ע"י לחיצה על הוספת מעבר עמוד בין שתי שאלות. לחיצה על גלגל השיניים  לפני שם השאלה תעביר אותנו למסך העריכה של השאלה (אותו אחד שהגענו אליו כשיצרנו את השאלה במאגר השאלות).

בקצה השורה של כל שאלה נוכל לבחור בתצוגה מקדימה של השאלה בלחיצה על הזכוכית מגדלת  (אותה תצוגה שפתחנו מתוך מאגר השאלות), או במחיקה של השאלה ע"י לחיצה על הפח . כמו כן נוכל לקבוע את הניקוד שלה בלחיצה על העפרון  וכתיבת ניקוד חדש והקשה על Enter בשביל לשמור אותו.

שימו לב! הניקוד שאנו קובעים כאן הינו יחסי. כלומר, אם ברצוננו לתת לכל השאלות משקל זהה, אנו יכולים פשוט להשאיר את הניקוד שלהן 1, ורק לקבוע את הציון הסופי של הבוחן ל-100 (או כל מספר אחר שנבחר). הניקוד יתחלק בין השאלות לפי הערך היחסי של הניקוד שלהן.

כדאי לדעת! בשאלות מסוג מאמר (שאלות הנבדקות ידנית) יש חשיבות לקביעת ניקוד אבסולוטי לשאלות ולא כדאי להסתפק בניקוד יחסי, כיוון שכאשר נותנים את הניקוד בפועל הערך הזה הוא שמשמש כציון המקסימלי שניתן לתת לשאלה.

לתפריט הוספת השאלות שפתחנו קודם נוספה עכשיו האפשרות להוסיף כותרת חדשה, שתסמן את תחילתו של מקטע חדש. כותרת חדשה תמיד תופיע בראש עמוד חדש, והיא מאפשרת לחלק את הבוחן לכמה חלקים מוגדרים שעוזרים הן בהתמצאות, והן בהבהרה של מבנה הבוחן לסטודנטים. כותרות חלקים מופיעות בתפריט הניווט של הבוחן, ומחלקות את רשימת השאלות למקטעים נפרדים.כדאי לדעת! שימוש בכותרות לחלקים שונים מאפשר לערבב את השאלות רק בחלקים נבחרים של הבוחן, ולא בכולו. אפשרות זו שימושית במיוחד אם יש כמה שאלות פתיחה זהות שאמורות להופיע לכל הנבחנים באופן זהה, ורק אח"כ מגיע חלק שבוחן את הידע באופן אפקטיבי יותר ומורכב משאלות אקראיות ו/או מעורבבות.


הגדרות הבוחן

לאחר שנכניס את השאלות אנחנו יכולים לפנות לשלב ההגדרות של הבוחן עצמו, על מנת לסיים את הגדרת הפעילות לפי המטרה המקורית שלה. נכיר תחילה באופן כללי אילו הגדרות חשובות בבוחן נשלטות ברמת הפעילות עצמה ולא מתוך השאלות:

 1. זמינות הבוחן - כל מה שקשור בשאלה מי?, מתי? ואיפה? יכולים לבצע את הבוחן
 2. ניקוד הבוחן - מדובר בערך הניקוד, אך לא במשקלו בציון הסופי. כלומר, מדובר בקביעה שרירותית יחסית מתוך כמה נקודות מחושב הציון של הבוחן (האם ציון מלא הוא 10 או 30 או 100?)
 3. התנהגות השאלות בבוחן והצגת משובים - אלה החלקים המהותיים ביותר לקביעת מטרת הפעילות. כאן נקבע אילו משובים מוצגים באיזה זמן וכמה פעמים ניתן לנסות לענות על השאלה או על הבוחן. במידה רבה, קביעות אלו הן שיוצרות את ההבחנה הראשונית בין בוחן / תרגיל / לומדה וכד'.
  שימו לב! בניגוד להגדרות השאלה, אותן פגשנו בפרק הקודם של המדריך, הגדרות אלה ישפיעו רק על אופן תצוגת השאלות בבוחן הזה, וניתן בהחלט לשלב את אותן שאלות בהתנהגות אחרת בבוחן אחר.

מטרתנו במדריך זה היא לא לכסות את כל מגוון האפשרויות שניתן להגדיר, ולכן נציין רק את המרכיבים החשובים ביותר להגדרה. פרטי ההגדרות הנ"ל פזורים בין כמה אזורים שונים במסך ההגדרות, ולכן נסקור אותם לפי סדר הופעתם על המסך, ולא לפי החלוקה לעיל (אל דאגה, יש הרבה חפיפה בין השניים).

 1. הגדרות כלליות - כאן כבר נתנו שם לבוחן, אפשר עכשיו להוסיף הנחיה לבוחן, שתופיע לנבחנים טרם התחלת נסיון המענה (כלומר, לפני שראו את השאלות והזמן התחיל לרוץ, אם יש הגבלת זמן).
 2. תזמון - כאן נוכל לקבוע מתי לכל המוקדם ניתן להתחיל נסיון מענה חדש על הבוחן, ועד מתי חייבים לסיים אותו. בנוסף, נוכל לקבוע כאן את הגבלת הזמן לביצוע של נסיון מענה בודד. אם אין הגבלה ניתן להמשיך עם אותו הנסיון עד לזמן הסגירה, אך אם יש הגבלה, הנסיון חייב להסתיים תוך זמן קצוב מרגע שהתחיל. את הקביעה מה יקרה לאחר שחלף זמן סיום הבוחן מומלץ לסמן כהגשה אוטומטית של נסיונות מענה פתוחים.
  כדאי לדעת! את ההנחיות על הבוחן אפשר לראות גם לפני התחלת נסיון המענה, כך שאם אנחנו רוצים לחשוף אותן רק בשלב מאוחר יותר עלינו להסתיר את הפעילות או להשתמש בהגבלת גישה.
 3. ציונים - הדבר היחיד שחשוב לקבוע כאן הוא מה מספר נסיונות המענה המותרים לביצוע הבוחן. לקביעת ציון עובר אין משמעות קריטית במסגרת הבוחן עצמו, אבל היא חשובה לקביעת תלות בין רכיבים (למשל ע"י שימוש במעקב השלמה).
 4. סידור השאלות בבוחן - כאן נוכל לקבוע באופן מהיר כמה שאלות יוצגו בכל עמוד בבוחן. אם אנחנו מעוניינים במספר שונה של שאלות בכל עמוד, מומלץ לקבוע את הההגדרה עמוד חדש על כל השאלות באותו עמוד, ולסדר את העימוד ממסך עריכת שאלות בבוחן.

עד כאן סקרנו כמה הגדרות פשוטות, בסיסיות ואינטואיטביות יחסית, אשר מתייחסות להיבטים כללים של הבוחן. שתי קבוצות ההגדרות הבאות עוסקות באפשרויות מתקדמות יותר, אשר מביאות לידי ביטוי את היותו של הבוחן פעילות מקוונת המאפשרת אינטראקטיביות מסוגים שונים עם הסטודנט המבצע אותו, וקשורות קשר הדוק למטרת השימוש בפעילות זו כפי שהגדרנו אותה בתחילת הדרך.

התנהגות השאלה

אנו קוראים "התנהגות" לדרך שבה השאלה מוצגת, מאפשרת ומגיבה לנסיון המענה עליה. אם אנו מעוניינים שמסיחים בשאלות רב-ברירה (ומספר סוגים נוספים) יופיעו בסדר שונה לכל סטודנט, עלינו לוודא שערבוב תשובות בשאלה מסומן בכן. יש צורך גם בהגדרה זו וגם בהגדרה ברמת השאלה (שראינו בפרק הקודם) כדי לאפשר ערבוב של המסיחים.

מנגנון המשוב בשאלות מאפשר לבחור אחד משלושה מצבים עיקריים:

 • האם ישנו משוב כלשהו על השאלות שצריך להיות מוצג בזמן המענה על הבוחן? אם אין, נבחר בדחיית משוב השאלה -  לאחר הגשת בוחן כולו.
 • האם מגישים כל שאלה מיד, או את כולן יחד רק בסיום הבוחן? אם מגישים כל שאלה מיד נבחר במשוב מיידי - מענה חד פעמי על השאלה.
 • האם אפשר לנסות שוב לענות על השאלה (עם או בלי רמזים), במידה שהתשובה לא היתה נכונה? אם אנחנו רוצים לאפשר נסיונות נוספים במקרה של טעות נבחר באינטראקטיבי - מספר נסיונות מענה לשאלה + רמזים. שימו לב שבאפשרות זו המשובים על השאלה לא יוצגו עד שהסטודנט לא ענה נכון או סיים את כל הנסיונות האפשריים.

כדאי לדעת! הגשת השאלות באופן מיידי בתוך נסיון המענה (אחת משתי האפשרויות האחרונות שצוינו לעיל) מאפשרת לחסום את הצפיה בשאלות הבאות עד להגשת השאלה הנוכחית. אפשרות זו שימושית במיוחד כאשר שאלה מתקדמת יותר חושפת חלק מהתשובה של שאלה שקדמה לה, ואנו מעוניינים שהסטודנטים לא ישתמשו במידע הזה בשביל לענות על השאלה הראשונה.

אפשרויות לתצוגת משוב

בחלק הזה מופיעה טבלה מפורטת של סוגי המשובים והשלבים השונים שבהם אפשר להציג אותם לסטודנטים. השורות בטבלה מתייחסות ל"מה?" ואילו העמודות מתייחסות ל"מתי?":


כיצד ההגדרות לעיל באות לידי ביטוי במשוב עצמו? להלן תרשים שמסכם את האפשריות הקיימות לתצוגת משוב עבור תשובה נכונה, שגויה, ותשובה שגויה שניתן לה רמז. בחלקו התחתון רשימת האפשרויות למשוב עם קודי צבע שונים, ובחלקו העליון מסומנים באותם הצבעים החלקים המושפעים מבחירה באפשרויות השונות:


שילובים שונים של זמן התצוגה עם תוכן תצוגת המשוב מייצרים פעילות עם אופי שונה. כך למשל, בבחנים ומבחנים בד"כ כל המשובים מוצגים רק בסוף, ואילו בלומדות המשובים מוצגים באופן מיידי, ע"מ לאפשר ללומד להבין במה טעה לפני שימשיך לשאלה הבאה.

כדאי לדעת! השילוב הנכון בין התנהגות השאלה לאפשרויות תצוגת המשוב, הוא המפתח ליצירת פעילות מוצלחת אשר מתפקדת בהתאם למטרה שהצבנו לעצמנו. כדאי לשים לב שעל אף שהקביעות הנ"ל זהות לכל השאלות בבוחן, ניתן במקרים רבים לקבוע פרטי תצוגה שונים לשאלה מסויימת ע"י עריכת המשובים בה (ממסך עריכת השאלה).

נשארו לנו עוד כמה הגדרות שנתאר בקצרה:

 1. תצוגה חזותית - אין צורך לגעת בה בד"כ ולכן נדלג עליה
 2. הגבלות נוספות על נסיונות המענה - הגבלות אלו נועדו למנוע גישה לבוחן מחוץ לזמן ולמקום שהוגדרו לו. הן כוללות קביעת סיסמה, הגבלת כתובות IP ושימוש בדפדפן מאובטח
 3. הערכה מילולית מסכמת לבוחן - הערכה מילולית שתוצג לסטודנט בהתאם להשגיו בבוחן. את ההערכה ניתן לחלק לטווחי ציון (נניח 0-60,60-80,80-90,90-100) ולכל טווח לכתוב הערכה מסכמת התואמת את הציון שהושג.

כל יתר ההגדרות בהמשך המסך אינן יחודיות לפעילות בוחן, אלא קיימות בכל רכיב במוּדל, ולכן לא נסקור אותן כאן.

זהו! סיימנו להגדיר את הבוחן ויש לנו בוחן מתפקד. כעת מומלץ לעבור למסך התצוגה המקדימה בלחיצה על הזכוכית מגדלת  בבלוק הניהול של הבוחן, ולבדוק שהבוחן עובד כמצופה. כאשר הכל עובד לפי התוכניות, כדאי לתת לעוזר הוראה או קולגה להתנסות גם כן, כדי לקבל משוב על בהירות השאלות, המשובים ואופן ההצגה שלהם.