מטלה

הסרטון הבא מסביר כיצד יוצרים מטלה, מגדירים את הפרטים שלה ובודקים את ההגשות של הסטודנטים:


הקלטת סדנה: שימוש ברכיבי מוודל לשם הערכת סטודנטים