מדריכי מוּדל בעברית

View

שימו לב! זהו אתר ההדרכה הישן.
למידע מעודכן אנא גשו לאתר ההדרכה החדש.

חזרה לתוכן העניינים

EXAM moodle

English  New!

סביבת הבחינות EXAM moodle היא סביבה מאובטחת לקיום בחינות ממוחשבות. על אף הדמיון לסביבת מוודל הרגילה, בסביבה זו לא ניתן להוסיף שום משאב או פעילות מלבד בחינה בפורמט של "בוחן או "מטלה", וגם אופן ההגדרה של הבחינה שונה. הסביבה מיועדת לקיום בחינות סינכרוניות בלבד (בחינות שבהן כל הסטודנטים מתחילים את הבחינה באותה שעה או לפחות באותו יום). המבוא שלהלן יסקור בקצרה את המאפיינים המרכזיים, וידגיש את הדברים שאליהם יש לשים לב בעת שיוצרים בחינה בסביבה זו.

הגישה לסביבת הבחינות אפשרית גם מהדף הראשי של מוּדל תחת "הכוונה לסטודנטים":


כדאי לדעת! סביבת הבחינות אינה מתנהגת כמו סביבת מוּדל רגילה. סטודנט אשר נכנס לסביבה זו אינו רואה רשימת קורסים, ואינו בוחר לאיזו פעילות להיכנס - הוא מנותב ישירות לבחינה שהוא אמור לעשות כרגע, ואם אין אחת כזו הוא מקבל הודעה על כך שאין לו בחינות לבצע עכשיו, ונפלט החוצה מסביבת הבחינות. אם יש יותר מבחינה אחת שזמינה לו - תופיע לו אפשרות לבחור לאיזו מבין הבחינות ברצונו להכנס.

מה זה "פורמט בחינה"?

ניתן ליצור מגוון גדול מאד של בחינות במוודל EXAM שיכול לענות על כל צורך כמעט של בחינה מקוונת. עם זאת, אנחנו מבחינים בין שני פורמטים בסיסיים של מבחנים (שמקבלים את שמם מהפעילויות המקבילות להם במוודל):

  1. בוחן - מבחן שהסטודנט עונה בו על כל שאלה בנפרד בתוך טופס הבחינה. ניתן להשתמש בשאלות מכל סוג שהוא והן יכולות להיות פתוחות או סגורות (כלומר, נבדקות אוטומטית), וכן לכלול אפשרות להעלת קובץ. מבחן מסוג זה מאפשר ערבוב והגרלה של שאלות וכן בדיקה רוחבית של שאלות פתוחות.
  2. מטלה - על אף שמה, היא איננה תחליף למבחן. זהו שם לפורמט שבו למעשה לא עונים על כל שאלה בנפרד בתוך סביבת הבחינות, אלא מקבלים טופס בחינה (בקובץ או כטקסט מקוון הכולל את כל השאלות) וכותבים את כל התשובות בתוך חלון טקסט אחד או שמגישים קובץ (או מספר קבצים) הכוללים את כל התשובות. מטלה מהווה בפועל "קיצור דרך" ליצירת מבחן שאין כוונה להשתמש בו בשאלות סגורות או פתוחות במוודל EXAM, ובמקום זאת רק מעוניינים להשתמש באפשרויות התומכות לבחינה שקיימות בסביבת הבחינות - פלטפורמה להצגת הטופס והגשת התשובות, אפשרות לתקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן, טיפול אוטומטי בהארכות זמן ועוד...

שימו לב! בכל פורמט שבו נבחר, לאחר שסיימנו להכין את הבחינה, ולפני שנציג אותה לסטודנטים, חשוב מאד לוודא את התקינות שלה ע"י משתמש בדיקה. משתמש בדיקה מדמה סטודנט באופן המהימן ביותר, כך שכמעט כל תקלה שלא עלינו עליה במהלך יצירת המבחן והתצוגה המקדימה שלו, נוכל לאתר באמצעות נסיון לענות עליו עם משתמש בדיקה. ההוראות להגדרת משתמש כזה ושימוש בו מופיעות כאן. חשוב לבדוק אל כל היבטי הבחינה, החלק מהצגה של תמונות, עבור בהעלאת קבצים והגשתם, וכלה במענה על שאלות מסוגים שונים.

שלבי העבודה (מופיעים בתוכן העניינים מימין)

יצירת בחינה במוודל כוללת שלושה שלבים בסיסיים:

  1. הגדרה - יצירה וקביעה של סוג הבחינה, תזמון הבחינה והגבלת הגישה אליה ועוד הגדרות שאינן נוגעות לתוכן הבחינה.
  2. עריכה - בניית טופס הבחינה. החלק המשמעותי ביותר ביצירת בוחן, אבל פשוט וקצר ביצירת מטלה.
  3. בדיקה - אם מדובר בבחינה הנבדקת אוטומטית (אפשרי רק בבוחן), שלב זה נחסך לגמרי. אם מדובר בבחינה עם שאלות פתוחות או במטלה, כאן נידרש לעבור על כל התשובות ולתת עליהן ציון.
    כדאי לדעת שניתן לבדוק קבצים שהועלו כתשובה בעזרת עורך PDF, המאפשר כתיבת הערות ישירות על הקובץ.

הבחירה של פורמט הבחינה מתבצעת (לאחר הפעלת עריכה) בדף הראשי של הקורס:

בחירה בכל אחת מהאפשרויות תציג לנו את דף ההגדרות של הוספת בחינה. הוספת בוחן (Quiz) 1 תפתח דף הגדרות קצת יותר מורחב, ותחייב יצירת שאלות והרכבת טופס בחינה כפי שהדבר מבוצע בבחנים במוודל. הוספת מטלה (Assignment) 2 תציג דף הגדרות מצומצם יותר, ותחסוך את הצורך ללמוד את האופן שבו בונים שאלות בבחנים במוודל, ומרכיבים אותן לטופס בחינה.

בכל דרך שבה נבחר, לאחר שנסיים לטפל בדף ההגדרות השלב הבא יהיה עריכת השאלות בבחינה. בנקודה זו הטיפול בשני הפורמטים מתפצל (פיצול שממשיך גם בשלב הבדיקה). אם מדובר בבוחן, יש להכיר את המדריך ליצירת בחנים בשביל לדעת איך להמשיך מכאן, אך כדאי לקרוא את הפרק על עריכת בחינה במדריך זה בשביל להכיר את המאפיינים היחודיים לסביבת הבחינות. אם מדובר במטלה, הפרק שימוש במטלה מסכם את כל הנדרש לדעת.

מאפיינים נוספים

מעבר לבחינות עצמן, סביבת הבחינות כוללת מספר מאפיינים נוספים שמסייעים מאד בניהול הבחינה:

  • תקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן - ישנה אפשרות לפרסם הודעות כלליות, הודעות תיקון על שאלות ספציפיות וכן לענות בצ'אט באופן פרטי לכל סטודנט.
  • טיפול בהארכות זמן - סביבת מוודל EXAM מעודכנת באופן רציף בהארכות הזמן המאושרות לכל סטודנט, ומחשבת את זמן הבחינה המתאים לכל אחד באופן אוטומטי. בנוסף ישנו ממשק פשוט לתיקון או הוספה של הארכות פרטניות או לקבוצה אם יש בכך צורך.
  • יבוא ציונים למוודל הרגיל - את ציוני הבחינה (מכל פורמט) ניתן לייבא בלחיצת כפתור לסביבת המוודל הרגילה, לצורך סכימה עם יתר מרכיבי הקורס.
בהצלחה!