מדריכי מוּדל בעברית

View

שימו לב! זהו אתר ההדרכה הישן.
למידע מעודכן אנא גשו לאתר ההדרכה החדש.

חזרה לתוכן העניינים

בדיקת תקינות הבחינה

הדרך המהימנה ביותר לבדוק את תקינות המבחן על כל חלקיו היא באמצעות משתמש בדיקה. משתמש הבדיקה למעשה מתפקד כסטודנט פקטיבי, ומאפשר לנו לחוות את המבחן באופן זהה לזה שבו הסטודנט יראה אותו. בדיקה באופן הזה חשובה הן בשביל לבדוק שהשאלות עובדות כיאות, והן בשביל לבדוק שהבחינה המוגשת בסופו של דבר תואמת את צפיותינו, למשל, בכל הנוגע לבדיקה ידנית של חלקים מהמבחן.

שלבי העבודה עם משתמש בדיקה:
הוספת משתמש בדיקה לקורס 

כדי להתחיל להשתמש במשתמשי בדיקה יש ראשית לצרף אותם לקורס כסטודנטים (גם אם כברצרפנו אותם במוודל הרגיל) ואח"כ לקבוע להם קוד כניסה לקורס. מתחילים בדיוק כפי שמצרפים כל סטודנט אחר באופן ידני:

 1. ניגשים למסך המשתתפים
 2. לוחצים על שיוך משתמשים לתפקיד בקורס
 3. מוודאים שהתפקיד המופיע בחלונית העליונה 1 הוא Student
 4. בתיבת החיפוש כותבים "101" 2 ולוחצים על חיפוש 3
 5. תופיע רשימה של משתמשים, כאשר הראשון מביניהם הוא 101. לוחצים על הכפתור שיוך לתפקיד 4 שמופיע לידו
 6. (אם יש צורך במשתמשי בדיקה נוספים, אפשר להגדיר עד חמישה עם חיפוש המספרים 101-105).
 7. לוחצים על סיום שיוך המשתמשים לתפקיד בקורס 5.


שימו לב! למשתמש בדיקה 101 מוגדרת הארכת זמן מערכתית של 50%. על פי רוב, השימוש במשתמשים אלו לא נועד לבדיקת מגבלות הזמן של הבחינה ולא אמור לשנות. אם רוצים לבדוק את השפעת הארכת הזמן תוספת זו היא שימושית, אך עשויה לבלבל אם במקרה רוצים לבדוק את הבחינה דווקא עם משתמש עם הגבלת זמן רגילה. במקרה כזה יש להשתמש באחד המשתמשים האחרים(102-105).

כעת עלינו לקבוע קוד כניסה לקורס שיאפשר רק לנו להיכנס לקורס באמצעות משתמש הבדיקה (סיסמת ההתחברות למוודל של משתמשי הבדיקה ידועה לכולם ולכן נדרשת סיסמה נוספת כדי למנוע כניסה לא רצויה לקורס שלנו). לשם כך ניגש לדף הגדרות הקורס, ובחלק משתמשי בדיקה נכתוב קוד כלשהו שישמש כקוד כניסה 1 ונשמור את השינויים 2:זהו! מעתה יש לכם בקורס משתמש(ים) חדש שתוכלו לבדוק איתו את הבחינות בקורס. על פעולה זו יש לחזור רק פעם אחת בכל קורס, המשתמשים ישארו רשומים עד שתחליטו להסיר אותם.

הגבלת הבחינה למשתמשי בדיקה

משתמש הבדיקה שהוספנו לקורס מתפקד בדיוק כמו כל סטודנט אחר. משמעות הדבר היא שאם נפתח את הבחינה באופן שהוא יכול לגשת אליה היא תהיה פתוחה למעשה לכל סטודנט שרשום לקורס. זה מצב לא רצוי כמובן, וכדי למנוע אותו נגביל את הגישה לבחינה רק למשתמשי הבדיקה. אפשר להגביל את הגישה בכל מיני דרכים, אך כאן תוצג הדרך הנוחה ביותר לשימוש חוזר, כך שלא תצטרכו להתעסק בהגבלה יותר מפעמיים - ביצירת ההגבלה, ובהסרתה לאחר שהשלמתם את הבדיקות.

כדי להגביל את הבחינה רק למשתמשי הבדיקה עלינו ליצור קבוצה שתכיל אותם ולהגביל את הגישה למבחן לקבוצה זו. יצירת קבוצת משתתפים מבוצעת ממסך הקבוצות בתפריט הניהול של הקורס:

 1. נלחץ על הכפתור יצירת קבוצה 1.
 2. במסך שיפתח ניתן לקבוצה שם ונשמור את השינויים (בכפתור הכחול למטה).
 3. כשנחזור למסך הקבוצות נבחר את הקבוצה שזה עתה יצרנו 2.
 4. נלחץ על הכפתור הוספת הסרת משתתפים מקבוצה.


יפתח לנו מסך הוספת המשתתפים ונוכל להוסיף את משתמשי הבדיקה ע"י בחירתם מהרשימה "משתמשים זמינים" 1 (יש להחזיק את המקש Ctrl לחוץ לבחירה של מספר משתתפים) ולחיצה על הוספה 2. כל המשתמשים שהוספנו יופיעו כעת ברשימה "חברי הקבוצה" 3 (ויגרעו מרשימת המשתתפים הזמינים). כשנסיים מלחץ על הכפתור חזרה לקבוצות 4.כעת ניגש לדף ההגדרות של הבחינה שלנו, לחלק הגדרות בחינה ממוחשבת, נלחץ על הגדרות נוספות... בתחתית החלק הזה 1, ותופיע לנו אפשרות חדשה הגבל לקבוצות הבאות. נבחר מתוך הרשימה את קבוצת הבדיקה שלנו 2, ונשמור את השינויים.


בדיקת תקינות הבחינה 

כעת אפשר לשנות את תזמון הבחינה וכן כל הגדרה אחרת בשביל להפוך את המבחן פעיל וזמין לבדיקה ולהתחבר עם משתמש הבדיקה בשביל לנסות אותו. כדי להתחבר מומלץ לפתוח דפדפן נפרד (או חלון גלישה בסתר ע"י לחיצה על Ctrl+Shift+N) ולגלוש לכתובת של מוודל EXAM.

 • בשם המשתמש נקליד test1 עבור 101 (או test2 - test5, עבור 102-05 בהתאמה, לפי מי שרשמנו לקורס).
 • בסיסמה נקליד את התו נקודה .
 • נלחץ על התחברות.אם הגדרנו הכל כמו שצריך והבחינה באמת זמינה עכשיו יופיע מסך שמבקש להכניס את קוד הכניסה לקורס שלנו שקבענו לעיל, ואחריו שנכניס אותו נעבור לבחינה:


שימו לב! אחרי שהגשנו את בחינה פעם אחת עם משתמש בדיקה לא ניתן לבצע אותה שוב מבלי למחוק את נסיון המענה מתוך טבלת התוצאות. אם לא נעשה זאת, בנסיון ההתחברות הבא תופיע לנו הודעה שכבר סיימנו את הבחינה בקורס.

חשוב לזכור! לאחר שסיימנו לבדוק את הבחינה יש להחזיר את התזמון שלה למועד המקורי ולהסיר את ההגבלות שקבענו, כדי שהסטודנטים בקורס יוכלו לבצע אותה ביום הבחינה.