מדריכי מוּדל בעברית

View

שימו לב! זהו אתר ההדרכה הישן.
למידע מעודכן אנא גשו לאתר ההדרכה החדש.

חזרה לתוכן העניינים

הוספת בחינה

מוודל EXAM תומך בשני פורמטים של בחינות המבוססים על הפעילויות המוכרות מהמוודל הרגיל: "בוחן" ו"מטלה". ההבדל העיקרי בין הפורמטים מתבטא בטופס הבחינה ובדרך שבה עונים עליו, ולא בהגדרות הכלליות הנוגעות לתזמון הבחינה והגבלת הגישה אליה. מדריך זה יסקור במשולב את המשותף לדפי ההגדרות של שני הפורמטים, למעט חלק אחד שאינו רלוונטי ל"מטלה" ויופיע עם רקע שונה שיאפשר לדלג עליהם במהירות למי שהוא אינו נחוץ לו.

חשוב לזכור! הבחירה של פורמט הבחינה אינה מתבצעת מתוך דף ההגדרות אלא בשלב יצירת הבחינה בדף הראשי של הקורס:

הוספת בוחן 1 תקבע את דף ההגדרות שיפתח בתצורה המורחבת שלו, ותחייב יצירת שאלות והרכבת טופס בחינה כפי שהדבר מבוצע בבחנים במוודל. הוספת מטלה 2 תציג דף הגדרות מצומצם יותר, ותחסוך את הצורך ללמוד את האופן שבו בונים שאלות בבחנים במוודל, ומרכיבים אותן לטופס.

דף ההגדרות כולל:
הגדרת כלליות

בראש החלק הזה יופיע סוג הבחינה שבחרנו 1 באופן שאינו ניתן לשינוי. תחתיו נתבקש לתת שם לבחינה 2. השם לא מופיע לסטודנטים בד"כ, אבל אם במקרה ישנן שתי בחינות במקביל יופיע תפריט שיאפשר לסטודנטים לבחור איזו בחינה הם מעוניינים לבצע עכשיו, והשם בתפריט הזה יהיה השם שנקבע כאן (בתוספת אוטומטית מספר קורס ומועד אם נקבע).


הדבר הבא שנצטרך למלא הוא את ההוראות לנבחן 3. הוראות אלה יוצגו לנבחן עוד לפני תחילת המבחן, כך שהוא יוכל לקרוא אותן מבלי לאבד זמן בבחינה, אבל הוא יהיה חייב להתחיל את הבחינה בפועל לפני שיעבור הזמן המאוחר ביותר שהוגדר לכך (ראו להלן עיכוב מותר בחלק תזמון). חשוב לדעת שההוראות זמינות לנבחן גם במהלך הבחינה בקישור המופיע באופן ברור בראש הדף (לצד קישור לחומרי העזר, ראו להלן), שלחיצה עליו פותחת את ההוראות בחלון נפרד כדי לא להפריע למהלך הבחינה.


חשוב מאד לכלול את כל ההנחיות הרלוונטיות בהוראות לנבחן, כולל אופן התנהלות הבחינה, החלקים השונים בה, מספר השאלות שיש לענות עליהן ודגשים אחרים נוספים. אין לנבחן כמעט שום דרך אחרת לקבל את רוב המידע הזה אם הוא לא יופיע כאן באופן ברור.


הגדרות בחינה ממוחשבת

בחלק הזה של ההגדרות אנו קובעים כמה היבטים כללים של סדרי הבחינה שאינם נוגעים לתזמון שלה (לכך נועד החלק הבא). ראשית, כדי שבחינה במוודל EXAM תהיה זמינה לסטודנטים חובה להפעיל אותה, ע"י שינוי האפשרות בחינה פעילה ל"כן" 1. בחינה לא פעילה לעולם לא תופיע לסטודנטים, גם אם כל יתר ההגדרות מאפשרות זאת. מצד שני, בחינה פעילה תופיע לסטודנטים רק כאשר יתר ההגדרות (תזמון, קבוצה, מיקום וכד') מאפשרות זאת. מומלץ מאד להגדיר את כל הבוחן עד הסוף, ולהשאיר את הפעלת הבחינה לשלב האחרון בטיפול בבוחן.

ניתן, ורצוי אם זה רלוונטי, לכתוב גם את המועד של הבחינה 2 (ישנם שלושה לכל היותר). לבחירת המועד יש משמעות ויזואלית בלבד - כאשר נבחן מקבל תפריט לבחירת המבחנים בכניסה למוודל EXAM שם הבחינה יכלול את הכתוב "מועד א/ב/ג" (בהתאם למועד שנבחר).


לכל בחינה ניתן לצרף חומרי עזר 3 שיהיו זמינים לנבחן לאורך כל הבחינה בקישור מעל המבחן, בדיוק כמו הוראות הבחינה (ראו לעיל). כחומרי העזר ניתן לצרף קובץ PDF אחד בלבד. לא ניתן לצרף קבצים נוספים או מסוג שונה. אם ישנם מספר דפים שצריכים להופיע כחומר עזר, יש לאחד אותם מראש לקובץ PDF אחד.

אחת האפשרויות היעילות במוודל EXAM היא הצ'אט 4 בין הסטודנטים לצוות הקורס. הפעלת הצ'אט מאפשרת לסטודנטים לכתוב באופן פרטי שאלות לצוות הקורס, ולקבל מענה תוך כדי המבחן. שימו לב שמערכת ההודעות (לכלל הנבחנים) זמינה בכל מקרה. תוכלו לקרוא עוד על אפשרות זו וכיצד משתמשים בה בפרק על תקשורת עם סטודנטים.

לחיצה על "הגדרות נוספות..." תציג לנו אפשרות להגביל את הגישה לבוחן לקבוצות סטודנטים מסוימות 5. שימו לב שאפשרות זו תופיע רק אם ישנן קבוצות מוגדרות באתר הקורס במוודל EXAM (מערכתיות או ידניות). מול האפשרות הגבל לקבוצות הבאות תופיע רשימת הקבוצות בקורס, ונוכל לבחור ממנה אחת או יותר (ע"י לחיצה והחזקה של מקש ctrl) שרק סטודנטים החברים בהן יוכלו לגשת לבחינה.


תזמון

1 תחילת הבחינה - קובע את זמן תחילת הבחינה, לפני מועד זה לא ניתן להיכנס לבחינה ואפילו לא לראות את ההוראות שלה. כברירת מחדל ניתן להתחיל את הבחינה עד שעה מרגע שנפתחה. ניתן לשנות הגדרה זו באפשרות עיכוב מותר, להלן.

כדאי לדעת! משתמש שהתחבר והתחיל את הבחינה בזמן, אבל החיבור התנתק לו, יוכל לחזור אל הבחינה ולהמשיך היכן שהפסיק גם אם עבר פרק הזמן המוגדר כעיכוב מותר. עם זאת, את הזמן שבו לא היה מחובר הוא יאבד מתוך הזמן המוקצב לו לסיום הבחינה לפי הגבלת הזמן.

2 הגבלת זמן - משך הבחינה בפועל. נמדד לכל סטודנט מהרגע שבו התחיל את הבחינה (כלומר, ראה את השאלה הראשונה). אם קבענו זמן זה לשעתיים ואת העיכוב המותר לשעה, בחינה שהתחילה בשעה 9:00, תסתיים לכל המאוחר בשעה 12:00, כאשר אחרון המאחרים יהיה חייב להגיש את בחינתו. אם ישנם סטודנטים הזכאים להארכת זמן, הם יוכלו להגיש את הבחינה גם אחרי 12:00 (אם אחרו בשעה) לפי ההארכה המאושרת להם.


לחיצה על "הגדרות נוספות..." תציג לנו שתי אפשרויות מתקדמות יותר:

3 עיכוב מותר - קובע כמה זמן אחרי תחילת הבחינה עוד מותר להתחיל במבחן. אם המבחן מתחיל ב-9:00, וקבענו את האפשרות הזו ל-30 דקות, אז כל סטודנט שינסה להתחיל את המבחן לאחר 9:30 לא יוכל לעשות זאת.

4 סיום הבחינה - קובע מתי המבחן מסתיים לכל הסטודנטים, ללא קשר להגבלת הזמן. אם קבענו זמן זה ל-11:00 עבור בחינה שהתחילה ב-9:00, אז גם סטודנטים שהתחילו את הבחינה מאוחר יותר (במסגרת האיחור המותר), יאלצו לסיים את בחינתם בשעה 11:00. ככלל, אין צורך לקבוע גם זמן סיום בחינה וגם הגבלת זמן, אבל אם שני הם מוגדרים, זמן סיום הבחינה חייב להיות מוקדם יותר מהזמן המאוחר ביותר בו ניתן לסיים את הבחינה לפי הגבלת הזמן (תחילת הבחינה + עיכוב מותר + הגבלת זמן).

שימו לב! תוספות זמן מאושרות מעודכנות באופן אוטומטי לסטודנטים הזכאים, מעבר להגבלת הזמן של הבחינה. אין צורך להגדיר שום דבר מיוחד בנושא זה. הדבר נכון בין אם הבחינה מוגדרת עם הגבלת זמן ו/או עם זמן סיום הבחינה.


הגדרות סקירת בחינה ממוחשבת

טפסי וציוני הבחינה אינם זמינים לסטודנטים באופן אוטומטי. יש להשאיר את ההגדרה שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים על "לא" עד לסיום הבדיקה והטיפול בציונים. לאחר מכן יש לשנות את ההגדרה הזו ל"כן", בשביל שהסטודנטים יוכלו לצפות בטופס שהגישו ובציון שקיבלו:


שימו לב! הבחינה חייבת להיות מסומנת כפעילה בשביל לאפשר סקירה ע"י הסטודנטים.

הצפיה בטופס שנבדק אינה מתבצעת דרך אותו הקישור של אתר הבחינות, אלא דרך הקישור המופיע ככפתור "מבחנים משוחררים לצפייה" בבלוק החדשות בכניסה למוּדל הרגיל:


כדאי לדעת! האפשרות לסקירת המשוב על הבחינה לאחר ביצוע שלה בתצוגה מקדימה אינה מהווה אינדיקציה לכך שסטודנטים יכולים לצפות בה. היא רק מאפשרת לצפות בסקירה מלאה, או בסקירה כפי שהסטודנטים יראו אותה אם האפשרות שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים תופעל.

האפשרויות הבאות זמינות רק בבחינה שאינה מסוג "מטלה":

ניתן לשלוט ברמת הפירוט המוצגת לסטודנט בעת סקירת הטופס שלו ע"י שימוש באפשרויות הנמצאות תחת "הגדרות נוספות...". הטווח נע בין  האפשרויות הבאות:

  1. הצגת ציונים מספריים - הסתרה של ציונים 1
  2. הצגת משובים טקסטואלים - הסתרת משובים
  3. הצגה של כל השאלות - הסתרת שאלות שקיבלו את מלא הנקודות 2
  4. הצגה של כל התשובות - הצגה של התשובה שנבחרה בלבד 3

להלן שתי דוגמאות קיצון לבחירה בהגדרות הנ"ל (למעט הצגת משובים) והתוצאה שהמתקבלת מהן:שימו לב! אף אחת מההגדרות הנ"ל (1-4) לא תשנה דבר כל זמן שהאפשרות שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים מסומנת על "לא". רק לאחר שינוי האפשרות הזו ל"כן", יקבעו פרטי ההצגה לסטודנטים על סמך ההגדרות לעיל.

אם ברצונכם לבדוק כיצד הסטודנטים יראו את המחברות בזמן הפתיחה, תוכלו לעשות זאת ע"י החלפה לתצוגת סטודנט בכל סקירה של נסיון מענה, בין אם מדובר בתצוגה מקדימה שלכם או בנסיון מענה אמיתי של סטודנט כלשהו:הגבלות נוספות על נסיון המענה

הגבלות אלה נועדו לספק שכבה נוספת של אבטחה לבחינה, כאשר היא מתנהלת באופן מפוקח בכיתת מחשבים. כאשר הבחינה מתנהלת מהבית רובן לא נחוצות, וחשוב שלא לשנות אותן מברירת המחדל המופיעה להלן, בשביל למנוע תקלות בזמן הבחינה:

1 סיסמה נדרשת - אין צורך לקבוע סיסמה. השימוש היחידי הרלוונטי לבחינה מהבית הוא אם רוצים לאפשר לכל התלמידים להצליח להתחבר למערכת ולראות שהבחינה מופיעה להם (רק דף ההנחיות) ורק כאשר כולם מחוברים לתת את הסיסמה לכולם כדי שיתחילו את הבחינה בפועל.

כדאי לדעת! הוספת סיסמה שימושית כאשר החיבור לבחינה צפוי להיות כרוך בסיבוך טכני מסוים, כמו פתיחת דפדפן מאובטח. כדי שלא לאבד את הזמן המיועד לבחינה על תקלות טכניות, קובעים את זמן תחילת הבחינה לשעה מוקדמת יותר מזמן ההתחלה בפועל (נניח 8:00 במקום 9:00) ואת העיכוב המותר מאריכים בזמן שהוספנו (אם נניח שהוא היה מתוכנן ל-15 דקות, כעת הוא יהיה שעה ורבע). בין השעה המוגדרת לתחילת הבחינה לשעה שבה היא אמורה להתחיל הסטודנטים יוכלו להיכנס לבחינה ולהגיע עד לדף ההתחלה שבו תידרש מהם סיסמה. בשעה שבה מתחילה הבחינה בפועל מספקים לכל הסטודנטים את הסיסמה והם יוכלו להתחיל את הבחינה. הגבלת הזמן תחושב להם מרגע שהכניסו את הסיסמה.
חשוב מאד שלא לקבוע זמן סיום בחינה במקרה כזה, כיוון שאז הארכות הזמן לסטודנטים הזכאים ישתבשו.

2 כתובות רשת נדרשות - בבחינה המבוצעת מהבית חשוב להשאיר שדה זה ריק, ללא בחירת שום רשת.

3 אבטחת דפדפן - יש לבחור באפשרות "ללא".


4 הצהרה על טוהר הבחינה - הפעלת האפשרות (שינוי המצב ל"נדרש" או "נדרש חתימה") תציג תיבת טקסט עם הצהרת ברירת המחדל (המופיעה להלן), שאותה ניתן לערוך במידת הצורך. עם תחילת המבחן, לאחר הצגת ההוראות, אך עוד בטרם נחשפו השאלות, הסטודנט נדרש לאשר את ההצהרה בחלון המופיע להלן כדי שיוכל להתחיל בבחינה:


כדאי לדעת! לא ניתן להתחיל בבחינה ללא אישור ההצהרה.

5 הפעלת Originality - תוסף בדיקת המקוריות מאפשר לגלות תשבות שהועתקו ע"י השוואה למאגרי מידע וחיפוש ברשת. התוסף עובד על תשובות מוקלדות בלבד (טקסט מקוון או קובץ PDF או WORD) ולא על קבצים סרוקים. אם התוסף נדרש, יש לדאוג להפעיל את התוסף מראש, לפני הגשת התשובות, כיוון שהוא אינו עובד בדיעבד על נסיונות מענה שכבר הוגשו כאשר לא היה מופעל.

שימו לב! כאשר סיימנו להגדיר את הבחינה לשביעות רצוננו, חשוב לשנות ל"כן" את האפשרות בחינה פעילה המופיעה בחלק העליון של דף ההגדרות תחת הנושא הגדרות בחינה ממוחשבת. ללא סימון זה אף סטודנט לא יוכל לגשת לבחינה.

צריכים עזרה? לתמיכה יש לפנות למתאמי Moodle.

בהצלחה!