מדע האקולוגיה עוסק ביחסי הגומלין בין יצורים וסביבתם ומהווה את הבסיס המדעי לשמירת טבע. הקורס "מעבדת שדה באקולוגיה" מיועד לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע, ההבנה, וההכרות שלהם עם מדע האקולוגיה, והוא מאפשר לתלמידים להתנסות באופן מעשי במרכיבים הבסיסיים של מחקר אקולוגי באמצעות פרויקט מחקר עצמאי המתבצע בהנחיית צוות ההוראה.