לימוד יסודות הבימוי הקולנועי תוך התנסות מעשית וצפייה בעבודות התלמידים:
כיצד מביימים סרט, ניתוח התסריט לשם בחירת אמצעי המבע המדויקים: בימוי השחקנים, בימוי המצלמה, השימוש בפסקול, בתפאורה ובאביזרים ככלי בימוי בסיסיים. כל זאת לגבי בימוי השוט הבודד, הסצנה והסרט השלם.

הקורס יבחין בין ניתוח דרמטי של תסריט/סרט –ניתוח שמטרתו להבין כיצד השחקן והבמאי משתמשים בו ככלי עבודה, לבין ניתוח סמיוטי של תסריט/סרט – ניתוח שמטרתו להבין כיצד הסרט יוצר משמעויות עבור הצופים בו. הקורס יעסוק בהבחנות בין מרכיבי הבימוי השונים ויאפשר התנסות תוך בידוד האלמנטים השונים באמצעות תרגילים שבועיים. הביקורת על תרגילי הבימוי תשלב את הרקע התיאורטי עם ההתנסות המעשית.