קורס זה עוסק במנגנונים לשינוי חברתי בעידן הניאוליברלי והדרך בה הם פועלים במציאות עולמית ומקומית. נקודות המוצא יהיו הפרדיגמה של זכויות אדם והתנועה הפמיניסטית ודרך החיבור ביניהן נבחן שורה של מנגנונים, תפיסות ופרקטיקות לקידום שינוי חברתי. ננתח קשרים בין עשייתם של ארגוני שטח מקומיים, ארגונים מדינתיים וארגונים בינלאומיים, בין עשייה השוללת ומפרה את הסדר הקיים, לעשייה הפועלת לשינוי מתוך או תוך שיתוף פעולה עם הסדר הקיים. במקביל לרמות ההתאגדות השונות, נבחן מגוון פרקטיקות עשייה (קידום זכויות פוליטיות וחקיקה, עמותתיות, חינוך, מחאת שטח והיאסטוריה), את הדרכים בהן הן נסמכות ונבדלות אחת מהשניה ואת הקשרים בין פרקטיקות למטרות המחאה. השאלה המרכזית שנשאל לאורך הקורס תהייה: האם וכיצד מנגנונים לקידום צדק ושינוי חברתי משמשים דווקא לשימור המציאות החברתית? בנוסף, נשאל כיצד קריאה ביקורתית של מנגנונים אלו יכולה לקדם עשייה לשינוי חברתי (באופן כללי וספציפי)?
מטרת הקורס לקדם הבנה מעמיקה ומורכבת של תהליכי שינוי חברתי. בהתאם, הכלים שירכשו בקורס יאפשרו לסטודנטיות וסטודנטים לנתח ולבחון באופן ביקורתי עשייה לשינוי חברתי (תנועות חברתיות שונות, פרקטיקות עשייה מגוונות) בהקשרים גלובליים ולוקליים.