קורס עבודה מעשית מחקרית מעניק לתלמידי תואר ראשון הזדמנות להתנסות בעבודת הפסיכולוג בהיבט המחקרי. התלמידים יעבדו באחת המעבדות או במסגרת אחד המחקרים המתבצעים במחלקה לפחות 4 שעות בשבוע. הם ישתלבו בעבודה השוטפת במעבדה (למשל הרצת ניסויים, השתתפות בתכנון מחקר, ניתוח התוצאות) ויקבלו הדרכה מהמורים העוסקים בכך. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנים ב' ו-ג'.


בשלב ראשון, בין התאריכים 7- 18 במאי יתקיימו מפגשים ראשוניים עם ראשי המעבדות, המפגשים יערכו באופן פרונטאלי ו\ או ב- zoom (מידע עדכני ישלח בסמוך למועד המפגש) . במפגשים יינתנו פרטים נוספים לגבי עבודה מעשית מחקרית, תחומי המחקר של כל מעבדה מצוינים בהמשך הקובץ. מועדי הפגישות של כל מעבדה יפורסמו בהמשך, אנא עקבו אחר מיילים מהמזכירות בנושא!

בשלב שני, הסטודנטים המעוניינים בעבודה מעשית מחקרית ידרגו את המעבדות המועדופות עליהם בטופס מקוון חסוי עד תאריך 24 במאי בשעה 12:00

הסטודנטים יוכלו לדרג את כל המעבדות או חלקן ודירוגן לא יובא לידיעת המעבדות. שימו לב כי הבוחרים לדרג קורסים אלה, נדרשים לדרג בטופס המקוון רק מעבדות שהינם מעוניינים להתקבל אליהן ולסמן בכל דירוג מעבדה אחת בלבד (דהיינו, יש לסמן בעדיפות ראשונה מעבדה מסוימת, בעדיפות שניה מעבדה אחרת וכיוצא בזה).
במקביל, המעבדות תדרגנה את התלמידים שנכחו במפגש הראשוני באמצעות טופס מקוון חסוי עד לאותו מועד, ז"א עד תאריך 24 במאי דירוג המעבדות לא יובא לידיעת הסטודנטים.

בשלב שלישי, המערכת הממוחשבת תערוך את השיבוץ. סטודנטים ישובצו למעבדה המועדפת עליהם. אם המעבדה תעדיף סטודנטים אחרים, ישובץ הסטודנט למעבדה שדרג בעדיפות שניה וכן הלאה.

הודעה על קבלה תשלח בדוא"ל לסטודנטים עד לתאריך 6 ביוני. התלמידים יאשרו קבלתם לקורס במייל חוזר למעבדה אליה שובצו, וכן ירשמו לקורס בשנת הלימודים תשפ"ד.

מי שלא ישתתפו בתהליך השיבוץ למעשית מחקרית השנה לא יכולו להשתתף בקורס מעשית מחקרית בשנת הלימודים תשפ"ד. מי שאינו מעוניין להשתתף בקורס מעשית מחקרית בשנת הלימודים תשפ"ד אינו מחוייב לקחת חלק בתהליך זה ויוכל להשתבץ להנחיה במסגרת קורס מלווה בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד.