אחרי שלוחצים CONTINUE
יש להרשם באדמיניסטרציה, תחת הכותרת
ENROLL