הקורס נותן סקירה ומאפשר דיון בסוגיות של תכנון תחבורה – מדיניות ומציאות
יסודות תכנון והנדסת תנועה ומערכות תחבורה