Zoom

חלוקה לחדרי מפגש (Breakout Rooms)

חדרי מפגש מאפשרים לנו לחלק את המשתתפים בשעור למפגשים נפרדים לדיון בקבוצות קטנות, ואז לאחד את המפגשים הללו חזרה אל המליאה (המפגש הראשי, שכולל את כל המשתתפים). בתור מנהלי המפגש, נוכל לקבץ את המשתתפים לקבוצות באופן אקראי או יזום, ונוכל לעבור בין חדרי המפגש כרצוננו.

הפיצול לחדרי מפגש מתבצע מהכפתור בתחתית חלון הפגישה:


אם אתם לא רואים את האפשרות לפצל לחדרי מפגש, גשו להגדרות החשבון באתר של זום, גללו למטה עד לאפשרות Breakout Room, ובדקו שהיא מופעלת:


את חלוקת המשתתפים לחדרי מפגש ניתן לבצע תוך כדי הפגישה, או להכין מראש ע"י שימוש בממשק באתר Zoom או בתבנית בקובץ CSV. בשביל להכין את החלוקה מראש, עלינו לנווט לפגישה הרלוונטית באתר של Zoom, ללחוץ על כפתור העריכה (Edit this meeting), לגלול למטה, לוודא שהאפשרויות הבאות מסומנות, ואז לבחור ב-Create Rooms או ב-Import CSV:אם נבחר להעלות קובץ CSV, תבנית הקובץ לחלוקת המשתתפים נראית כך:בעמודה הראשונה נמלא את שמות החדרים, ובעמודה השניה את כתובות הדוא"ל האוניברסיטאיות של המשתתפים. כדי לקבל רשימה נוחה להתחיל ממנה תוכלו לגשת לרשימת המשתתפים בקורס שלכם, ולהוריד אותה כקובץ CSV באופן הבא:הנה סרטון קצר המדגים את אופן ההפעלה של חלוקה לחדרי מפגש מנקודת מבטו של המרצה:


חשוב לדעת:
  1. ניתן ליצור עד 50 חדרים בפגישה אחת
  2. כל האפשרויות הרגילות במפגש (כמו שיתוף מסך) יהיו זמינות בנפרד למשתתפים בכל חדר
  3. המשתתפים בחדר יכולים להזמין את מנהל המפגש לבקר בחדר שלהם (כדי לענות על שאלות, למשל)
  4. חובה לשתמש בתוכנות זום (ולא בגלישה דרך הדפדפן) בשביל להצטרף לחדר
  5. אם השתמשתם בהקצאה מראש לחדרי מפגש ומשתתף הצטרף למפגש אחרי שהפיצול לחדרים כבר בוצע, הוא לא יועבר אוטומטית לחדר שלו, ועליכם להעביר אותו ידנית.


הקלטת חדרי מפגש: ההקלטה לענן אינה מקליטה את המתרחש בחדרים (גם לא את החדר שמנהל המפגש נמצא בו), אלא רק את המפגש המרכזי. אם מקליטים למחשב, אז ההקלטה שומרת את המתרחש בחדר שבו מי שמקליט נמצא. לכן, אם רוצים להקליט את כל החדרים יש לאפשר למשתתפים להקליט את הפגישה למחשב האישי, ולמנות משתתף אחד בכל חדר שיקליט את הנעשה בו ואח"כ ישתף את ההקלטה עם מנהל המפגש.

למידע נוסף גשו למדריך הרשמי של Zoom