EXAM Moodle

בחינות מרחוק

דף זה נועד לעזור לכם לבחור את סוג הבחינה במוודל המתאים לצרכים שלכם על מנת לקיים בחינה ממוחשבת. אופן הביצוע של כל אחד מסוגי המבחנים מופיע במדריכים המקושרים מהסעיפים השונים.
ככלל, מבחנים מקוונים מבוצעים בסביבת הבחינות (EXAM Moodle). בקורסים בהם מטלת סיום אינה מבחן אין צורך להשתמש בסביבת הבחינות ואפשר להשתמש באתר הקורס הרגיל בסביבת הקורסים (HUJI moodle), כולל האפשרות להגדיר ייצוא של הקבצים שהוגשו ל-Tomagrade.

איך תתנהל הבחינה?

במרבית הבחינות ההשגחה מתבצעת במפגש זום שאליו הסטודנטים מתחברים מהטלפון הנייד. הסטודנטים יונחו להציב את הנייד באופן שמצלם הן את המסך והן את הנבחן. בבחינות אחדות הנבחנים נדרשים להתחבר לפגישת זום נוספת ממצלמת המחשב/מצלמת רשת. הקישור למפגש הזום יישלח לתיבות המייל של הנבחנים ע"י צוות הבחינות של הפקולטה דרך מערכת "חלוקת החדרים" שבשנתון-נט.

בחלק מהבחינות, בעיקר בפקולטה למשפטים ובביה"ס להנדסה, הגישה לבחינה אפשרית רק באמצעות דפדפן מאובטח (Safe Exam Browser) שהותקן מבעוד מועד ע"י הסטודנטים על מחשביהם האישיים אשר מונע מהם לגלוש ברשת במהלך הבחינה.

כדאי מאד להפנות את הסטודנטים למדריך לסביבת הבחינות שמיועד להם, וכן ליצור בחינת דמה בקורס שלכם לפחות שבוע לפי הבחינה.

בשעת הבחינה הסטודנטים יתחברו לסביבת הבחינות בהקלקה על הכפתור הכתום שבדף הראשי של מוודל (אין צורך לשלוח להם קישור מיוחד לאתר הבחינה) ומיד לאחר ההזדהות יועברו אוטומטית אל הבחינה:


מומלץ להוסיף סיסמה לבחינה (בדף ה'הגדרות' של הבחינה), המאפשרת לכם להגדיר שעת התחלה מוקדמת יותר משעת ההתחלה הרשמית (למשל 8:30 במקום 9:00), ולמסור אותה לסטודנטים במפגש הזום (למה ).

כיצד תבחרו בסוג הבחינה המתאים לכם?

סמנו אילו מהדרישות הבאות תקפות לגבי הבחינה שלכם:

לא ניתן לבחור שילוב של דרישות שלא ניתן לממש

  • סוג בחינה מתאים לשימוש:
  • בחינה מסוג 'בוחן'
  • בחינה מסוג 'מטלה'

לחצו על סוג הבחינה לעיל לקבלת רשימת פעולות נדרשת על מנת ליצור, לנהל ולבדוק בחינה מסוג זה.
רשימות הסימון כוללות קישורים ישירים למדריך הרלוונטי לכל פעולה.

בסוג מבחן זה ניתן ליישם גם:

  • שאלות בחירה ("ענה על 4 מתוך 5").
  • תבנית לתגובה שהסטודנט צריך למלא (למשל טבלה).
  • הוספת הערות בגוף התשובה המוקלדת של הסטודנט.
  • בדיקת מבחן באופן רוחבי (אותה שאלה לכל הסטודנטים) או בדיקה לאורך (כל השאלות של סטודנט מסוים).
  • צ'אט זמין מתוך המבחן
  • ניתן לייבא ציונים לסביבת הקורסים.

לאחר שתחליטו על פורמט הבחינה המתאים לכם, עיינו בתוכן העניינים של המדריך (משמאל) בשביל להתחיל במלאכה. מומלץ להתחיל מהפרק "סוגי הבחינה" ולפעול לפי הסוג שבחרתם בדף זה.