ניהול הקורס

מסננים

מסננים (filters) הם למעשה שכבת עיצוב נוספת שפועלת על התוכן שאנו מכניסים לאתר. השם הזה, שאולי נשמע קצת מוזר, בא לתאר את העיבוד הנוסף ("סינון") שמתבצע על הטקסט לפני שהוא מוצג בפועל. אפשרויות מתקדמות שונות, כמו כתיבת משוואות וקישורים אוטומטיים, מופעלות מרשימת המסננים של הקורס.

מדריך זה מסביר מהם מסננים וכיצד משתמשים בהם באופן כללי. למידע מפורט על אופן פעולתם של המסננים השונים גשו לרשימת המסננים.

נושאים:

מה זה מסנן?

כאשר אנו מכניסים תוכן טקסטואלי לאתר הקורס שלנו ע"י עורך הטקסט, אנו יכולים להעביר אותו עיבוד משני אשר יציג או יעצב אותו באופן שונה בהתאם למה שהוא מכיל. העיבוד המשני הזה נקרא "סינון", והוא למעשה מופעל על הטקסט שכתבנו לפי כללים מוגדרים התלויים במסנן שהפעלנו. למשל, אם הפעלנו מסנן שהופך אוטומטית טקסט שהוא כתובת אינטרנט לקישור ("המרת כתובת URL לקישורים ולתמונות"), אז בכל מקום שבו תופיע כתובת אינטרנט תקינה היא תוצג כקישור לאותה הכתובת, ולא כטקסט סטטי.

מסננים הם למעשה סדרה של פעולות עיצוב משניות המבוצעות על הטקסט שכתבנו לפי סדר קבוע מראש הקבוע ברשימת המסננים. הסדר חשוב, מכיוון שאם התוכן מתאים לעיצוב משני ע"י יותר ממסנן אחד, הוא יעובד לפי סדר המסננים, ובהרבה מקרים העיבוד ע"י המסנן הראשון יבטל את העיבוד ע"י מסננים נוספים. את הסדר ניתן לראות ברשימת המסננים המופיעה בדף הגדרות המסננים.

התרשים הבא ממחיש את אופן הפעולה של מסננים:


בתרשים ניתן לראות קטע טקסט (שיכול להופיע בכל מקום באתר הקורס) שמופעלים עליו שלושה מסננים שהופכים חלקים בטקסט לקישורים (באופן אוטומטי) לאתר אינטרנט, למשאב ופעילות בקורס וכן למונח מאגרון המונחים. 


איך מפעילים מסננים?

כברירת מחדל, כל המסננים בקורס כבויים. ניתן להפעיל את המסנן בשתי רמות, ברמת הקורס כולו, או ברמת רכיב בודד. כדי להפעיל מסנן כלשהו יש לגשת לדף המסננים () במשבצת הניהול של הקורס או של הרכיב ולשנות את מצבו לפעיל


קביעת מצב המסנן (פעיל/כבוי) ברמת הקורס היא למעשה לברירת המחדל עבור כל הרכיבים בתוכו. בכל רכיב ניתן לשנות את הקביעה הזו באופן פרטני (ממשבצת הניהול של הרכיב). כך, למשל, אם יש לנו אגרון עם מונחים שביאור שלהם מופיע בכל מקום באתר הקורס (כלומר - הפעלנו את המסנן ברמת הקורס) ואנו מעוניינים שבבוחן מסוים לא יופיעו הביאורים הללו כחלק מהבוחן, נוכל לכבות את המסנן ברמת הבוחן הספציפי כדי להשיג מטרה זו.

כדאי לדעת! אין זה משנה מי כתב את הטקסט. מרגע שהופעל המסנן הוא יפעל על כל טקסט שמופיע ברכיב או בקורס (בהתאם לאופן ההפעלה שלו) בין אם כתב אותו מישהו מצוות ההוראה של הקורס או אחד הסטודנטים.תגים: