סקרים

ניתוח נתוני נוכחות

התוסף להלן מאפשר שרשור אוטומטי של נתוני נוכחות מקורסים שונים, תוך שמירה על מבנה טבלאי אחיד המאפשר ניתוח רוחבי של המידע.