TomaGrade

מערכת: 2020/21 moodle2 HUJI
קורס: אתר ההדרכה
ספר: TomaGrade
הודפס על-ידי: Guest user
תאריך: 24/06/2024, 03:02

שימוש ב-TomaGrade

מערכת TomaGrade פותחה תוך התייעצות עם מרצים/ות ואנשי/נשות מקצוע בתחום האקדמי כדי להתאימה בצורה המיטבית ולתת מענה על כל התרחישים האפשריים. TomaGrade הינה מערכת מקוונת ואינה דורשת כל התקנה על המחשב. השימוש במערכת מתבצע באמצעות דפדפן האינטרנט (עדיף להשתמש בדפדפן כרום של גוגל).

סדנה מוקלטת