EXAM Moodle

בדיקת תקינות הבחינה באמצעות משתמש בדיקה

הדרך המהימנה ביותר לבדוק את תקינות המבחן על כל חלקיו היא באמצעות משתמש בדיקה. משתמש הבדיקה למעשה מתפקד כסטודנט פקטיבי, ומאפשר לנו לחוות את המבחן באופן זהה לזה שבו הסטודנט יראה אותו. בדיקה באופן הזה חשובה הן בשביל לבדוק שהשאלות עובדות כיאות, והן בשביל לבדוק שהבחינה המוגשת בסופו של דבר תואמת את צפיותינו, למשל, בכל הנוגע לבדיקה ידנית של חלקים מהמבחן.

שימו לב! בסיום הבדיקות חשוב למחוק את כל נסיונות המענה של משתמשי הבדיקה מטבלת התוצאות, אחרת לא יתאפשר לבצע שום שינוי במבנה הבוחן.

שלבי העבודה עם משתמש בדיקה:
הוספת משתמש בדיקה לקורס 

כדי להתחיל להשתמש במשתמשי בדיקה יש ראשית לצרף אותם לקורס כסטודנטים (גם אם כבר צרפנו אותם במוודל הרגיל) ואח"כ לקבוע להם קוד כניסה לקורס. מתחילים בדיוק כפי שמצרפים כל סטודנט אחר באופן ידני:

 1. ניגשים למסך המשתתפים
 2. לוחצים על שיוך משתמשים לתפקיד בקורס
 3. מוודאים שהתפקיד המופיע בחלונית העליונה 1 הוא Student
 4. בתיבת החיפוש כותבים "101" 2 ולוחצים על חיפוש 3
 5. יופיע המשתמש 101. לוחצים על הכפתור שיוך לתפקיד 4 שמופיע לידו
 6. (אם יש צורך במשתמשי בדיקה נוספים, אפשר להגדיר עד חמישה עם חיפוש המספרים 101-105).
 7. לוחצים על סיום שיוך המשתמשים לתפקיד בקורס 5.


שימו לב! למשתמש בדיקה 101 מוגדרת הארכת זמן מערכתית של 50%. על פי רוב, השימוש במשתמשים אלו לא נועד לבדיקת מגבלות הזמן של הבחינה ולא אמור לשנות. אם רוצים לבדוק את השפעת הארכת הזמן תוספת זו היא שימושית, אך עשויה לבלבל אם במקרה רוצים לבדוק את הבחינה דווקא עם משתמש עם הגבלת זמן רגילה. במקרה כזה יש להשתמש באחד המשתמשים האחרים (102-105).

כעת עלינו לקבוע קוד כניסה לקורס שיאפשר רק לנו להיכנס לקורס באמצעות משתמש הבדיקה (סיסמת ההתחברות למוודל של משתמשי הבדיקה ידועה לכולם ולכן נדרשת סיסמה נוספת כדי למנוע כניסה לא רצויה לקורס שלנו). לשם כך ניגש לדף הגדרות הקורס, ובחלק משתמשי בדיקה נכתוב קוד כלשהו שישמש כקוד כניסה 1 ונשמור את השינויים 2:



זהו! מעתה יש לכם בקורס משתמש(ים) חדש שתוכלו לבדוק איתו את הבחינות בקורס. על פעולה זו יש לחזור רק פעם אחת בכל קורס, המשתמשים ישארו רשומים עד שתחליטו להסיר אותם.

הגבלת הבחינה למשתמשי בדיקה

משתמש הבדיקה שהוספנו לקורס מתפקד בדיוק כמו כל סטודנט אחר. משמעות הדבר היא שאם נפתח את הבחינה באופן שהוא יכול לגשת אליה היא תהיה פתוחה למעשה לכל סטודנט שרשום לקורס. זה מצב לא רצוי כמובן, וכדי למנוע אותו נגביל את הגישה לבחינה רק למשתמש הבדיקה. אפשר להגביל את הגישה בשתי דרכים: ע"י שינוי התזמון למשתמש בודד (משתמש הבדיקה במקרה שלנו) או ע"י הגבלה לקבוצה. היתרון שבדרך הראשונה הוא פשטות ומהירות ההגדרה. היתרון בדרך השניה הוא כאשר מעוניינים לבדוק עם מספר משתמשים במקביל (למשל, בשביל לבדוק את מנגנון ההגרלה או הערבוב) ולא רוצים לעדכן את ההגדרות לכל משתמש בנפרד.

שימו לב! אחרי שהגשנו את בחינה עם משתמש בדיקה לא ניתן לבצע אותה שוב עם אותו משתמש מבלי למחוק את נסיון המענה מתוך טבלת התוצאות. אם לא נעשה זאת, בנסיון ההתחברות הבא תופיע לנו הודעה שכבר סיימנו את הבחינה בקורס.

הגדרות מותאמות למשתמש

כדי לעקוף את התזמון הרגיל של הבחינה עבור משתמש ספציפי עלינו לבחור באפשרות הגדרות משתמש מותאמות שמופיעה במשבצת הניהול של הבחינה, ושם בתיבת הקלט 1 להתחיל להקליד מספר מזהה של סטודנט. במקרה שלנו מדובר במשתמש בדיקה, אז אם נתחיל להקליד "10" נקבל רשימה 2 של כל משתמשי הבדיקה שרשמנו לקורס. נבחר את המשתמש הרצוי מתוך הרשימה (ניתן לבחור רק אחד), ונלחץ על 3 הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש:


במסך הבא יופיעו כל ההגדרות הנוכחיות של הבחינה הנוגעות לתזמון והגבלת גישה. כל הגדרה שנשנה תישמר כמותאמת אישית למשתמש הספציפי שבחרנו. המינימום הנדרש על מנת לוודא שנוכל לגשת לבחינה עם משתמש הבדיקה הוא שינוי של זמן תחילת הבחינה 1, כך שתתחיל במועד שבו הבדיקה תתבצע, ונטרול של הגבלה על טווח כתובות רשת 2, אם קיימת כזו, כדי שנוכל לבדוק את הבחינה מכל מחשב ולא רק מחוות המחשבים. בנוסף, אם אנחנו מעוניינים לבדוק את הבחינה מדפדפן רגיל, עלינו לשים לב שלא מופעלת אבטחת דפדפן 3 מסוג כלשהו.


בכל שלב ניתן ללחוץ על חזרה לברירת-המחדל של הבוחן כדי להחזיר את כל ההגדרות בדף למצב המקורי, כפי שהוא בהגדרות הבחינה. לבסוף נלחץ על שמירה.

במסך הבא שיופיע נוכל לראות סיכום של ההגדרות ששינינו (רק הגדרות ששונות מהגדרות הבחינה יופיעו כאן):


ניתן לערוך אותן 1, לשכפל למשתמש אחר 2 או למחוק 3.

זה הכל. ניתן יהיה לגשת אל הבחינה באמצעות משתמש הבדיקה בזמן שהוגדר.

הגדרות מותאמות לקבוצה

כדי להגביל את הבחינה לקבוצת משתמשי בדיקה בבת אחת עלינו ליצור קבוצה שתכיל אותם ולעדכן הגדרות מותאמות לקבוצה זו. יצירת קבוצת משתתפים מבוצעת ממסך הקבוצות בתפריט הניהול של הקורס:

 1. נלחץ על הכפתור יצירת קבוצה 1.
 2. במסך שיפתח ניתן לקבוצה שם ונשמור את השינויים (בכפתור הכחול למטה).
 3. כשנחזור למסך הקבוצות נבחר את הקבוצה שזה עתה יצרנו 2.
 4. נלחץ על הכפתור הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה.


יפתח לנו מסך הוספת המשתתפים ונוכל להוסיף את משתמשי הבדיקה ע"י בחירתם מהרשימה "משתמשים זמינים" 1 (יש להחזיק את המקש Ctrl לחוץ לבחירה של מספר משתתפים) ולחיצה על הוספה 2. כל המשתמשים שהוספנו יופיעו כעת ברשימה "חברי הקבוצה" 3 (ויגרעו מרשימת המשתתפים הזמינים). כשנסיים מלחץ על הכפתור חזרה לקבוצות 4.


כעת נוכל לעבור למסך הגדרות קבוצה מותאמות מתוך משבצת ניהול הבחינה, ללחוץ על הוספת הגדרות-מותאמות לקבוצה ולבחור את הקבוצה שמכילה את משתמשי הבדיקה שלנו:


ההמשך ההגדרה בדף זהה זהה למבוצע בהגדרות משתמש מותאמות (כמוסבר לעיל), רק שבמקרה זה הוא ישפיע על כל הקבוצה. לאחר שנשמור נוכל לראות סיכום של השינויים שביצענו בהגדרות:


ניתן לערוך אותן 1, לשכפל לקבוצה אחר 2 או למחוק 3.

זה הכל. ניתן יהיה לגשת אל הבחינה באמצעות משתמשים החברים בקבוצה בזמן שהוגדר.

בדיקת תקינות הבחינה 

כעת אפשר להתחבר למבחן עם משתמש הבדיקה בשביל לנסות אותו. מומלץ לפתוח דפדפן נפרד (או חלון גלישה בסתר ע"י לחיצה על Ctrl+Shift+N) ולגלוש לכתובת של מוודל EXAM.

 • בשם המשתמש נקליד test1 עבור 101 (או test2 - test5, עבור 102-05 בהתאמה, לפי מי שרשמנו לקורס).
 • בסיסמה נקליד את התו נקודה .
 • נלחץ על התחברות.



אם הגדרנו הכל כמו שצריך והבחינה באמת זמינה עכשיו יופיע מסך שמבקש להכניס את קוד הכניסה לקורס שלנו שקבענו לעיל, ואחריו שנכניס אותו נעבור לבחינה: