EXAM Moodle

בחינה מסוג מטלה

בחינה מסוג מטלה למעשה מציגה לנבחן את כל השאלות ברצף, כטקסט מקוון או בקובץ מקושר. ניתן לקבוע אם הנבחן יענה על השאלות ע"י צירוף קובץ עם תשובות, או בהקלדת ישירות לתוך המבחן (או לאפשר את שני הדרכים). הבדיקה מבוצעת רק באופן ידני, ע"י הכלים הזמינים לבדיקת "מטלה" במוודל, הכוללים בין היתר מציג PDF (שגם ממיר קבצי WORD) שמאפשר כתיבת הערות על גבי הקובץ.

שלבי העבודה עם מטלה:
יצירת טופס הבחינה

אחרי שיצרנו את הבחינה מסוג מטלה, והגדרנו את המאפיינים הבסיסיים של הבחינה, הגיעה העת לצרף את השאלות עצמן, ולקבוע כיצד הסטודנטים יענו עליהן. את השאלות ניתן לצרף באחת משתי הדרכים הבאות, או שילוב שלהן:

 1. כתיבת השאלות בגוף הבחינה
 2. צירוף קובץ עם שאלות הבחינה, שיפתח בחלון נפרד.

כך או כך, כדי לצרף את השאלות לבחינה עלינו לגשת למסך עריכת השאלות בבחינה מתפריט ניהול הבחינה או מהדף הראשי של הבחינה (אם זו הפעם הראשונה):


השלב הראשון בדף עריכת השאלות בבחינה הוא צירוף השאלות. כל השאלות צריכות להופיע בחלק הגדרות כלליות במיקום המיועד לתוכן השאלה. תוכלו להשתמש בעורך הטקסט המעוצב בשביל לכתוב את השאלות ישירות לתוך מוודל, או להדביק אותן ממקור אחר (חשוב לבדוק במקרים כאלה שההדבקה עברה יפה, והטקסט לא השתבש).


אם תרצו לצרף קובץ עם טופס הבחינה במקום לכתוב את השאלות ישירות לתוך מוודל, מומלץ לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. בעורך הטקסט בחלונית תוכן השאלה, פתחו את שורת הכפתורים השניה ע"י לחיצה על הסתרת/הצגת כפתורים מתקדמים 1.
 2. לחצו על הכפתור ניהול קבצים 2.
 3. יפתח חלון המאפשר גרירת קובץ פנימה, גררו את הקובץ לתוך החלון, וסגרו את החלון.
 4. כעת, בחלונית תוכן השאלה כתבו טקסט כלשהו או הדביקו תמונה שאליו/ה יוצמד הקישור לפתיחת הקובץ 3. לנוחיותכם ניתן להעתיק את התמונה המתאימה מבין התמונות הבאות:


 5. סמנו את הטקסט ו/או הסמליל שהוספתם ולחצו על קישור בשביל להוסיף קישור לקובץ 4.
 6. בחלון שיפתח סמנו את ה-☑ ליד האפשרות פתיחה בחלון חדש.
 7. לחצו על עיון במאגרים, ובלשוניות שבצד ימין בחרו את קבצים משובצים (מוטמעים).
 8. לחצו על הקובץ שהעלתם בסעיף 3 לעיל, ובחלון שיופיע לחצו על בחירת קובץ זה.

הקובץ שנבחר יתווסף כקישור בעורך הטקסט, שלחיצה עליו תפתח או תוריד את הקובץ (תלוי אם הדפדפן שלנו מסוגל להציג קובץ כזה):


מומלץ לשמור את השינויים בכפתור שבתחתית הדף בטרם ממשיכים הלאה

לאחר שצרפנו את טופס הבחינה באחת מהדרכים, נגדיר כיצד הסטודנטים יענו עליה בחלק אפשרות תגובה. חלק זה כולל מספר הגדרות, הראשונות מתייחסות לאפשרות לכתוב טקסט מקוון והאחרונות מתייחסות לצירוף קבצים לתשובה. נסקור אותן לפי הסדר:

 1. תסדיר תגובות (התלמידים) - מומלץ להשאיר הגדרה זו על האפשרות "עורך תוכן מעוצב". אם מעוניינים שהסטודנטים ידביקו תמונות בגוף השאלה, יש לבחור "עורך תוכן מעוצב (כולל קבצים מצורפים)", אבל אפשר גם לאפשר צירוף קבצים בהגדרות להלן (שלא יופיעו בתוך הטקסט).
 2. טקסט נדרש - הגדרה זו קובעת הם ניתן להגיש את השאלה ללא הקלדת טקסט בכלל. חשוב לציין, כי בכל מקרה ניתן להגיש את הבחינה בסופו של דבר. אבל, אם קבענו את האפשרות הזו ל"נדרש מהסטודנט לכתוב טקסט", והסטודנט לא כתב שום דבר בחלונית הטקסט, אז בסיכום הבחינה הוא יראה חיווי שהתשובה לא הושלמה, אפילו אם בפועל צרף קובץ עם התשובות.
 3. Show word count - מציג את ספירת המילים באופן אוטומטי ודינמי מתחת לתיבת הקלט של הסטודנט.

 4. גודל תיבת קלט - גודל החלונית לכתיבת התשובות. לאפשרות זו משמעות עיצובית בלבד, כיוון שבכל מקרה ניתן להגדיל או להקטין את החלונית, והיא לא אוכפת בשום צורה הגבלה על כמות הטקסט שיכתב.
  כדאי לדעת! אם מעוניינים להגביל את התשובה למספר מילים מסוים, אמנם אין דרך לאכוף זאת אך אפשר לציין זאת בבירור בהנחיות, ולסטודנטים יש אפשרות לבדוק בכל רגע כמה מילים הם כתבו באמצעות בדיקה בסופר המילים (ראו סעיף 3 לעיל) מתחת לעורך הטקסט.
 5. מספר קבצים מצורפים - כמה קבצים מותר לצרף? אם נקבע על "לא", לא תהיה אפשרות לצרף אף קובץ.
 6. נדרש צירוף קבצים - כמה קבצים חובה לצרף? אם נקבע על "צירוף קבצים אפשרי" הסטודנט יוכל לבחור אם לצרף קבצים לתשובה שלו. אם נבחר במספר (1-3) אז סטודנט שלא יצרף את המספר הדרוש יקבל חיווי בסיכום הבחינה שהתשובה לא הושלמה, אפילו אם בפועל הוא ענה על כל התשובות בקובץ שצרף או בטקסט המקוון. בכל מקרה הוא יוכל להגיש את הבחינה.
 7. Accepted file types - אילו סוגי קבצים ניתן לצרף? השארת אפשרות זו ריקה תיתן לצרף כל קובץ. אם אנו רוצים להגביל את הקבצים שיצורפו, למשל, בשביל שניתן יהיה לבדוק אותם בעזרת עורך ה-PDF המובנה (שיודע להציג רק קבצי PDF ו- Word), עלינו לציין את סיומות הקבצים המותרות (מופרדות בפסיק) או לבחור אותן מהתפריט הנפתח בלחיצה על יש לבחור...בחלק תבנית תגובה ניתן למלא טקסט מקדים שיופיע לסטודנט בחלון שבו הוא אמור לכתוב את התשובה. למשל, אם הוא נדרש למלא טבלה, אפשר ליצור את הטבלה במבנה הנדרש ולהשאיר לו רק את מלאכת המילוי.

כעת אפשר לשמור את השינויים, ולצפות בבחינה בתצוגה מקדימה דרך הכפתור בדף הראשי של הבחינה או מהאפשרות בתפריט הניהול שלה:


בדיקת המבחנים

לאחר שהבחינה הסתיימה יש להכין את הבחינה לבדיקה. בתהליך ההכנה תיוצר מטלה שתכיל את כל ההגשות של הסטודנטים, כך שיתאפשר לנו לבדוק אותן עם כל הכלים הזמינים באפשרות זו. כדי לבצע זאת יש ללחוץ על הכפתור הכנת הבחינה לבדיקה 1. אם הכל תקין, אחרי רגע או שניים נקבל הודעה שכל נסיונות המענה יוצאו בהצלחה למטלה, וכעת נוכל ללחוץ על הכפתור בדיקת בחינה 2 בשביל לעבור למטלה ולבדוק את ההגשות.


בשלב זה המשך העבודה באותו האופן שבו בודקים כל מטלה.

בדיקה ב-Tomagrade

אם בהגדרת הבחינה סימנו שהיא תיבדק ב-Tomagrade, בשלב 2 לעיל יופיע לנו הכיתוב Upload to TomaGrade, שלחיצה עליו תשלח את כל המבחנים למערכת Tomagrade ושם נוכל לבדוק אותם. בסיום הבדיקה, לאחר לחיצה על הכפתור סיים בדיקה ב-Tomagrade בציונים ישלחו חזרה למוודל EXAM, ונוכל להמשיך לפי ההוראות להלן.

בסיום הבדיקה ניתן לחזור למסך הבחינה דרך הכפתור במופיע במטלה (בתמונה להלן), או דרך הדף הראשי של הקורס.


כעת עלינו להעביר את הציונים והמשובים חזרה על הבחינה ע"י לחיצה על הכפתור שמירת ציונים 3.

שימו לב! ביצוע שמירת ציונים מוחק כל ציון או משוב קיים בבחינה ומחליף אותו בזה שמופיע במטלה. מומלץ לבצע זאת רק כאשר סיימתם לבדוק את כל ההגשות.

פרסום הציונים

כדי לאפשר לסטודנטים לראות את המבחנים הבדוקים, נחזור לדף ההגדרות של הבחינה ונשנה את ההגדרה שחרור מחברות הבחינה לצפיה לסטודנטים ל"כן" (שימו לב שהבחינה צריכה להיות פעילה בשביל שניתן יהיה לצפות במחברות):