בוחן

תיקונים לאחר הבוחן

לא פעם קורה שיש צורך לתקן שאלות או ניקוד לאחר הבוחן. מדריך זה יסקור את האפשרויות השונות לתיקונים כאלה (באופן כללי) ויציין מה ניתן או לא ניתן לעשות.

בשלב זה עדיין אין מדריך כתוב לאפשרויות השונות, ולכן מובאים כאן בינתיים קישורים לתשובות בפורום על שאלות אלה: